Online vizualizace

Zde se dozvíte, jak zpřístupnit vizualizaci přes internet tak, aby byla dostupná odkudkoliv a kdykoliv.

Loxone Musterkoffer

Konfigurace zpřístupnění vizualizace silně závisí na individuálním nastavení Vaší domácí sítě. Tento návod Vám může pomoct s natavením přístupu mimo domácí síť. Vyberte nejvhodnější postup.


Webové rozhraní Miniserveru používá HTTP s SH1 hashovací funkcí pro ověřování. Pokud je požadován vyšší stupeň zabezpečení, nepoužívejte port forwarding, ale nastavte vzdálený přístup (např. VPN).

Následující porty používá Miniserver pro venkovní komunikaci:

Port Protokol Použití
80 TCP Vizualizace (port je možné změnit)
21 TCP Přístup na FTP (port je možné změnit
443 TCP Push oznámení (pokud je používáno)
80 TCP Cloud Service Caller (pokud je používáno)
7700 UDP Cloud Service DNS (pokud je používáno)
6066 TCP Cloud Service Wetter (pokud je používáno)
7707 UDP Loxone Support Crashlog (volitelné, standardně není aktivováno)
7777 UDP Loxone Support Monitoring (volitelné, standardně není aktivováno)

Zpřístupnění a nastavení portů v administraci

Do prohlížeče zadejte adresu Vašeho Miniserveru lomeno admin (http://adresa-miniserveru/admin). Přihlašte se a klikněte na nastavení.

Zde můžete nastavovat porty Miniserveru dle libosti. Pro vzdálený přístup je důležité:

  • HTTP-Port (Standard 80): Tento port slouží k přístupu k vizualizaci, administračnímu rozhraní a také k Loxone Configu (port konfiguračního softwaru verze 2.0.2. je :8080)
  • FTP-Port (Standard 21): Tento port slouží ke vzdálenému přístupu k Miniserveru přes FTP


Z bezpečnostních důvodu doporučujeme změnit výchozí porty Miniserveru a nepoužívat standardní!
Zadejte proto nový port a dejte uložit. Mnoho poskytovatelů blokuje port 80.

Dodatečně musíte v administračním rozhraní povolit volbou "online" FTP, Telnet a konfigurační software.

Nastavení admin rozhraní
Admin rozhraní ftp http

Dodatečně musíte v administračním rozhraní povolit volbou "online" FTP, Telnet a konfigurační software.


Většina FTP programů pracuje v pasivním režimu. Je-li však požadováno aktivní připojení a je povolen FTP port 20, tak je nutné pro externí přístup nastavit přesměrování tohoto portu.

Uvolnění portů routeru

Pokud chcete zpřístupnit vizualizaci pro vnější přístup, musíte uvolnit port 80 (a nebo libovolný, který jste nastavili). Poté již bude Váš Miniserver k dispozici.

Přesměrování portů se nastavuje přímo v nastavení Vašeho routeru. Další nápovědu k přesměrování portů routeru můžete nalézt na: http://www.portforward.com.

Po uvolnění portů na routeru je třeba přistupovat k Miniserveru ze sítě internet přes veřejnou IP adresu (http://verejna-adresa-miniserveru:port-miniserveru). Pro zjištění Vaší externí IP adresy Klikněte zde.

Nastavení při dynamické IP adrese

Pokud Vám byla poskytovatelem internetového připojení přiřazena dynamická IP adresa, můžete použít bezplatnou službu Loxone Cloud DNS, abyste zpřístupnili Váš Miniserver v síti internet.

Miniserver bude přístupný i přes měnící se IP adresu.

Průvodce nastavením nalznete zde.

Vzdálená správa přes konfigurační software

Pro vzdálený přístup k Miniserveru přes konfigurační software musíte zadat externí adresu Miniserveru (bez http:// a také příslušný port).