Senzor přítomnosti Air

Senzor přítomnosti Air slouží pro rozeznání přítomnosti, pohybu a osvitu v místnosti. Je možné jej napájet bateriově nebo přes externí napájení 24V DC.

Kromě pasivního infračerveného senzoru má také detekci akustické přítomnosti, která je k dispozici pouze při externím napájení.

Senzor přítomnosti rozezná také většinu domácích zvířat. V nastavení je možné upravit citlivost detekce. Senzor ale neobsahuje žádnou speciální senzoriku pro zabránění detekce zvířat.

Datasheet Přítomnostní Sensor Air

Obsah


Montáž

Aby detekce pohybu fungovala perfektně, je nezbytné správné umístění na strop. Následující náčrtky vám pomohou:

Připevněte montážní podložku na požadované místo. Vložte baterie nebo připojte napájení 24V DC. Nakonec připevněte senzor na montážní podložku.


Zprovoznění

Učící režim se u nového zařízení spustí automaticky s připojením na napájení nebo vložením baterií. Je indikován blikající stavovou LED diodou (červená/oranžová/zelená).

Poté postupujte podle procesu učení

Pokud chcete učící režim vyvolat manuálně, stiskněte s připojením zařízení do na napájení učící tlačítko a držte jej alespoň 5 sekund. Učící tlačítko se nachází na zadní straně zařízení.


Nastavit práh hlasitosti

Ve vlastnostech Senzoru Přítomnosti je možné otevřít okno pro nastavení prahů hlasitosti. Zde lze nastavit okolní hlasitost, při které je detekována přítomnost, a hlasitost, při které je aktivován alarm hlasitosti:

Graf se vykreslí pomocí aktuální okolní hlasitosti vybraného snímače přítomnosti. Pomocí grafu upravte prahové hodnoty hlasitosti pro přítomnost a alarm hlasitosti pro konkrétní místo. Při tom také vezměte v úvahu přerušované zvuky, které by mohly vyvolat přítomnost nebo poplach, i když nikdo není přítomen. Například myčky nádobí (udržující aktivní přítomnost) nebo vysoké úrovně hluku z vnějšku, jako jsou staveniště, silný provoz nebo podobně (alarm hlasitosti).


Použití a chování

Vstup senzoru přítomnosti může být také použit pro bloky se vstupy detektorů pohybu (Mv) (např. Ovládání osvětlení). Doba sledování již není definována v blocích, ale prostřednictvím detektoru přítomnosti. Proto je při použití vstupu přítomnosti doba spuštění (TH) bloků nastavena na 0,1s. Například, osvětlení zůstává aktivní, dokud detektor poskytuje přítomnost.

V klidné situaci se může stát, že navzdory přítomnosti člověka není detekována žádná přítomnost. Například, pokud se při čtení příliš dlouho nepohybujete a nejsou zde žádné zvuky. V důsledku toho je osvětlení vypnuto. Do 10 sekund od ukončení přítomnosti je nyní možné aktivovat vstup přítomnosti jednoduše vydáním zvuků. Potom můžete například zavolat „Hej“ a znovu zapnout osvětlení. Během této doby není nezbytně nutný další pohyb.


Výměna baterie

Chcete-li vyměnit baterie, sejměte zařízení ze základny krátkým otočením proti směru hodinových ručiček. Vyjměte baterie ze zadní části jednotky a vložte nové baterie AA. Poté se zařízení spustí a stavová LED 3krát zabliká zeleně.


Senzory

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Minimální hlasitost Poskytuje periodicky minimální hlasitost na základě hodnoty nastavené v „Cyklu odesílání hlasitosti“. Není k dispozici, když je napájen bateriemi. - -
Maximální hlasitost Poskytuje periodicky maximální hlasitost na základě hodnoty nastavené v „Cyklu odesílání hlasitosti“. Není k dispozici, když je napájen bateriemi. - -
Jas Naměřená hodnota aktuálního jasu Lx 0...83000
Pohyb Vstup je aktivní, když je detekován pohyb - -
Přítomnost Vstup je aktivní, dokud je detekována přítomnost. Pohyb aktivuje vstup, hlasitost a pohyb jej udržuje aktivní. Není k dispozici, když je napájen bateriemi. - -
Alarm Hlasitosti Vstup poskytuje impuls, když hlasitost překročí prahovou hodnotu pro alarm hlasitosti. 1 impuls každých 10s. Není k dispozici, když je napájen bateriemi. - -
Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status Senzor přítomnosti Air Digital -
Slabá baterie Tento senzor se zapne, když jsou baterie téměř vybité.
Zařízení udává hodnoty tohoto senzoru pouze, pokud je napájeno bateriemi.
Digital -
Kapacita baterie Tento senzor indikuje současnou úroveň nabití baterií.
Pokud je zařízení napájeno externě 24V, je zde stále zobrazena hodnota 100.
%
Vlastnosti

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Standardní hodnota
Monitorovat Online status Pokud je zaškrtnuto, dostanete o nedostupnosti (resp. offline stavu) zařízení vědět přes Stav systému nebo Cloud Mailer. - - -
Air sériové číslo Sériové číslo Air zařízení - - -
Typ zařízení Typ Air zařízení - - -
Prahová hlasitost přítomnosti Minimální hlasitost pro detekci přítomnosti - - -
Prahová hodnota hlasitosti pro Alarm Minimální hlasitost pro spuštění alarmu hlasitosti - - -
Hranice hlasitosti Nakonfigurujte prahové hodnoty hlasitosti pomocí grafu aktuální hlasitosti - - -
Doba návaznosti přítomnosti Délka sepnutí po aktivaci detektoru pohybu s 2...60000 -
Cyklus odesílání hlasitosti Odesílací cyklus minimální a maximální hlasitosti (1-3600s, 0=Vyp) s 0...3600 -
Interval přenosu jasu Frekvence snímání jasu (0 = vyp.). min 0...120 -
Max. Časový interval mezi 2 pohyby Přítomnost je automaticky ukončena, pokud ve stanoveném čase není detekován žádný další pohyb.
0 = deaktivuje tuto funkci.
s 0...60000 0
Citlivost Ovlivnění citlivosti a tak i dosahu pohybového senzoru - - -
Bezpečnostní pokyny

Při externím napájení musí instalaci provést kvalifikovaný elektrikář v souladu s příslušnými předpisy.

Pozor! Zařízení je nutné chránit před vodou.

Zařízení nesmí být používáno pro aplikace kritické z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datasheet Přítomnostní Sensor Air