Mobotix T24 / T25

Mobotix T24 / T25

Průvodce nastavením a dokumentace pro Mobotix T24 a Mobotix T25.

Online Seminář (DE): Ovládání dveří

V tomto semináři Vám ukážeme funkce a možnosti optimálního využití funkčního bloku Ovládání dveří. Jak naprogramovat ovládání dveří, přenos obrazu a Intercom.

Konfigurace Mobotix T24

V této části dokumentaci se nachází informace jak zprovoznit videovrátník Mobotix T24, který podporuje audio i video streaming. Nastavení konfigurace u modelu Mobotix T25 je totožný.

Funkční blok ovládání dveří lze použít pro připojení IP kamery/vrátníka a díky tomu tak komunikovat s okolním světem. Ovládání dveří využívá dvě technologie: audio stream a video stream. Lze tedy využít jako obou možností současně, tak pouze jedné.

attention
Pokyny pro konfiguraci Loxone Intercomu naleznete zde.

 

Mobotix standardní přihlášení:
Uživatelské jméno: admin
Heslo: meinsm

ipkamera

Nastavení videa

K tomu, abyste viděli živý obraz pomocí vizualizace, je nutné zadat URL s cestou k aktuálnímu obrázku kamery. Ten naleznete nejčastěji ve formě „.jpg“ nebo „.mjpeg“. Tuto funkcionalitu podporují všechny kamery s přístupem na internet, nezávisle na modelu/výrobci.

attention
Podporované formáty obrázků jsou: JPG a MJPG.

 

Mobotix T24

Mobotix do verze 4.4.2.34:

http://url:port/cgi-bin/image.jpg?size=320×180?quality=60

Mobotix od verze 4.4.2.34:

http://url:port/cgi-bin/image.jpg

Nebo nastavíte v administračním rozhraní „Admin Menü“ -> Webserver-> Authentifizierungsmethode na „Basic“. Poté funguje i starý URL stream.

Audio nastavení

Přenos zvuku je založen na protokolu SIP, který je možno ovládat přes Váš iPhone, iPad a Android aplikace. Pomocí SIP volá systém Loxone Váš videovrátník přes VoIP. Hlavní výhodou použití SIP oproti běžným audio streamům z kamery je, že máte obousměrnou komunikaci. Pro příklad jsou níže uvedeny nezbytné kroky k nastavení Mobotixu T24.

attentionPřenos audia funguje se zařízením Android od verze 4.1.1 nebo tablety Apple iPad 2.

 

Nastavení Mobotixu

 • Administrátorské menu
 • SIP-nastavení serveru
 • Aktivace SIP-serveru
 • Vytvoření SIP-účtu

intercom_3

Účet *201 prosím neodstraňujte!

SIP – Nastavení klienta:

 1. Aktivujte SIP – klienta
 2. Přidat nový SIP účet (jeden, právě vytvořený)
 • Hostname = IP Adresa Mobotix kamery
 • Username = Jméno uživatele, kterého jste právě vytvořili
 • Port = Port od SIP – nastavení serveru (např.: 5061)
 • Zkontrolujte „Dostupné jako proxy“ a „Použít jako registrar“

iptel_doku

Pokud používáte externí SIP server, napište svůj účet a název serveru do pole. Zde je příklad pro iptel.org

Nastavení příchozích hovorů

 • Přijatá telefonní čísla nebo SIP adresy – odebrat všechny položky.
 • Přijaté SIP-Proxy – odebrat všechny položky.
 • Nastavit audio-Režim „intercom“

intercom_5

Další funkce

Použití hardwarových tlačítek Mobotix T24 v konfiguračním softwaru

Aby bylo možné použít funkci „Ring“ a „light“ hardwarových tlačítek v konfiguračním softwaru, musíte provést následující kroky:

Vytvoření virtuální vstupu do konfiguračního softwaru

 • Pokud nevíte, jak vytvořit virtuální vstup do programu, můžete to najít v naší dokumentaci. Je důležité znát číslo vašeho virtuálního vstupu. V následujícím příkladu je nakonfigurován tak, aby ovladač Mobotixu vyslal signál na virtuální vstup, číslo 1 (VI1).
 • Připojte nově vytvořený vstup na Tr -vstup funkčního bloku ovládání dveří.
 • Uložte toto nastavení do Minisreveru.

Nastavení “IP-Notification Profile”

 • Přejděte na admin menu webového rozhraní Mobotixu
 • Pod záložkou “Transfer Profiles”, vyberte “IP Notify Profiles”
 • Vložte novoý “IP Notify Profile”
 • Dejte profilu snadno zapamatovatelný název, například „Miniserver_VI1_pulse“
 • Pod záložkou “IP Notify Type” vyberte “Custom Configuration”
 • V části „Destination Address“ zadejte IP adresu a port vašeho Miniserveru
 • V sekci “Data-Protocol” vyberte “HTTP/1.0 Request”
 • Dále v sekci “Data-Protocol” zvolte “CGI-Path”. Protože chcete poslat signál na virtuální vstupu 1, musíte zadat „/ dev/sps/io/VI1/pulse“. Pokud chcete nakonfigurovat jiný virtuální vstup, pak musíte nastavit cestu v závislosti na vstupu (/ dev / SPS / io / VI {x} / puls)
 • Ještě v sekci “Data Protocol” zadejte uživatelské jméno a heslo vašeho Miniserveru následujícím způsobem: uživatelské jméno: heslo. (Ujistěte se, že nemáte zadané uživatelské jméno a heslo pro Mobotix T24 door controller).
 • Za účelem snížení objemu odeslaných dat, vyberte položku “Plain Text” pod “Data Type” a smazat obsah “Message” textové pole.
 • Okno zavřete kliknutím na „Set“
 • Zavřete admin menu

intercom1

Zadejte v poli „Destination Address“ vždy přidružený port! To platí i pro port 80!

Vytvoření “Action-Group” v „Setup Menu“ Mobotixu

 • Přejděte na webové rozhraní Mobotix a najděte „Setup Menu“
 • Pod „Event Control“, zvolte „Action Group Overwiev“
 • Vložte novou skupinu
  Vzhledem k tomu, že jste vytvořili „Action Group“, která vždy vysílá signál na virtuální vstup Miniserveru když někdo stiskne zvonek, vyvolá skupinu „Always“ vyberte obě „Enable“ a „(No time table)“ v „Arming“sekci.
 • Klikněte na tlačítko „Set“ pro uložení této nové „Action Group“

intercom2

Přiřazení nové “IP-Notification-Profile” ke správnému tlačítku na „Action Group“

 • Ve stejném okně (“Action Group Overview”) zvolte „Edit“ pro právě vytvořené akční skupiny upravte detaily.
 • Pole v „Action Group“ části jsou již v pořádku, takže není zapotřebí dalších úprav.
 • Pod „Event Selection“, zvolte „Signal: CameraBellButton“
 • Sekce “Action details” můžete nechat nastavený, tak jak je.
 • Pod záložkou “Actions”, klikněte na “Add new action”
 • V políčku “Value” nově vytvořené akce, kde FTP: FTP-Webcam je aktuálně vybrána, nyní můžete vybrat dříve vytvořený IP-Notify-Profile
 • Zvolte „Miniserver_VI1_pulse“
 • Klikněte na tlačítko „Set“ pro uložení změn
 • Nyní můžete zavřít všechna okna prohlížeče

intercom3

Jak se zkontroluje, že nastavení proběhlo úspěšně?

Pomocí uživatelského rozhraní

 • Ujistěte se, že „Intercom“ funkce se objeví na uživatelské rozhraní (v aplikaci nebo v prohlížeči)
 • Spusťte uživatelské rozhraní
 • Běžte k vašemu vrátníku a stiskněte tlačítko zvonek
 • V uživatelském rozhraní by se mělo objevit pop-up okno s obrázkem vašich dveří (Vizalizace).
 • V případě , že se takto nestane, podívejte se do sekce „troubleshooting“.

intercom4

Bez vizualizace

 • Spusťte Loxone Config
 • Připojte se k Miniserveru
 • Načíst nastavení z vašeho Miniserveru
 • Spusťte „Live-View“
 • Jděte k ovladači dveří T24 a stiskněte zvonek
 • Nyní byste měli vidět, že QB-výstup je aktivní
 • V případě , že se takto nestane, podívejte se do sekce „troubleshooting“

virtualni-zvonek

Odstraňování potíží “ troubleshooting“

 • Stiskněte zvonek na ovladači dveří T24
 • Přejděte na záložku Admin webového rozhraní Mobotix
 • Zvolte „System messages“
 • Měli byste najít novou položku, která zde bude vypadat podobně jako:
  08:56:26 IPMSG Miniserver_VI1_pulse[10821]Notify sent to 10.7.7.47:90. 179 bytes in 3.008s.

attentionV tomto seznamu se může nacházet tisíce systémových zpráv a ty nejnovější se nemusejí nacházet na začátku. Proto je vhodné vymazat veškeré zprávy před začátkem řešení problémů.

 

 • Pokud není zpráva jako níže uvedená, pak to může být chybové hlášení popisující potenciální chybu.
 • 09:16:24 IPMSG Miniserver_VI1_pulse[14865]Unauthorized HTTP request to 10.7.7.47:90 (HTTP code 401)
  – Zpráva, která naznačuje, že uživatelské jméno a heslo, které jste přidali v sekci ‚Setting an “IP-Notification Profile”‘ mohou být špatně zadaná.
 • 09:25:08 IPMSG Miniserver_VI1_pulse[16726]Connection at port 44 on host 10.7.7.47: refused!
  – Tato zpráva ukazuje, že port pro Miniserver nastavený v sekci “IP-Notification Profile” může být špatně zadaná.
  – Pokud dostanete zprávu o úspěšném připojení
 • 08:56:26 IPMSG Miniserver_VI1_pulse[10821]Notify sent to 10.7.7.47:90. 179 bytes in 3.008s, ale stále nemáte žádnou odezvu od miniserveru (bez popupu, nebo signálu na výstupu Qb), pak zkontrolujte následující věci :
  – V konfiguračním softwaru : Je virtuální vstup připojen na vstup bloku ovládání dveří?
  – Zadali jste správnou cestu a vstupní číslo v sekci ‚Setting an “IP-Notification Profile”‘ ?
  – Pokud ano, je signál posílán na nesprávný vstup.

Přenos zvuku je trhaný?

Pokud je kvlaita přenášeného audia neuspokojivá a trhavá, je možné použít PCMA kodeky. Tyto kodeky je možné zapnout v nastavení SIP klienta přímo v administračním menu Mobotixu.

pcma_mobotix

Tento kodek následně vyberte i v v Loxone App. K tomu budete potřebovat otevřít ovládání dveří příslušného Mobotixu a nastavit PCMA kodeky jako nejvíce prioritní kodek.

app pcma_nastaveni_ovladani dveri

Žádný obraz v Internet Exploreru?

Ve verzi Internet Explorer není možné použít uživatelské jméno a heslo přímo v URL adrese. A to je nezbytně nutné pro ověřování komunikace se vstupem videovrátníku při aktualizaci obrazu.

To znamená, že modul pro ovládání dveří nelze použít ve verzi Internet Explorer 6. Doporučujeme použít jiný prohlížeč jako je například Chrome nebo Firefox.

Související informace od společnosti Microsoft.

Žádný zvuk se systémem Android

V určitých případech nefunguje funkce zvuku.

Důvodem je, že někteří výrobci mobilních telefonů se systémem Android nepodporují funkci SIP-API. To je hlavní příčinou, proč nefunguje hlasové spojení u těchto typů zařízení s naší aplikací.

Žádný obraz v Google Chrome?

Ve většině verzích Google Chrome se změnil proces ověřování, který může vézt k tomu, že video není ve vizualizaci vidět.

Řešení:

Vyřešit tuto chybu můžete tak, že změníte cílovou cestu s příkazem ve vlastnostech Google Chrome.

“ –allow-cross-origin-auth-prompt“

Klikněte pravým tlačítkem myši na zástupce Google Chrome a zvolte „Vlastnosti“

google-vlastnosti-3cc4579a

Klikněte na záložku „Zástupce“ a do pole „Cíl“ vložte na konec cesty aplikace příkaz „–allow-cross-origin-auth-prompt“.

Cílová cesta by měla vypadat následovně (záleží, kde máte Google Chrome nainstalovaný):

C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe“ –allow-cross-origin-auth-prompt

Potom potvrďte změny kliknutím na „Ok“.

chrome-prikaz-png-7ed5e8cb