Zprovoznění RGBW 24V Dimmer DMX

Návod nastavení RGBW 24V Dimmer DMX

Loxone Musterkoffer

Učení

Chcete-li zprovoznit DMX Extension, klikněte myší ve stromové struktuře Periférií na požadovaný DMX Extension. Následně klikněte na "Vyhledání DMX Extension" v pravém horním rohu.

Vyhledávání RGBW Dimmer DMX

Nyní jsou všechny Loxone DMX Dimmery zobrazeny a mohou být vytvořeny.

Chcete-li vložit DMX Dimmer do programování, vyberte zvolený Dimmer, zadejte označení (název), typ a následně klikněte na tlačítko "Vytvořit zařízení".

Pokud jste vybrali zařízení RGBW, vybrali jste dosavadní RGB + bílá barva. V případě, že zvolíte DMX 4 Aktor, pak dostanete 4 samostatně ovladatelné kanály (např. pro 4 bílé pásky).

Výsledky hledání DMX aktoru

Dimmer je nyní přidán ve stromové struktuře Periférií. Pomocí přetáhnutí výstupů na programovací stranu lze tyto výstupy použít v programu.

RGBW vložení do programu

 

Zpočátku stav indikační LED diody bliká oranžově. Jakmile se Dimmer naučí, dioda bliká zeleně, potom jsou obě LED diody zhasnuté.

Schéma zapojení

Schéma zapojení RGBW Dimmer DMX

Pokud ve vlastnostech zařízení zvolíte "Kanály jednotlivě", bude označení kanálů následující:

R - červená = Dimmer 1

G - zelená = Dimmer 2

B - modrá = Dimmer 3

W - bílá = Dimmer 4

RGBW 24V Dimmer DMX by měl být umístěn co nejblíže k LED pásku. Průřez napájecího vedení musí být dimenzován dle platných norem a úbytek by neměl být větší než 1V.

Pokles napětí lze vypočítat podle následujícího vzorce:

Δ U = I · R = I · ((2 · L · ρ) / A)

I ... Proud [A]
L ... Délka [m]
A ... Průřez [mm²]
ρ ... Specifický odpor materiálu [( Ω*m)/mm²]
ΔU ... Pokles napětí [V]

ρ = konstanta (0,0172 pro měď)

 

Technická data

  • Napájení: 24VDC
  • Výkon/Kanál: 50W (≙ 2,1A)
  • Výstupní kanály mohou být propojeny do jednoho kanálu, tím získáte vyšší výkon
  • Spotřeba: <150mW
  • Provozní teplota: 0 … 55 °C
  • Max. délka k LED pásku: < 30m