Loxone Support Community

Loxone Support CommunityKategorie dotazu: IntegraceIntegrace – Tepelná čerpadla IVT GEO G (REGO 5200)
před 3 roky
Integrace – Tepelná čerpadla IVT GEO G (REGO 5200)

Integrace tepelných čerpadel pomocí regulátoru REGO 5200 do systému Loxone, umožní načítání provozních stavů tepelného čerpadla a předávání teplot jednotlivých místnosti do regulačního systému REGO 5200.

Podporovaná zařízení:

Tepelná čerpadla IVT GEO G:

 • IVT GEO G222
 • IVT GEO G228
 • IVT GEO G238
 • IVT GEO G248
 • IVT GEO G254
 • IVT GEO G264
 • IVT GEO G272
 • IVT GEO G280

Nutný HW ze strany výrobce:

Ekvitermní a kaskádní regulátor REGO 5200 (součástí dodávky tepelného čerpadla viz. Podporovaná zařízení)

Nutný HW ze strany Loxone:

Miniserver / Miniserver Go – zařízení komunikuje přes TCP/IP

Popis řešení:

Nastavení tepelného čerpadla:

 1. Vstup do přístupové úrovně Servis 1. Dlouze podržte tlačítko „OK“, dokud se na displeji neobjeví hláška „Access level“ nebo „Přístupová úroveň“
 2. Stiskněte na displeji šipku vpravo „->“
 3. Pomocí šipky „↓“ navigujte na „8 Access level“ nebo „8 Přístupová úroveň“ a stiskněte „OK“
 4. Jakmile se na displeji objeví hláška „Password“ nebo „Heslo“ tak Stiskněte „OK“ a rozbliká se na displeji kurzor
 5. Pomocí šipek „↓“ a „->“ zadejte heslo a potvrďte tlačítkem „OK“
 6. Heslo do servisní úrovně je datum ve formátu MMDD****(!!!Ke každé číslici přičtěte 1!!!)

  Např. pokud je datum 21/10/2020, ve formátu MMDD = 1021, bude heslo po přičtení vypadat takto: 2132

 1. Nastavení TCP/IP

 2. V přístupové úrovni Servis navigujte na „9 Komunikace“ -> „1 TCP/IP“ -> „2 Konfigurace IP“
 3. Nastavte „DHCP: Neaktivní“
 4. Nastavte fixní IP adresu, která není v kolizi se současnou síťovou infrastrukturou. Dále nastavte masku, bránu a DNS.
 5. Nastavení protokolu Modbus

 6. V přístupové úrovni Servis navigujte na „9 Komunikace“ -> „2 Modbus“
 7. Nastavte / zkontrolujte „Povolené adresy Umožnit: VYP.“– V případě použití volby Povolené adresy Umožnit: ZAP. musíte specifikovat, které IP adresy mohou k regulátoru na portu 502 přistupovat (např. IP adresa Loxone Miniserveru).

Nastavení Loxone

V Loxone Configu je nutné vyplnit údaje pro připojení, v základním nastavení:

 • Modbus TCP:
  — Vytvořit nové Modbus zařízení pod „Komunikace Miniserveru“
  — IP adresa: např. 192.168.10.20:502
  — Modbus adresa: 1

Pod vytvořeným Modbus serverem vytvořte nové zařízení importováním přiložené šablony (MB_REGO 5200.xml)

V Aktorech a Senzorech zařízení nyní najdete veškeré vstupy a výstupy, které je možné použít v samotném programování.

Nepotřebné senzory doporučujeme odmazat pro zmenšení velikosti programu.

V příloze naleznete jak šablonu pro přidání zařízení do existujícího projektu, tak i vzorový projekt s možnou logikou ovládání.

Kontakt na zodpovědnou osobu:

Ing. Robert Vágner
[email protected]
+420 731 937 533


Attachments