Keba Wallbox

Instalace Keba KeContact P20 Socket ETh Wallbox

Loxone Musterkoffer

Popis

Keba KeContact P20 Socket ETH Wallbox je inteligentní nabíjecí stanice pro elektrické automobily, která je plně integrovatelná do systému Loxone.

Tato nabíjecí stanice obsahuje mnoho bezpečnostních prvků a také je schopna měřit spotřebovanou energii. Díky komunikaci s Miniserverem (pomocí lokální počítačové sítě (LAN)) ji lze snadno ovládat a vždy budete mít ve vizualizaci přehled o spotřebě elektrické energie.

 

Tutoriál

Integrace Keba KeContact P20 Wallbox do chytrého domu Loxone. (angličtina)

 

Technická data

 • Nabíjení až do 22kW v souladu s EN61851 Mode 3
 • Provozní displej pro zobrazování různých provozních stavů
 • Bezpotenciálový kontakt a napětí 50VAC s maximálním dovoleným proudem 0,5A
 • Přípustná relativní vlhkost: 5% ... 95%, bez kondenzace
 • Rozsah provozních teplot při 16A: -25°C ... 50°C
 • Rozsah provozních teplot při 32A: -25°C ... 40°C
 • Krytí: IP 54, NEMA 3R
 • Bezpečně uzavřeno pomocí šroubů Torx
 • Rozměry: 240 x 495 x 163 mm (š x v x h)
 • Hmotnost: cca 4,8 kg
 • Připojení napájecího kabelu: navrchu nebo zezadu zařízení
 • Povrchová úprava: RAL 7016 antracitově šedá nebo RAL 7004 signální šedá


Příkon Wallboxu je závislý na nastaveném maximálním nabíjecím proudu. Více informací naleznete v návodu k instalaci.

Uvedení do provozu

Úvodním krokem pro uvedení zařízení do provozu je jeho profesionální instalace na zeď. Více informací naleznete v návodu k montáži.


Instalaci nabíjecí stanice smí provádět pouze vyškolený a autorizovaný elektrikář!

Je třeba respektovat zákony, normy a předpisy dané země.

Přepínače DIP

Po instalaci nabíjecí stanice na zeď může být také připojen síťový kabel.
Dále je třeba nastavit DIP přepínače uvnitř nabíjecí stanice.

Horní DIP přepínač (DSW1) se používá pro běžnou konfiguraci nabíjecí stanice, například pro nastavení maximálního nabíjecího proudu.

S nižším DIP přepínačem (DSW2) se nastavuje připojení k místní síti (LAN).

Nastavení DSW1

Aby bylo možné navázat komunikaci mezi nabíjecí stanicí a Miniserverem, je třeba u nabíjecí stanice aktivovat UDP rozhraní.

Přepněte třetí přepínač do polohy ON.

Pomocí přepínačů 6, 7 a 8 lze nastavit maximální nabíjecí proud.

Nastavení DSW2

Druhým DIP přepínačem se nastavuje připojení k lokální síti (LAN).

Aby byla nabíjecí stanici automaticky přidělena IP adresa, je třeba přepnout přepínače 1 až 6 do polohy OFF.

Pokud je třeba přidělit nabíjecí stanici Keba Wallbox statickou IP adresu, je to možné pouze v oblasti adres 192.168.25.11 až 192.168.25.26. Z toho důvodu doporučujeme používat dynamické přidělování IP adres (automatické přidělování), jak je popsáno výše.

Další informace o nastavení DIP přepínačů naleznete v návodu k instalaci.

Jakmile není Walbbox během restartu aktivní, není možné, aby dostal IP adresu a nebude dostupný v síti. V tomto případě je nutné Wallbox restartovat - následně již adresu obdrží.

 

Konfigurace v Loxone Config

Poté, co je nabíjecí stanice připojena k napájení a k počítačové síti, je ji třeba vložit do Loxone Config.

Spusťte Loxone Config a připojte se k Miniserveru. Nahrajte aktuální program a následně klikněte na „Vyhledat periférie“.

Otevře se okno, pro vyhledávání periférií. V záložce „Siť“ naleznete všechna dostupná síťová zařízení. Označte Wallbox a klikněte na zelené plus.

Nabíjecí stanice je nyní uvedena ve stromové struktuře periférií.

Další programování se provádí pomocí programového bloku „Wallbox“.