Uvedení do provozu - Kontrola

Tento seznam Vám pomůže správně zprovoznit Loxone Miniserver.

Loxone Programmbausteine

Uvedení do provozu

1.
Vybalte Miniserver z krabice a připojte ho k napájecímu zdroji a ethernetovému portu. Napájecí zdroj připojte k napájení pouze tehdy, pokud je propojení správně provedeno. Při přivedení napětí se Miniserver spustí.
 
1.1
Spouštěcí proces trvá přibližně 7 sekund. Poté se stavová LED dioda na Miniserveru rozbliká v pravidelných intervalech zeleně. Pokud LED stavová dioda nebliká zeleně, může nastat následující stav:
 
1.1.1 Bliká oranžově:
Miniserver je v režimu pauzy. Řešení:
 
1.1.1.1
Restartování Miniservereru (odpojte napájení po dobu 10 sekund). V případě, že chyba přetrvává:
 
1.1.1.2
Je nutné v Loxone Configu, pomocí instrukcí, naformátovat SD kartu
 
1.1.2 Bliká červeně/oranžově:
Miniserver nemůže rozpoznat SD kartu / nemá přístup na kartu. Řešení:
 
1.1.2.1
Zkontrolujte, zda je SD karta v Miniserveru správně vložena
 
1.1.2.2
Restartujte Miniserver (odpojte napájení po dobu 10 sekund). V případě, že chyba přetrvává:
 
1.1.2.3
Je nutné v Loxone Configu, pomocí instrukcí, naformátovat SD kartu
 
1.1.3 Bliká červeně/červeně/oranžově:
Chyba PLC programu v Miniserveru. Řešení:
 
1.1.3.1
Restartujte Miniserver (odpojte napájení po dobu 10 sekund). V případě, že chyba přetrvává:
 
1.1.3.2
Je nutné v Loxone Configu, pomocí instrukcí, naformátovat SD kartu
 

Miniserver bliká zeleně, ale je nedostupný v místní síti

1.
Ověřte, zda blikají či svítí stavové LED diody na LAN konektoru Miniserveru.
1.1
Pokud trvalé svítí zelená LED dioda a oranžová LED dioda bliká (signalizace síťové komunikace), pak je vše v pořádku. Pokračujte krokem 2.
 
1.2
V případě, že stavové LED diody neblikají/nesvítí: Zkontrolujte, zda je správně zapojen síťový kabel. Jestliže LED diody stále nesvítí/neblikají, obraťte se na technickou podporu.
 
1.3
Když nastane situace, že obě stavové LED diody svítí, i když není připojen síťový kabel: Obraťte se na technickou podporu.
 
2.
V případě, že Miniserver bliká zeleně a funguje síťové rozhraní, otevřete Loxone Config. V tomto programu klikněte na záložku "Miniserver" a vyberte tlačítko "Hledat". Miniserver by se měl zobrazit ve výsledcích vyhledávání. K Miniserveru se připojíte dvojklikem na vyhledaný Miniserver.
 
Pokud nebyl nalezen žádný Miniserver:
 
2.1
Znovu zkontrolujte síťové konektory a LAN kabel (v případě poškození je nutné vyměnit)
 
2.2
Zkontrolujte, zda je Loxone Config povolen ve Firewallu Vašeho počítače.
 
2.3
Zkontrolujte nastavení sítě: Připojení Miniserveru
Důležité: Síťové nastavení ve Vašem PC (Windows) musí být nastaveno ve skupině doma nebo jako síť v zaměstnání.
 
2.3.1 Připojení Miniserveru k routeru
Otevřete příkazový řádek (nabídka Start > Spustit > zadejte "cmd"
V příkazovém řádku zadejte příkaz "arp -a". Nyní se Vám zobrazí všechna aktivní síťová připojení. Vyhledejte položku s MAC adresou EE-E0-00-... (podobně bude vypadat Váš Miniserver).
 
Pro zjištění dostupnosti IP adresy, zadejte do příkazového řádku (v našem příkladu 192.168.1.77):
ping 192.168.1.77
Ve Vašem případě zadejte ping a IP adresu Vašeho Miniserveru!
 
2.3.1.1 Úspěšně provedený příkaz Ping
Pokud dostanete 4x odpověď od Vaší IP adresy, je možné se k Miniserveru připojit. Přepněte se zpátky do Loxone Configu a klikněte na záložku "Miniserver" a zvolte tlačítko "Připojit". Zde zadejte IP adresu, uživatelské jméno a heslo (standardně admin/admin). Pokud není možné se připojit, vypněte dočasně firewall a antivirový program. Poté se bude možné s Miniserverem spojit.
 
2.3.1.2 Neúspěšně provedení příkazu Ping
Jako odpověď dostanete "Vypršel časový limit" nebo se Vám zobrazí jiná chyba.
Nyní přiřaďte Miniserveru statickou IP adresu. Návod naleznete zde. Poté spusťte příkaz Ping znovu.
 
2.3.1 Připojení Miniserveru přímo k PC
Máte-li Miniserver připojený přímo k počítači, je zapotřebí přiřadit počítači a Miniserveru statickou IP adresu. Návod naleznete zde.
 
2.4 Nelze se připojit
Obraťte se na technickou podporu.