Bezdrátový
aktor

Využijte ovládání Vašeho domu s wireless aktorem.

Loxone Musterkoffer

Nastavení EnOcean hlavice

Zapněte EnOcean Monitor

Zapněte EnOcean Monitor

Rozpoznat aktor

V monitoru, klikněte na "Učit".

Zmáčkněte několikrát na tlačítko "učit", aby se aktor rozpoznal.

Vyberte aktor a dejte mu jméno, typ a nakonec klikněte na vytvořit.

Rozpoznat aktor

Periferie

Po uspěšném přidaní aktoru jej můžete najít v okně periférií pod Vašim Extension EnOcean.

Periferie EnOcean bezdrátový aktor

 

Vezměte prosím na vědomí, že ne každý aktor je podporován. Informace o podpoře aktoru naleznete v technické dokumentaci výrobce.

Uložte konfiguraci do Miniserveru.

Uložte konfiguraci do Miniserveru.

Naučte zařízení

Vyberte aktor a pak klikněte "Učit zařízení" v záložce Miniserveru.

Naučte zařízení

Klikněte na "OK", poté zmáčkněte učící tlačítko na EnOcean aktoru.

Naučte zařízení

Když aktor 3 x pípne a LED blikají krátce, pak jste zařízení úspěšně naučili. Pro dokončení uložte konfiguraci do Miniserveru.

Naučte zařízení

 

Aktor posílá signály každých 10 min, aby se prodloužila životnost beterie.