Diagnostika Air

V případě problému s Air zařízeními, popř. Air Base Extensionem, vás o tom bude informovat Stav systému. Detailní informace o technologii Air se dozvíte zde.

V případě problémů se mohou zobrazit následující hlášky:

Kanál obsazen

Jakmile se objeví toto varování, je používaný kanál Air Base Extensionu obsazen a nelze garantovat spolehlivou komunikaci Air zařízení.

Příčinou může být špatné nastavení Air zařízení, jako například:

  • Spínání (obsluha) příliš mnoha výstupů Air zařízení najednou nebo v krátkém intervalu.
  • Na jednom nebo více univerzálních vstupech Air zařízení (např. Multi Extension Air, NANO IO Air, …) je signál na příliš vysoké frekvenci. 

Řešení problému

S pomocí Air monitoru v Loxone Configu můžete odhalit zařízení, která odesílají příliš mnoho Air packetů nebo zařízení, na které je příliš mnoho packetů odesíláno. Ve stromě periférií klikněte na odpovídající Air Base Extension a klikněte na něj pravým tlačítkem myši. Z menu vyberte možnost „Air Monitor“.

Pokud je v instalaci více Air Base Extensionů, doporučujeme, aby každý z Air Base Extensionů používal pro komunikaci jiný kanál. Všechna zařízení naučená na daném Extensionu používají pro komunikaci ten samý kanál, který je nastaven na základně. Tímto opatřením snížíte vytížení kanálu na minimum. Informace o změně frekvence naleznete zde. Při volbě kanálu prosím dbejte na legaislativní požadavky v místě instalace.

Rušení

Air Base Extension rozeznal rušení kanálu. Nelze zaručit spolehlivou komunikaci Air zařízení.

Řešení problému

Je možné, že se v blízkosti Air instalace nachází jiná bezdrátová zařízení, která vysílají na stejném kanálu (např. bezdrátový mikrofon, bezdrátový zvonek, bezdrátové dálkové ovládání nebo jiný vysílač, …). V tomto případě doporučujeme provést změnu frekvence

Pokud v instalaci používáte více Air Base Extensionů, doporučujeme, aby každý z Air Base Extensionů používal pro komunikaci jiný kanál. Všechna zařízení naučená na daném Extensionu používají pro komunikaci ten samý kanál, který je nastaven na základně. Tímto opatřením snížíte vytížení kanálu na minimum. Při volbě kanálu prosím dbejte na legaislativní požadavky v místě instalace.