: ارتباط مستقیم با واحد مربوط

Ext 3 -00983137791430

سوال فنی

Ext 2 -00983137791430

پشتیبانی

Ext 1 -00983137791430

مشاوره و ثبت پروژه

Ext 18 -00983137791430

امور نمایندگان

Ext 11 -00983137791430

دوره های آموزشی

Ext 0 -00983137791430

ارتباط با دفتر توزیع ایران

tlgrm.me/fritzsmartsolution

facebook.com/fritzsmartsolution

instagram.com/fritzsmarthome

دفتر توزیع ایران

FRitZ Smart Homes

اصفهان خیابان سهروردی خیابان فرهنگ مجتمع کسری شرکت فریتز

 

ساعات کاری

شنبه تا چهارشنبه
9:00 – 18:00

پنج شنبه
9:00 – 13:00

دفتر مرکزی اتریش

Loxone Electronics GmbH
Smart Home 1
4154 Kollerschlag
AUSTRIA

ساعات کاری

:دو شنبه تا پنج شنبه
08:00 – 12:00 Uhr
13:00 – 17:00 Uhr

:جمعه
08:00 – 13:00 Uhr

ارتباط با ما

+43 7287 7070
office@loxone.com

Contact Form

    • This field is for validation purposes and should be left unchanged.