Režim zprovoznění

Zapomocí režimu zprovoznění můžete snadno zkontrolovat zapojení.

Loxone Programmbausteine

Základní funkce

Režim zprovoznění umožňuje otestování systému zapomocí vizualizace, kontrolu vstupů a výstupů.

Vytvoří se speciální program, dle použitých komponent v systému a následně se uloží do Miniserveru. Po ukončení režimu zprovoznění se vytvoří protokol o této zkoušce a nahraje se původní program do Miniserveru zpět.

Aktivace režimu zprovoznění

Otevřete Loxone Config, připojte se k Miniserveru a aktivujte Režim zprovoznění (karta Údržba a tlačítko Režim zprovoznění - při aktivaci dojde k jeho zvýraznění).

 
 
Po stisku tlačítka se objeví okno pro potvrzení spuštění režimu uvedení do provozu, zvolte ok pro potvrzení. 
 
 
 
 
Při aktivním režimu uvedení do provozu Miniserver ověří připojené extensiony a vytvoří přehled vstupů/výstupů Vašeho systému, které jsou k dispozici.
 
Po nahrání testovacího programu do Miniserveru je možné otestovat vstupy/výstupy zapomocí vizualizace.
 
 
 
 
Ukončení režimu se provede opětovným stiskem tlačítka, následně dojde k nahrání původního programu do miniserveru.
 
 
 
 
V textovém editoru se zobrazí výsledky tetsování.