Expertní režim

Loxone Musterkoffer

Funkce

Pomocí Expertního režimu můžete upravovat parametry funkčních bloků přímo přes aplikaci. Dříve bylo možné tyto změny provádět pouze přes Loxone Config. Tento režim mohou aktivovat a používat pouze uživatelé, kteří mají přidělená administrátorská práva.

 

Použití Expertního režimu

Expertní režim aktivujete v Loxone Smart Home App, nebo vizualizaci. K tomu je potřeba
být přihlášen jako uživatel, který má povolená administrátorská práva pro daný Miniserver.

 

 

Připojte se k Miniserveru a přejděte do menu Nastavení. Následně klikněte na Expertní režim.

 

 

Aktivujte Expertní režim přepínačem na pravé straně.

Poté se vám začne zobrazovat ikona ve tvaru ozubeného kola u jednotlivých funkčních bloků, které lze nastavovat pomocí Expertního režimu.

 
 
 
 
Zde můžete měnit parametry pro daný funkční blok.
Například:
  • Název / Popis
  • Uživatelské rozhraní 
  • Výchozí parametry 

Díky Expertnímu režimu mohou být tyto změny provedeny i bez použití Loxone Configu.