Dali

Zprovoznění DALI Extension

Technická data dali extension rozhrani konektory

 • 1x DALI Gateway
 • Nastavení přes Loxone Config
 • Připojení na Loxone Link
 • Rozměry: 35,5 x 88 x 57 mm (2 moduly)
 • Krytí: IP20
 • Provozní teplota: 0 – 55°C
 • Napájení 24VDC
 • Spínaný 16VDC zdroj pro připojená DALI zařízení
 • Spotřeba max. 3,2W při 64 zařízeních
 • IEC 62386-101:2009
 • Až 64 DALI zařízení
 • Až 16 DALI skupin

 

Od verze Configu 9.0.9.26 jsou podporovány i Dali zařízení typu 0 – 7
Od verze 11.0.4.29 jsou podporovány i DALI zařízení typu 8 (RGBW a CW/WW osvětlení).

Instalace

1.Nainstalovat DALI Extension na DIN lištu
2. Po dokončení připojit napájecí vodiče, ale napájení zapnout až po dokončení celé instalace (doporučujeme prosmyčkovat 24V z Miniserveru)
3. Připojit Loxone sběrnici
4. Pozor: Loxone Link sběrnici u posledního Loxone Extensionu je nutné zakončit 120 Ohm odporem (v balení Miniserveru)
5. Aktivovat napájení
6. Statusy LED: Levá dioda bliká po několika sekundách zeleně pokud je DALI Extension přidán v programu Miniserveru a komunikuje s ním.
Pokud není naprogramován, nebo připojen na Loxone Link sběrnici, bliká oranžově.

Pokyny ke kabeláži

– Maximální úbytek napětí mezi vysílačem a aktorem nesmí být větší než 2V.
– Maximální délka kabelu je 300 m při použití 1,5 mm² vodičů.
– U DALI Extensionu je možné zapojení do sběrnice, nebo do hvězdy. Kruhová topologie se nedoporučuje.
– Při využití maximální délky kabelu, není vhodné instalovat DALI sběrnici souběžně s elektrickým vedením.

Napájení sběrnice DALI

– Pokud použijete externí napájecí zdroj, napájení pro sběrnici DALI je potřeba vypnout ve vlastnostech DALI Extensionu.
– Napětí na sběrnici DALI je typicky 16V.
– Je nezbytné u externího napájení dodržet správnou polaritu.

Typy DALI zařízení

Typ zařízeníSpecifikace zařízení
0Zářivky
1Nouzové osvětlení
2Výbojky
3Nízkonapěťové halogenové žárovky
4Regulátor napájecího napětí pro žárovky
5Digitální převodník pro stejnosměrné napětí
6LED moduly
7Spínače, relé
8RGBW a CW/WW osvětlení

Přidání Extensionu do programu
Konfigurace DALI Extensionu

Chcete-li vložit jeden, nebo více Extensionů, klikněte v Loxone Configu na záložku „Miniserver“ a následně na tlačítko „Vyhledávání periferií“. Nyní proběhne skenování sítě a vyhledají se Miniservery společně s připojenými Extensiony. Označte jeden Extension, zadejte „jméno“ a klikněte na „Vytvořit zařízení“, následně bude daný Extension vložen do programu. Pokud chcete vložit všechny Extensiony najednou, klikněte na tlačítko „Vytvořit všechna zařízení“. V případě výměny Extensionu můžete využít funci „Nahradit zařízení“.

dali extension vyhledání

Identifikace zařízení

Pokud je v instalaci více stejných Extensionů a není již možné je identifikovat podle sériového čísla, existuje zde možnost je identifikovat pomocí Loxone Configu. V záložce periférie, ve stromové struktuře vyberte požadovaný Extension. Jakmile Extension označíte, nachvilku se rozbliká.

Přidání Extensionu bez fyzického připojení

Pokud není DALI Extension připojen k Miniserveru, pak ho není možné najít pomocí vyhledávání. Nicméně je tu možnost přidat Extension do programování bez jeho fyzického připojení.

Připojte se k Miniserveru a pokud je v něm nahraný program, zvolíte „Načíst z Miniserveru“. Poté v záložce Periférie Miniserver najděte tlačítko „Jednotky“. Po jeho stisknutí se rozbalí menu s Extensiony, které můžete přidat. Sériové číslo DALI Extensionu je možné vyplnit později ve vlastnostech.

Výměna Extensionu – změna sériového čísla

Pokud chcete některý z Extensionů nahradit, je nutné změnit sériové číslo ve vlastnostech. Klikněte ve stromové struktuře na Extension a nechte si zobrazit okno vlastností. V položce sériové číslo uveďte číslo nového Extensionu.

Sériové číslo naleznete na spodní straně Vašeho Extensionu. Číslo se nachází pod čárovým kódem (viz. obrázek):

inbetriebnahme-sn-erweiterung

Dále je též možné sériové číslo změnit přes „Vyhledávání periférií“.

Spusťte vyhledávání periférií. U nově přidaného Extensionu bude nápis „Nepoužito“. Označte tento Extension a v drop-down menu zvolte nahrazované zařízení.

Nakonec nahraďte zařízení a uložte program do Miniserveru.

Vytvoření Dali zařízení

Vyberte Dali Extension ve stromové struktuře „Periférie“ a klikněte na tlačítko „Dotaz na Dali zařízení.


Další funkce pro vyhledaná zařízení DALI:

 • „Tovární nastavení“ – DALI zařízení jsou ve vyhledávání přenastaveny do továrního nastavení.
 • „Nová instalace“ – Všechna zařízení DALI jsou při hledání nastaveny s novými adresami. Pokud již bylo zařízení DALI použito s krátkou adresou, bude vymazána. Všechny krátké adresy budou vymazány a znovu přiděleny.
 • „Vizuální potvrzení“ – DALI zařízení se rozsvítí, když bylo vyhledáno. V případě připojení k existující DALI instalaci bude nastavení u „Vyhledávání“ rovněž k dispozici pro všechna DALI zařízení.

Je-li instalace rozšířena o další zařízení, je potřeba vzít do úvahy rozsahy adres těchto zařízení. V těchto volných DALI adresách budou nové zařízení přiděleny. Podmínkou je, aby nově přidané zařízení ještě nemělo přiřazenou adresu, jinak dojde ke konfliktu adres. V případě pochybností by měla být prováděna kompletní reinstalace.

Běžně se používá funce „Nová instalace“ při konfliktu adres.

V nové DALI instalaci použijte u vyhledávání volbu: „Nová instalace“. Dali zařízením budou přiřazeny adresy a pokud budou nalezeny konfliktní adresy mezi dvěma, nebo více zařízeními, pomocí této „kompletní reinstalace“ by mělo být provedeno přiřazení nekonfliktních adres.

Vyberte DALI zařízení a zadejte název. Následně klikněte na „Vytvořit zařízení“.

Vytvoření Dali zařízení

DALI zařízení se následně objeví v okně „Periférie“ a může být použito v programu.
Následující dvě položky jsou k dispozici:

„Aktor“ = stmívaný vstup zařízení DALI
„Rušení“ = Chybový výstup zařízení DALI
Výstup „Rušení“ může být aktivní (hlásit chybu) i pokud nejsou na DALI zařízení připojená žádná světla,
nebo pokud jsou světla připojena, ale jsou poškozena.

Pokud kliknete na naučené DALI zařízení ve stromě Periférií, začne blikat každých 5 sekund.
Pomocí této funce snadno identifikujete dané zařízení.

Ve vlastnostech zařízení DALI můžete upravit následující parametry:

Min / Max hranice“ Pro dané DALI zařízení nastavíte minimální a maximální limity stmívání.
Hodnota stmívání při zapnutí napájení„. Tato procentuální hodnota bude nastavena, jakmile bude připojeno napájení. Lze nastavit hodnotu mezi 0-100%, nebo zachovat poslední hodnotu. Tato hodnota musí být nadefinována v rozsahu mezi Min / Max hranicí.
Hodnota stmívání při systémové chybě“ Tato procentuální hodnota bude zobrazena při systémové chybě. Lze nastavit hodnotu mezi 0-100%, nebo zachovat poslední hodnotu. Tato hodnota musí být nadefinována v rozsahu mezi Min / Max hranicí.
Vzestup“ Rychlost změny v % za sekundu. Pokud nastavíte „Skok“, bude požadovaná hodnota dosažena okamžitě.
Ujistěte se, že jste po nastavení program uložili do Miniserveru, tím se změny uloží i v jednotlivých DALI zařízeních.

Konflikt Adres

Pokud dojde v zapojení ke konfliktu adres,dvě nebo více zařízení mají stejnou adresu, pomůže vám funkce „Vyřešit konflikt adres“ (Funkce je dostupná od verze 9.0.9.26) V momentě, kdy bude detekován konflikt adres, bude automaticky přerušeno vyhledávání. Všechna zařízení, která budou mít stejnou o ni přijdou a bude jim vygenerována nová. V momentě, kdy již bylo zařízení přidáno do programu, bude možné ho nahradit pomocí tlačítka „Nahradit“. Jakmile bude konflikt vyřešen bude vyhledávání pokračovat. Vyhledávání konfliktních adres můžete také spustit v nové instalaci, v tomto případě budou automaticky smazány všechny adresy a vyplněny nové.

Vytvoření DALI skupin

Použití DALI skupin vám umožní ovládat více zařízení současně. Toho lze využít například u centrálních funkcí.

Při programování zařízení DALI ho můžete automaticky přiřadit do skupiny.

Pro vytvoření nové skupiny, musíte nejprve kliknout na „Skupiny“ a následně „Senzory a aktory“.
Zde vytvoříte novou skupinu, pod kterou lze poté přiřadit požadované DALI zařízení.

Ve vlastnostech skupiny můžete zvolit všechny naučené DALI zařízení.

Skupinový aktor lze nyní použít při programování.

Pokud chcete současně ovládat více DALI svítidel, doporučujeme udělat z nich skupinu světel. Programování bude následně přehlednější a při stmívání osvětlení nebude docházet k případným zpožděním.

 

DALI monitor

Pomocí DALI Monitoru můžete sledovat komunikaci mezi zařízeními a DALI Extensionem.
Pro aktivaci monitoru, zaškrtněte checkbox „Spustit a zobrazit Dali monitor“.

DALI monitor

V monitoru můžete vedle názvu zařízení vidět odesíláné hodnoty DALI příkazů.
Tyto příkazy jsou definovány v IEC 62386-102.

Zde je výpis nejdůležitějších příkazů:

DIRECT_ARC_POWER – Je odeslána hodnota dimmeru (0-255)
CMD_QUERY_X  – Je načtena hodnota z DALI Dimmeru

Tyto příkazy jsou používány v hledání a adresování DALI zařízení:

SEARCH_ADDR_H
SEARCH_ADDR_M – Příkazem SEARCH_ADDR_X je nastavena aktuální default adresa.
SEARCH_ADDR_L
COMPARE – Dotáže se Dimmeru na porovnání jeho vlastního čísla s aktuálním vyhledávaným.
WITHDRAW – Nalezený Dimmer je odečten z vyhledávání.
PROG_SHORT_ADR – Krátká DALI adresa je uložena do Dimmeru.
VERIFY_SHORT_ADR – Je zkontrolována krátká DALI adresa Dimmeru.
TERMINATE – Vyhledávání je ukončeno.

Dokumenty ke stažení (Datasheet, Příbalový leták, Prohlášení o shodě):
Download