Ovládání osvětlení V1 (stará verze)

Tento funkční blok umožňuje vytváření světelných scén z různých druhů osvětlení (spínané, stmívané, barevné) i individuální ovládání světel ve vizualizaci (aplikaci).

Tento blok (Ovládání osvětlení 1. generace) byl od verze Configu 9.0.9.26 nahrazen novým blokem Ovládání osvětlení.

Nové funkce Ovládání osvětlení oproti Ovládání osvětlení 1.generace:

 • Dynamická doba přechodu pro podporované aktory
 • Prolínání světelných nálad
 • Podpora provozních režimů (Autopilot)
 • Sekvenční režim (Měnič barev)
 • Světelné scény pro funkci Alarmu
 • Neomezený počet světelných nálad
 • 8 T5 vstupů s volitelnou první spouštěnou scénou
 • Změna nálad pomocí tlačítka +/-
 • Nálada  „Vše zapnuto“ je  konfigurovatelná
 • Lze navolit až 18 výstupů bloku
 • Globální Oblíbené (Volené na bloku)
 • Hlavní jas (Vizualizace)
 • Hlavní barva (Vizualizace)

Seznámení s funkčním blokem

Ukázka ovládání světel ve vizualizaci

Základní funkce

Jedná se o komplexní blok pro ovládání osvětlení, který je schopný pracovat s jakýmkoliv druhem osvětlení – spínané, stmívané, RGB. Může najednou ovládat až 12 různých světelných zdrojů, které lze skládat do světelných scén. Světelná scéna je aktivita, na kterou jsme zvyklí rozsvěcet vždy stejná světla na stejnou intenzitu. Například se může jednat o sledování TV, návštěvu nebo čtení.

světelné scény infografika

Světelné scény

Funkční blok „Ovládání osvětlení“ podporuje až 8 světelných scén. Označují se S1 – S8. Pro účely vizualizace je možno scénám přiřadit vlastní označení viz. dále.

Světelné zdroje připojte na jeden z výstupů (AQ1)(AQ12).

Ukazkove schema svetelne sceny

U zvoleného výstupu je třeba nastavit připojený druh osvětlení. Proveďte dvojklik na blok „Ovládání osvětlení“ a u příslušného výstupu nastavte jako typ „Vypínač“/“Dimmer“/“RGB“.

nasteveni vystupu svetla loxone config

Vstupy (I1) – (I12) jsou přímo spojeny s výstupy (AQ1)(AQ12). Pro ovládání například (AQ5) připojíme vypínač na (I5), pro (AQ8)na (I8), atd…

Pro více možností nastavení spínaného, stmívaného nebo RGB osvětlení: Pokročilé nastavení zdrojů osvětlení.

Scény můžete spustit aktivací vstupů (S1)(S8), zadáním čísla scény (1-8) na vstup (AIs) nebo přivedením impulsu na vstupy (+) – posun na následující scénu nebo na vstup (-) – posun na předchozí scénu.

Číslo zvolené světelné scény je zobrazováno na výstupu (AQs).

NÁŠ TIP: Doporučujeme tyto světelné scény seřadit dle priority. Pro ovládání osvětlení používejte pouze jedno tlačítko, které je přivedené na vstup (+), jímž můžete cyklovat mezi scénami dle priority. Dvojstiskem můžete provést vypnutí a případným trojstiskemvyužívat například funkci tlačítka na dobrou noc. Více o tlačítkách se dozvíte na stránce věnované Loxone standardům.

Tvorba světelné scény pomocí vstupů (S1) – (S8):
Zapněte/vypněte, nastavte intenzitu, barvu a jas u světel, která jsou připojena k bloku, u nějž chcete nastavit světelnou scénu. Jakmile budete s nastavením spokojeni, aktivujte po dobu 5 vteřin jeden ze vstupů (S1)(S8). Uložení scény bude potvrzeno zhasnutím světel.
Čas potřebný k uložení nastavení (zde 5 vteřin) můžete změnit v parametru (LH).

Tvorba světelné scény v Loxone Configu:
Pro definování světelné scény dvakrát klikněte na funkční blok „Ovládání osvětlení“. Tu samou volbu je možné vyvolat i kliknutím na volbu „Světelné scény – Klikněte zde“ v okně vlastností funkčního bloku.

Tvorba svetelne sceny loxone config

Pro přidání/přejmenování scény dvakrát klikněte na pomlčku a zadejte jméno.  Toto jméno se bude zobrazovat ve vizualizaci.
V pravé části nastavte světelnou scénu. U každé scény je možné nastavit jednotlivá osvětlení na požadované úrovně. Pokud se jedná o spínané osvětlení, můžete jej nastavit na hodnotu zapnuto nebo vypnuto. U dimmeru je možné nastavit intenzitu a u RGB je možné vybrat konkrétní barvu.
V dolní části okna můžete zaškrtnout použití přednastavené scény 0 (vše vypnuto) a scény 9 (vše zapnuto).

Úprava světelné scény:
Světelné scény můžete kdykoli změnit. Změnu můžete provést novým uložením pomocí vstupů (S1)(S8), v Loxone Config nebo pomocí vizualizace.

Pokročilé funkce

Pokročilé nastavení zdrojů osvětlení

Spínané osvětlení

Světelný zdroj připojte na jeden z výstupů (AQ1)(AQ12).

U zvoleného výstupu je třeba nastavit připojený druh osvětlení. Proveďte dvojklik na blok „Ovládání osvětlení“ a u příslušného výstupu nastavte jako typ „Vypínač“.

nasteveni vystupu svetla loxone config

Vstupy (I1) – (I12) jsou přímo spojeny s výstupy (AQ1)(AQ12). Pro ovládání například (AQ5) připojíme vypínač na (I5), pro (AQ8)na (I8), atd…

Stmívané osvětlení

Světelný zdroj připojte na jeden z výstupů (AQ1)(AQ12).

loxone config stmivani

U zvoleného výstupu je třeba nastavit připojený druh osvětlení. Proveďte dvojklik na blok „Ovládání osvětlení“ a u příslušného výstupu nastavte jako typ „Dimmer 0-100%“, „Dimmer 0-10V“ nebo „Stmívač 1-10V“
Vstupy (I1) – (I12) jsou přímo spojeny s výstupy (AQ1)(AQ12).Pro ovládání například (AQ5) připojíme vypínač na (I5), pro (AQ8)na (I8), atd…

Stisknutím a přidržením příslušného vstupu se světlo začne rozsvěcovat. Při dalším stisknutí a přidržení vstupu dojde k tlumení světla.

Stmívání a rozsvěcování světla si můžete přizpůsobit pomocí několika parametrů:

 • Parametrem (K) můžete nastavit délku kroku rozsvěcování/tlumení a parametrem (ST) délku tohoto kroku (rychlost změny).
 • Parametrem (Mi) a (Ma) slouží ke specifikaci intervalu dimmeru. Například pro změnu intenzity osvětlení v celém rozsahu zvolíme (Mi) = 0% (minimální intenzita – světlo nesvítí) a (Ma) = 100% (maximální intenzita).
 • Hodnota 0 na parametru (W) zapříčiní, že se hodnota dimmeru, po dosažení maximální hodnoty (Ma), dále nemění. Při hodnotě 1 se po dosažení hodnoty (Ma) začne hodnota dimmeru zmenšovat k hodnotě (Mi).
 • Parametr (Ti) slouží k dočasné blokaci pohybového senzoru po vypnutí osvětlení. Pomocí tohoto parametru můžete vypnout osvětlení a opustit místnost, aniž by pohybový senzor opětovně aktivoval scénu pro pohyb.

 

Krátkým stisknutím vstupu dojde k zapnutí nebo k vypnutí osvětlení. Parametrem (L) můžete rozhodnout, zda se po opětovném zapnutí osvětlení vrátí k poslednímu nastavení intenzity (L) = 0, nebo zda se světlo rozsvítí s maximální intenzitou (L) = 1.

RGB osvětlení

Světelný zdroj připojte na jeden z výstupů (AQ1) – (AQ12).

U zvoleného výstupu je třeba nastavit připojený druh osvětlení. Proveďte dvojklik na blok „Ovládání osvětlení“ a u příslušného výstupu nastavte jako typ „RGB“.

loxone config druh svetla rgb

Vstupy (I1) – (I12) jsou přímo spojeny s výstupy (AQ1)(AQ12). Pro ovládání například (AQ5) připojíme vypínač na (I5), pro (AQ8)na (I8), atd…

Parametr (Ra) mění chování vstupu pro RGB osvětlení.

 • (Ra) = 0

Stisknutím a přidržením příslušného vstupu se začne měnit barevné spektrum od červené k bílé barvě. Při dalším stisknutí a přidržení se barevném spektrum začne měnit v opačném směru.

Parametrem (ST) můžete nastavit rychlost těchto změn.

Krátkým stisknutím dojde k zapnutí nebo vypnutí osvětlení na bílou barvu.

 • (Ra) = 1

Krátkým stisknutím příslušného vstupu můžete volit základní barvy od červené po bílou.

Stisknutí a přidržení vstupu zvyšuje intenzitu zvolené barvy. Následní stisknutí a přidržení vstupu snižuje intenzitu zvolené barvy.

Vlastnosti změn intenzity můžete upravit pomocí parametrů (K), (ST) a (W).

ZMĚNA SVĚTELNÉ SCÉNY

Světelné scény můžete jednoduše upravovat přes vizualizaci. Můžete si nastavit Vaše osvětlení přesně tak, jak vám vyhovuje a ukládat je pro další použití. Více se dozcíte v následujícím videu:

 

SENZOR POHYBU

Jedna světelná scéna z funkčního bloku lze svázat se senzorem pohybu. K tomu je nutné zaškrtnou u dané světelné scény možnost „Spojit tuto světelnou scénu se senzorem pohybu“. Senzor pohybu se připojuje na vstup (Mv). Aby se scéna nerozsvěcela vždy, je možné ji blokovat vstupem (Alb) – hodnotou jasu (doporučujeme) nebo vstupem (DisMv). Světelná scéna svázaná se senzorem pohybu je aktivní po dobu (TH). Tento čas se počítá až po sestupné hraně vstupu (M).

senzor pohybu

Nastavením parametru (MT) na hodnotu 1 lze pohybový senzor využít také k zasnutí zapomenutého rozsvíceného světla. Pokud pohybový senzor nezaznamená po dobu (MS) (doporučujeme 30 minut) žádný pohyb, vypne všechna připojená světla. (Zde nezáleží na tom, jaká scéna je svázána se senzorem pohybu.)

 

FUNKCE DVOJSTISKU

Funkční blok světelná scéna je vybavena funkcí dvojstisku. To znamená, že pokud stisknete dvakrát jakýkoliv vstup (I1)(I12),(+)/(-) nebo (S1)(S8), objeví se krátký impulz na výstupu (RQ).
Impuls na výstupu (RQ) lze použít například pro vytvoření funkce centrálního vypnutí místnosti.
Parametrem (M) lze upravit maximální rozestup dvou stisknutí tlačítka, které budou brány za dvojstisk.

Příklad: Pokud opouštíte místnost, stačí dvakrát stisknout na tlačítko a všechna světla v místnosti (napojená na blok ovládání osvětlení) se vypnou, k tomu se ještě vypnou nepoužívané spotřebiče, atp.

 

FUNKCE TROJSTISKU

Pokud stisknete třikrát jakýkoliv vstup (I1)(I12), (+)/(-) nebo (S1) (S8), objeví se krátký impulz na výstupu (RaQ). To lze použít například pro vytvoření tlačítka na dobrou noc.

Příklad: Pokud opouštíte dům, zmáčknete třikrát tlačítko a všechna světla se vypnou, zastřeží se, sníží se teplota v domě, atd. Jedná se o funkci tzv. odchodového tlačítka.

 

VSTUPY

NázevPopisVysvětleníRozsah hodnotJednotky
I1 – I12Přímý výběr světlaTento vstup představuje přímé ovládání osvětlení. Např. Vstup I1 ovládá napřímo výstupy AQ1.

Dvojklik sepne výstupy RQ. Trojklik sepne výstup RaQ. V obou případech dojde k vypnutí osvětlení.

0/1
+Vstup pro další scénuAktivuje další scénu (0-9).

Dvojklik sepne výstupy RQ. Trojklik sepne výstup RaQ. V obou případech dojde k vypnutí osvětlení.

0/1
Vstup pro předchozí scénuAktivuje předchozí scénu (0-9).

Dvojklik sepne výstupy RQ. Trojklik sepne výstup RaQ. V obou případech dojde k vypnutí osvětlení.

0/1
AlsPřímý výběr scényAnalogovou hodnotou na vstupu (Als) vyvoláte scénu.0 – 9
RResetVypne všechny výstupy0/1
S1 – S8Přímý výběr světelné scényImpulzem (sestunout hranou) na vstup S1 – S8 dojde ke spuštění scény.

5 sekundových impulzem (nebo dle nastavení parametru LT) se aktuální rozpoložení osvětlení uloží pod světelnou scénu Sx, jejíž vstup se právě drží.

Dvojklik sepne výstupy RQ. Trojklik sepne výstup RaQ. V obou případech dojde k vypnutí osvětlení.

0/1
DisMvZakázání pohybového senzoruBlokování pohybového senzoru.0/1
MvPohybový senzorZapne scénu svázanou se senzorem pohybu.0/1
OVše zap.Zapne světelnou scénu 9 (výstupy na max.)0/1
T5Vstup kombinovaného tlačítka T5Na tento vstup se připojuje tlačítko Touch nebo dálkový ovladač Remote Air. Vstup T3 následně přepíná světelné scény (vstup +).0/1
AAlarmPokud je zap., blikají všechny výstupy (doba blikání nastavitelná parametrem Ta).0/1
AlbVstup jasuAktuální hodnota jasu.Lux
DisZakázáníDětská pojistka0/1

 

PARAMETRY

NázevPopisVysvětleníRozsah hodnotJednotky
RemanenceRemanencePokud je zap. je remanence aktivní0/1
MMaximální zpožděníMaximální rozestup dvou impulzů pro zaznamenání dvojstisku.s
KDélka kroku DimmeruUdává, o kolik procent se bude krokovat.0 – 100%
STDélka časového krokuUdává časovou délku kroku Dimmeru (jak rychle bude krokovat)s
MinMinimální hodnota DimmeruDolní hranice Dimmeru.0 – 50%
MaxMaximální hodnota DimmeruHorní hranice Dimmeru.50 – 100%
WRežim Dimmeru nahoru/dolůPokud je zap., tak při držení tlačítka Dimmeru bude Dimmer po dosažení horní pozice pokračovat směrem dolů a naopak, dokud se vstup nepustí.0/1
LNenastavovat poslední hodnotuStandardně se Dimmer po vypnutí zapne na hodnotu před vypnutím. Pokud tuto funkci nechcete využívat, aktivujte tento vstup.0/1
THDoba doběhu pohybového senzoruPo sestupné hraně na vstup (Mv) se spustí časovač, který zajistí svit světelné scény svázané se senzorem pohybem po dobu (TH).s
TiZpoždění pohybového senzoruPokud dojde k manuálnímu vypnutí osvětlení, nebude pohybový senzor schopný tuto dobu zapnout scénu svázanou se senzorem pohybu.

Pokud je tato hodnota 0, platí stav ze vstupu (DisMv).

 ∞ s
LTČas učeníNutná délka podržení pro naučení světelné scény. ∞ s
MSScéna na pohybPo přivedení čísla světelné scény na tento vstup přebijete vnitřní nastavení bloku (scénu svázanou se senzorem pohybu) a na pohyb ji rozsvítíte. ∞ –
MTVypnutí osvětlení bez pohybu. Automatické vypnutí osvětlení po konci pohybu v místnosti. ∞ s
Ra RGB režimPokud je vstup aktivní, je možné přes tlačítka měnit barvy na výstupu. Dlouhým podržením se stmívá. (I1 -> AQ1, …).0/1
TaDoba periody poplachuPokud je vstup A zapnutý, blikají všechny výstupy. Parametr Ta určuje dobu zap. + vyp. ∞ s
THraniční hodnota jasuPokud bude překročena hodnota jasu určená parametrem (T), nedojde k zapnutí světelné scény svázané se senzorem pohybu. Lux

 

VÝSTUPY

NázevPopisVysvětleníRozsah hodnotJednotky
AQ1 – AQ12Výstup pro ovládání osvětlení0/1
AQsVýstup aktivní scény-1 = nedefinováno, 0 = vyp., 9 = vše zap.-1 – 9
RQVýstup resetuPři vypnutí osvětlení nebo dvojkliku bude na tomto výstupu impulz.0/1
RAQVýstup resetu přes trojklikPři vypnutí osvětlení přes trojklik bude na tomto výstupu impulz.0/1