Stav okna

Blok, který je schopný pracovat až se třemi stavy oken (zavřeno, otevřeno, vyklopeno).
Ze vstupů se (na základě instalační pozice senzorů) vyčítá poloha okna.
Blok je navržen pro připojení pouze jednoho senzoru na každý ze vstupů (Iw) & (It).

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis
Iw Otevřené okno nebo dveře Digitální vstup otevřeného okna nebo dveří
(0 = zavřeno, 1 = otevřeno) Obvykle je třeba vstup znegovat.
It Senzor vyklopeného okna nebo dveří Digitální vstup vyklopeného okna nebo dveří
(0 = zavřeno, 1 = otevřeno) Obvykle je třeba vstup znegovat.
Il Digitální vstup zamčeného stavu Digitální vstup zamčeného okna nebo dveří
(0 = neuzamčeno, 1 = uzamčeno)
Výstupy

Zkratka Popis Rozsah hodnot
AQ Analogový výstup stavu okna
(1 = zavřeno, 2 = vyklopeno, 3 = otevřeno, 4 = zavřeno a nezamčeno,
5 = Zavřeno a uzamčeno, 0 = jeden nebo více senzorů offline)
Vlastnosti

Krátký popis Popis Standardní hodnota
Pozice senzoru Určuje, v jaké pozici je okno otevřené a vyklopené. -