Inteligentní regulace pokojové teploty 1. generace

Dokumentace k funčnímu bloku inteligentní regulace pokojové teploty popisuje správné použití v Loxone Configu. Docílí toho, že se nebudete muset starat o topení ani chlazení na úrovni místnosti. Nastavení časů topení/chlazení je možné přes vizualizaci.

 

POUŽITÍ

Díky inteligentní regulaci pokojové teploty můžete realizovat chytré vytápění/chlazení v každé místnosti zvlášť velmi rychle a efektivně. V plně automatickém režimu se přepíná mezi obdobím topení a chlazení (na základě záznamu v kalendáři).

Díky Fuzzy logice dokáže regulátor předpovídat chování teploty v místnosti a začne topit/chladit s předstihem tak, aby byla požadovaná teplota dosažena v požadovaném čase. Integrované časovače (jeden pro topení a jeden pro chlazení) tedy neříkají, kdy se začne topit/chladit, ale kdy má být dosaženo požadované teploty.

Při prvním zprovoznění je hlavním úkolem regulátoru poznat charakteristiku místnosti (jak rychle se otepluje/ochlazuje), aby získal data, se kterými bude dále pracovat. Tato data se v budoucnosti optimalizují díky sofistikovanému způsobu učení.

Aby byla regulace co nejefektivnější, propojte inteligentní regulaci pokojové teploty s blokem automatické žaluzie. Docílíte tím ideálního provozu v celém domě a ušetříte spoustu manuálních zásahů do topení i stínění.

 

ZÁKLADNÍ PROGRAMOVÁNÍ

K základnímu programování vám stačí teplotní senzor v místnosti a hlavice, která ovládá okruh(y) topení v místnosti. Již v této konfiguraci jste schopní vytvořit plně funkční regulaci pokojové teploty na úrovní jednotlivých místností.

Teplotní senzor se připojuje na vstup (AI), hlavice na výstup (AQ) nebo (Q) – dle toho, zda se jedná o analogovou nebo digitální hlavici. Časy topení/chlazení je možné jednoduše zadat přes Loxone Config nebo uživatelsky přes App/webový prohlížeč.

Výstup Qs lze použít pro spolupráci se stíněním. Pokud aktuální pokojová teplota v režimu chlazení přesáhne komfortní teplotu a slunce svítí aktivuje se výstup Qs. Výstup stínění Qs se aktivuje také v případě, že je překročená Ochranná teplota proti přetopení (Tm) během periody topení.V momentě, kdy je výstup QS aktivní a propojený značkou s blokem Automatických žaluzií začnou žaluzie stínit.

V případě , že máte zakoupený Weather Service, lze využít funkce „Používat sluneční svit“ (musíte ji zaškrtnout ve vlastnostech bloku) . V případě, že bude funkce aktivní, bude výstup pro stínění aktivní pouze v momentě, kdy bude aktivní vstup slunečního svitu ve Weather Service. Pokud nemáte Weather Service aktivní nebude tato funkce zohledněna. Více o nastavení funkce slunečního svitu naleznete zde.

Ukázka základního zapojení funkčního bloku:

 

Pokud máte v místnosti žaluzie, doporučujeme je spojit s vytápěním. Návod na propojení žaluzií a vytápění.

 

OVLÁDÁNÍ POMOCÍ VIZUALIZACE

Díky vizualizace může uživatel kdykoliv přizpůsobit topení svým potřebám a nastavit časy a teploty v jednotlivých místnostech tak, jak je preferuje.

Detailní vysvětlení druhů teplot naleznete v tabulce níže

 

VSTUPY

NázevPopisVysvětleníRozsah hodnotJednotky
AmRežim0 = Autopilot
V kalendáři je uvedena „Perioda topení“ a „Perioda chlazení“. Mezi těmito periodami se přepíná na základě na zvoleného data. Pokud je mezi periodami nedefinované časové rozmezí, jsou všechny výstupy vypnuté. Záznamy v kalendáři (data) fungují globálně pro všechny regulátory v projektu.1 = Autopilot topení
Požadovaná teplota z časovače topení. Výstupy pro topení (oblast 1 i 2) připravené k použití, výstupy pro chlazení a stínění  vypnuté.2 = Autopilot chlazení
Požadovaná teplota z časovače chlazení. Výstupy pro chlazení a stínění připravené k použití, výstupy pro topení (oblast 1 i 2) vypnuté.3 = Manuální topení
Požadovaná teplota nastavená vstupem (T) nebo z vizualizace. Výstupy pro topení (oblast 1 i 2) připravené k použití, výstupy pro chlazení a stínění vypnuté.4 = Manuální chlazení
Požadovaná teplota nastavená vstupem (T) nebo z vizualizace. Výstupy pro chlazení a stínění připravené k použití, výstupy pro topení (oblasti 1 i 2) vypnuté.
0-4
AsServisní režim0 = Servisní režim Vyp.

1= Topení a chlazení Vyp.
AQ = 0, Q = 0, AQ2 = 0, Q2 = 0, AQc = 0, Qc = 0, Qs = 0
Všechny ventily jsou vypnuté

2 = Topení Zap., chlazení Vyp.
AQ = 10, Q = 1, AQ2 = 10, Q2 = 1, AQc = 0, Qc = 0, Qs = 0

3 = Topení Vyp., chlazení Zap.
AQ = 0, Q = 0, AQ2 = 0, Q2 = 0, AQc = 1, Qc = 1, Qs = 1

4 = Topení a chlazení Zap.
AQ = 1, Q = 1, AQ2 = 1, Q2 = 1, AQc = 1, Qc = 1, Qs = 1

0-4
TManuální požadovaná teplotaVstup požadované teploty v manuálním režimu.°C
AIAktuální teplota místnostiVstup aktuální teploty v místnosti.°C
IwVstup okenního senzoruVstup okenního senzoru (pouze v automatickém režimu).

Vyp. = Zavřeno, Zap. = Otevřeno.

Pokud dojde k otevření okna v době periody topení, bude teplota snížena na hodnotu teploty zámrazy. V období chlazení dojde k zvýšení teploty na ochranu před horkem.

0/1
IcVýběr komfortní teplotyManuální výběr komfortní teploty (pouze v automatickém režimu).

Náběžnou hranou se spouští výběr komfortní teploty.

Komfortní teplota bude spuštěna po dobu parametru (Tsc). Časovač se spouští od sestupné hrany na vstup (Ic). Po uplynutí doby (Tsc) bude následovat teplota z automatického režimu (časovač).

Vstup (Iw) má vyšší prioritu než má (Ic)

0/1
IsVýběr úsporné teplotyManuální výběr úsporné teploty (pouze v automatickém režimu).

Náběžnou hranou se spouští výběr úsporné teploty.

Úsporná teplota bude spuštěna po dobu parametru (Tss). Časovač se spouští od sestupné hrany na vstup (Is). Po uplynutí doby (Tss) bude následovat teplota z automatického režimu (časovač).

0/1
MvVstup pro pohybový senzorProdloužení komfortní teploty (pouze v automatickém režimu.

Pokud je v místnosti pohyb (náběžná hrana) v době topení na komfortní teplotu, dojde k prodloužení doby běhu komfortní teploty. Prodloužení začíná sestupnout hranou a délka doběhu se řídí parametrem (Tmv).

Vstup (Iw) má vyšší prioritu než má (Mv)

0/1
RResetDoběh aktivovaný přes vstupy (Is) nebo (Ic) bude zrušený.0/1 –
DisZablokuje vstupy Pokud je tento vstup aktivní, budou hodnoty na vstupech T, Mv a Is ignorovány. 0/1
DisMvZakázání pohybového senzoru Deaktivace vstupu pro pohybový senzor (Mv) 0/1

PARAMETRY

NázevPopisVysvětleníRozsahJednotky
TsÚsporná teplotaÚsporná teplota je teplota, která je relativní ke komfortní teplotě. Má za úkol v zimě snížit náklady na vytápění (např. v době nepřítomnosti) a v létě za chlazení (např. oddálení zapnutí klimatizace).

Topení:
Komfortní teplota – úsporná teplota.

Chlazení:
Komfortní teplota + úsporná teplota.

°C
TchKomfortní teplota topeníTeplota, která je ideální v dané místnosti v období topení. Jedná se o teplotu, která je absolutní a v každé místnosti by měla být přizpůsobena uživatel dle jeho požadavků (např. koupelna 25°C ráno a večer, obývací pokoj 22,5°C ráno a večer, garáž 8°C celý den, …).°C
TccKomfortní teplota chlazeníTeplota, která je ideální v dané místnosti v období chlazení.°C
TpTeplota oslavaTeplota pro režim oslava je realativní teplota, která má za úkol vytvořit ideální teplotu v místnosti v případě oslavy. V období topení se požadovaná teplota sníží (lidé jsou přirozeným zdrojem tepla a nedojde k přetopení místnosti). V období chlazení dojde také je snížení (např. dojde k dřívější aktivaci výstupy (Qs) atp.

Topení:
Komfortní teplota – teplota oslava

Chlazení:
Komfortní teplota – teplota oslava

°C
ThZvýšená potřeba teplaZvýšená potřeba tepla je relativní teplota, která zvyšuje teplotu v místnosti v období chalzení i topení. Slouží sporadicky pro přitopení v období topení (např. pokud je člověk nachlazen, …) nebo chlazení (pro oddálení autopilota stínění, atp.)

Topení:
Komfortní teplota + zvýšená potřeba tepla

Chlazení:
Komfortní teplota + zvýšená potřeba tepla

°C
TdDům v hlubokém spánku (zámraza)Jedná se o absolutní teplota, která slouží v případě dlouhodobé nepřítomnosti. Jedná se o ochranu před zamrznutím objektu v režimu topení.°C
TmOchrana před horkemAbsolutní teplota, která má za úkol, aby nedošlo k přetopení místnosti v režimu topení (aktivace výstupu Qs -> start autopilota stínění) nebo pobdobí chlazení (úplné zatažení žaluzií).°C
TsmOchrana před zareznutím (topení)Pokud se ventily topení (AQ, Q, AQ2, Q2) dlouho nehýbou, hrozí jejich zareznutí. Z tohoto důvodu zaručuje tento parametr jejich pravidelný pohyb, pokud nedojde k pohybu poslední (Tsm) dní.

Tento pohyb se vykonává nahodile (aby nedošlo k pohybu všech ventilů současně) v rozmězí půl hodiny. Pokud je parametr nastaven na hodnotu 0, je funkce vypnuta.

d (dny)
TcmOchrana před zareznutím (chlazení)Pokud se ventily chlazení (AQc, Qc) dlouho nehýbou, hrozí jejich zareznutí. Z tohoto důvodu zaručuje tento parametr jejich pravidelný pohyb, pokud nedojde k pohybu poslední (Tcm) dní.

Tento pohyb se vykonává nahodile (aby nedošlo k pohybu všech ventilů současně) v rozmězí půl hodiny. Pokud je parametr nastaven na hodnotu 0, je funkce vypnuta.

d (dny)
TscDoba doběhu komfortní teplotyDoba doběhu (v skundách) aktivace komfortní teploty po sestupné hraně na vstupu (Ic).s
TssDoba doběhu úsporné teplotyDoba doběhu (v sekundách) aktivace úsporné teploty po sestupné hraně na vstupu (Is).s
TmvDoba doběhu komfortní teployDoba doběhu (v sekundách) aktivace komfortní teploty po sestupné hraně na vstupu (Mv).s
ThsRychlost otepleníDoba v minutách, která je třeba k ohřátí teploty v místnosti o 1°C. Pokud je hodnota > 0, vyřadí se vnitřní logika inteligentního regulátoru a bude se počítat fixně s touto hodnotou. Pokud je hodnota nastavená na 0, používá se vnitřní logika regulátoru.min/K
TcsRychlost ochlazeníDoba v minutách, která je třeba ke snižení teploty v místnosti o 1°C. Pokud je hodnota > 0, vyřadí se vnitřní logika inteligentního regulátoru a bude se počítat fixně s touto hodnotou. Pokud je hodnota nastavená na 0, používá se vnitřní logika regulátoru.min/K

VÝSTUPY

NázevPopisVysvětleníRozsahJednotky
AQPrimární zdroj topení Analogový výstup pro ventily 0-10V0-10V
QPrimární zdroj topení Digitální výstup pro ventily 0/10/1
AQ2Sekundární zdroj topení Analogový výstup pro ventily 0-10V0-10V
Q2Sekundární zdroj topení Digitální výstup pro ventily 0/10/1
AQcChlazeníAnalogový výstup pro ventily 0-10V0-10V
QsStíněníDigitální výstup pro stínění

Chlazení:
Výstup se aktivuje v případě, že aktuální teplota v místnosti překročí komfortní teplotu.

Topení:
Výstup se aktivuje v případě, že aktuální teplota v místnosti překročí ochranu před přehřátím.

0/1
QcChlazeníDigitální výstup pro ventily 0/10/1
AQsAktuální režim0 = Autopilot
1 = Autopilot topení
2 = Autopilot chlazení
3 = Manuální topení
4 = Manuální chlazení
0-4
AQssAktuální servisní režim0 = Servisní režim Vyp.
1 = Topení a chlazení Vyp.
2 = Topení Zap., chlazení Vyp.
3 = Topení Vyp., chlazení Zap.
4 = Topení a chlazení Zap.
0-4
QeChybový výstupVýstup je aktivní, když:
– pokud je v období topení aktuální teplota nižší o 2,5°C než je požadovaná teplota (vyjma fáze vytápění).
– pokud je v období chlazení aktuální teplota vyšší o 2,5°C než je požadovaná teplota (vyjma fáze ochlazování).Po restartu nedojde k okamžité chybě (i když je podmínka splněna). Qe bude aktivní teprve po době, kterou potřebuje místnost k tomu, aby se dostala z aktuální teplota do požadované a pokud je podmínka pořád splněná (rozdíl teploty vyšší než 2,5°C).
QaTextový výstup alarmu –
AQtAktuální požadovaná teplotaAnalogový výstup aktuální požadované teploty.°C
AQhmAktuální režim časovače topeníAnalogový výstup aktuálního režimu časovače topení.
AQcmAktuální režim časovače chlazeníAnalogový výstup aktuálního režimu časovače chlazení.
AQtrZbývající časVýstup pro zbývající čas doběhu. ∞s
QpFáze vytápění nebo ochlazováníVýstup je aktivní, pokud se regulátor nachází ve fázi vytápení nebo ochlazování místnosti. Jedná se o stav, kdy regulátor topení/chladí s předstihem, aby dosáhl požadované teploty dle nastavení v časovači topení/chlazení.

Časový předstih zapnutí fáze vytápění/ochlazování je dán vnitřní logikou regulátoru (na základě znalosti místnosti) nebo uživatelsky nastavenými parametry Ths/Tcs.

 0/1

 

PRIMÁRNÍ A SEKUNDÁRNÍ ZDROJ TEPLA

Inteligentní regulátor pokojové teploty podporuje 2 zdroje teplota v místnosti. Pokud se právě regulátor nenachází ve fázi vytápění, pracuje sekundární zdroj tepla ve sníženém výkonu (AQ2 = 1/2 AQ1. Pokud se ale AQ1 = 100%, tak je i AQ2 = 100%).

PWM VÝSTUPY

Digitální výstupy (Q), (Q2) a (Qc) fungují jako PWM výstupy. Optimální parametr pro četnost spínání určuje blok automaticky. V rámci dosahování nejlepších výsledků se počítá s častým spínáním.

Pokud je výstupy (AQ) větší než 90%, zůstávají výstupy (Q) trvale sepnuté. Pokud je výstup (AQ) nižší než 10%, jsou digitální výstupy zavřené.

 

PŘÍKLADY POUŽITÍ

Na tomto místě jsme pro vás připravili několik příkladů použití funkčního bloku Inteligentní regulace pokojové teploty v Loxone Configu.

INTELIGETNÍ REGULACE POKOJOVÉ TEPLOTY A AUTOMATICKÉ ŽALUZIE

Ve videu v horní části dokumentace můžete najít způsob spojení topení a žaluzií v každé místnosti.