Ovládejte přes IRTrans (skoro) VŠE

Ondřej Brynych
13 prosince, 2010 in Know How

Pomocí IRTrans (Infrared transceiver) ethernet modulu můžete ovládat Vaše přístroje s infračerveným portem a těžit tak z výhod připojení k LAN. Naše centrála – MiniServer umí ovládat jaké kolik zařízení s IP konektorem.

Jak to funguje:

1. Nastavení modulu

Jako první je nutné nastavit povely dálkového ovládání v IRTrans modulu a uložit je do paměti přístroje. To se provádí externím programem, který můžete nalézt na www.irtrans.de.

Příkazy, které se konfigurují, vypadají například takto: http://192.168.0.10/send.htm?remote=denon&command=on

Kde “remote” je jméno koncového zařízení, které je uloženo v paměti IRTrans modulu. To samé platí pro infračervené příkazy.

2. Vyplnění příkazů do Loxone konfiguračního software

Chcete-li spustit výše uvedený příkaz s MiniServerem, musíte v konfiguračním software vytvořit virtuální výstup a vyrtuální příkaz.

Přejmenujeme aktuální virtuální výstup na IRTrans (pro lepší orientaci) a přiřadíme adresu modulu.

IRTrans1

Nyní je nutné vytvořit virtuální příkaz a vyplnit jeho HTTP příkaz:

IRTrans2

Pro jednotlivé virtuální výstupy (uzel IRTrans), lze vytvořit libovolný počet virtuálních příkazů. Každý příkaz bude mít pak nastaven adresu, která je uvedena ve výstupu.

Virtuální příkazy můžete pak v konfiguračním software používat tak, jak jste zvyklý. Lze jim přiřazovat logiku, tlačítka, různě je kombinovat, …

Chci být informován o novinkách