Zprovoznění Loxone PWM Dimmeru

Návod jak zapojit a zprovoznit Loxone PWM Dimmer.

Loxone Musterkoffer

Zprovoznění s DMX

Doporučujeme používat PWM Dimmer s DMX Extension. Uživatel tak bude moci ovládat RGB barvy ve vizualizaci. Zde naleznete krátký návod, jak PWM Dimmer nastavit.

Instalace s DMX Extension

Nejprve zprovozněte DMX Extension dle návodu

Zprovoznění DMX Extension

Přidání DMX aktoru

Přidejte DMX Aktor (ten naleznete v záložce periférie). Dimmer používejte ve správném režimu. Pro režim 5 použijte "DMX-Aktor" a pro režim 6" DMX- Aktor RGB".

Přidání DMX aktoru

Nastavení režimu

Popis, jak nastavit příslušný režim, naleznete v příbalovém letáku PWM Dimmeru. K tomu, abyste nastavili správný režim PWM Dimmeru, postupujte následovně:

1) Napájejte zařízení 12-24V DC. Stiskněte a držte programovací tlačítko do té doby, než stavové diody nezačnou rychle blikat (pozor: v DMX režimu toto trvá cca. 30 sekund). Pusťte tlačítko.

2) Stavová dioda bliká jednou, dvakrát... šestkrát. To odpovídá režimu.

3) U požadovaného režimu stiskněte a držte programovací tlačítko do té doby, než se stavové diody znovu rychle nerozblikají. Pusťte tlačítko

Volba DMX kanálů

PWM Dimmer v režimu 5 používá standardně 1 kanál, v režimu 6 kanály 1-3 (1 = R, 2=G, 3=B).
Kanály u RGB musí za sebou následovat (z.B. R=1, G=2, B=3).

Volitelné: Použití alternativních DMX kanálů

Pokud chcete použít jiné DMX kanály, zadejte je do okna vlastností DMX aktoru. Například DMX RGB Aktoru a uložte program do Miniserveru.

Anpassen des DMX-Kanals

Naučení zařízení

Po uložení je pole "Naučit zařízení" zpřístupněno. Klikněte na políčko a potvrďte následující hlášku OK

Nakonec klikněte v záložce Miniserver na "naučit zařízení" a přepněte PWM Dimmer do učícího se režimu (více u "Nastavení režimu").

Gerät einlernen

Ukončení učení

Poté, co potvrdíte dialogové okno, stiskněte programovací tlačítko PWM dimmeru déle než 5 sekund.
LED na zařízení pak začnou rychle blikat a to signalizuje, že vše bylo úspěšné.

Zavřete učení a potvrďte hlášku OK.

Uložte program do Miniserveru.

Ke stažení: Program DMX LED

PWM Dimmer by měl být umístěn co nejblíže k LED pásku. Pokud to není možné, měl by být vodič zvolen s dostatečně velkým průřezem, aby pokles napětí nebyl větší než 1V.

Úbytek napětí se vypočítá podle následujícího vzorce:

ΔV = I · R = I · ((2 · l · ρ) / A)

Proud (= I)
Délka (= l)
Průřez (= A)

ρ = Konstanta (0.0172 pro měď)

Ukončení učení

Analogový provoz PWM Dimmeru

Nastavení režimu PWM Dimmeru

Pro použití PWM Dimmer v analogovém režimu jej přepněte do režimu 1 (návod viz. "Nastavení režimu")

Chování v analogovém režimu

V tomto případě jsou použity 2 analogové výstupy k ovládání stmívání a barevného osvětlení. Pro použití PWM Dimmer v analogovém režimu jej přepněte do režimu 1 (ovládání jasu) nebo do režimu 2 (ovládání jasu a barvy).
Stmívání = analogový vstup 1 (ANA1) a analogovým vstupem 2 (ANA2) se ovládají barvy.
Stmívání se provádí v rozsahu 1-10V, při hodnotě 0V se výstup vypne.

Více se dozvíte také v produktovém letáku

Ke stažení: Program PWM Dimmer v analogovém režimu

Verhalten im Analogmodus