Loxone Music Server

Zprovoznění Loxone Music Serveru

Loxone Musterkoffer

Loxone Music Server

Nový Loxone Music Server je první Multiroom Audio System, který byl speciálně vyvinut pro použití v inteligentních domácnostech.
 
Funkce:

Bezpečnostní alarm, budík, zvonek, ...

Rozšíření zón prostřednictvím streamování ze sítě

Tím můžeš přenášet hudbu přes UPnP

 

 1. Aktivovat UPnP

2. Aktivovat zóny

3. Přehrávat hudbu

Spusť Loxone Config a aktivuj UPnP.

Vyhledávej zařízení UPnP a aktivuj je jako zónu.

Tak můžeš přenášet hudbu ze svého Music Serveru do zařízení UPnP.

 
Uvědom si prosím, že z technických důvodů (runtime rozdíly v síti i načasování jednotlivých zařízení) nemohou být zóny UPnP při přehrávání zcela synchronizovány.

AirPlay

Přímo do Loxone Music Serveru můžeš posílat hudbu ze svých zařízení, která podporují AirPlay (iPhone, iPod Touch, iPad a Mac). 

Služby jako např. AirParrot umožňují použití AirPlay rovněž na zařízeních podporujících Windows.

 

 1. Aktivovat AirPlay

2. Vybrat místnost/strong>

3. Přehrávat hudbu

Aktivuj AirPlay na svém AirPlay zařízení.

Vyber si místnost ze svého seznamu.

Ze svého AirPlay zařízení, tak můžeš přenášet vše na svůj Music Server.

 

Provoz a nastavení pomocí aplikace Loxone App 

(od Loxone Smart Home App 4 Beta výše)
 

Přehrávání


Funkce Play, zvýšení či snížení hlasitosti, další skladba,… nebo si vyber ze své aplikace Loxone App to, co chceš zrovna teď poslouchat.

Hudební knihovna


Své playlisty, alba a skladby najdeš ve své osobní hudební knihovně.

Pořadí


Přidej si skladby ze sbírky nebo hudebních služeb do svého pořadí.

Po jednorázové konfiguraci v Loxone Config budou ostatní nastavení prováděna již v aplikaci.

Základní nastavení


Přes svou aplikaci Loxone App definuj maximální hlasitost, základní hlasitost a zpoždění zvuku pro každou zónu.

Seskupení zón


Spoj více zón do jedné skupiny a přehrávej v nich stejnou hudbu.

Oblíbené žánry v dané zóně


V každé zóně si urči oblíbené žánry, např. písničky pro děti v dětském pokoji, rockovou hudbu v kuchyni. Toto nastavení slouží zároveň jako zdroj pro nastavení tlačítek dle standardu Loxone.


Velkokapacitní úložiště

Náš Loxone Music Server disponuje úložištěm o velikosti jednoho terabyte (1024 GB), což poskytuje dostatek místa pro cca 250 000 písní, které můžeš přehrávat přímo z Music Serveru.

Podporované formáty:

 • mp3
 • flac
 • wav
 • aiff
 • wma
 • ogg
 • alac

Chceš-li kopírovat skladby na Music Server, jednoduše zadej následující odkaz do správce souborů (např. Windows Explorer):

\\"IP adresa Music Serveru"\audio

tedy na příklad: \\192.168.1.30\audio

Integrace Spotify, Google Play Music, TuneIn

Aby bylo možné služby (services) jako je Spotify, Google Play nebo TuneIn používat, je třeba zadat přihlašovací údaje v Loxone Smart Home App.

Služba Spotify funguje pouze se Spotify Premium Account.

U Google Play je možné používat speciální heslo pro aplikace. Je nutné ale zadat hlavní heslo.

Další informace naleznete zde.

Zprovoznění Music Serveru

Po zapojení Loxone Music Server do sítě LAN a zapnutí je nutné spustit nastavení v Loxone Configu.

Zapni tedy prosím Loxone Config a připoj se k tvému Miniserveru. Načti aktuální program z Miniserveru a klikni na "Vyhledávání periférií".

 

Otevře se dialogové okno. V záložce “Síť” (1) se zobrazí všechna zařízení, která komunikují po síti. Označ Music Server (2) a klikni na možnost “Nastavit (3). Přepni se do záložky “Síť” a nastav příslušné IP adresy (5). Poté ulož (6). 

Nyní budou automaticky přidány všechny zóny a zobrazí se ve stromové struktuře periférií.

Pokud dojde k přejmenování některé ze zón, bude tato změna přijata do Air Play a ostatních služeb nejpozději po resetování Music Serveru.

NASTAVENÍ IP PROSTŘEDNICTVÍM PROHLÍŽEČE

IP adresu Music Serveru je možné také nastavit přes webový prohlížeč (Google Chrome, Mozilla Firefox, ...).

Zadej IP adresu Music Server do řádku adresy a počkej, než se ti načte webové rozhraní.

Vedle nastavení IP adresy můžeš Music Server aktualizovat nebo restartovat.

Popis tlačítek
Manualní aktualizace Update V zásadě jsou aktualizace stahovány a instalovány automaticky (kontrola aktualizace každý den ve 03:00). Pokud je v této době server vždy vypnutý, může být aktualizace spuštěna manuálně.
Resetování na DHCP Resetuj síťovou konfiguraci a Music Server dostane z DHCP serveru v tvé síti přidělenou dynamickou IP adresu.
Restart služeb Music Serveru Restartuj služby Music Serveru: nutné při problémech připojení aplikace nebo miniserveru.  
Restartování Music Serveru Proveď restart Music Serveru.

Manuální přidání místností / zón

Alternativní možnost, jak vytvořit zónu, je vytvořit ji manuálně. Vytvoříme například zónu obývací pokoj. Přidáme tedy do programu funkční blok “Zóna Music Serveru” (pro přidání stiskni F5). 

 

Ve vlastnostech funkčního bloku se automaticky zvolí Music Server, který nalezneš také v okně periférií. 

Tento krok opakuj pro každou zónu.

 

Další nastavení se provádějí přes Loxone Smart Home App.

Návod nalezneš v online dokumentaci u funkčního bloku Zóna Music Serveru.

 

>>> Dokumentace k bloku Zóna Music Serveru <<<


Při změně časové zóny nebo IP adresy bude Music Server restartován a nebude po tuto dobu dostupný.

PŘIDAT ZAŘÍZENÍ UPNP

Pokud chceš v členění periferií v Loxone Config Software přidat zařízení UPnP, klikni pravým tlačítkem myši na Music Server a následně levým tlačítkem myši na volbu „Automatická konfigurace“.

Všechna zařízení UPnP, která jsou v síti k dispozici, budou nyní detekována a automaticky zařazena do naprogramování.

MAXIMÁLNÍ POČET ZÓN

Maximální počet zón je 1,5 násobek počtu hardwarových zón (počet výstupů Music Serveru).

Tím na příklad vznikne u OSMIZÓNOVÉHO LOXONE MUSIC SERVERU maximální počet 12 zón. (8 výstupů Music Serveru + 4 zóny UPnP).

Je ale rovněž možné výstup Music Serveru nevyužít a namísto toho vytvořit zónu UPnP. Teoreticky by tedy bylo možné u OSMIZÓNOVÉHO LOXONE MUSIC SERVERU obsadit všech 12 možných zón zařízeními UPnP a výstupy Music Serveru nevyužít vůbec.

 

Síťové příkazy

V Loxone Config Software jsou již nainstalována předdefinovaná zařízení pro síťové příkazy Music Serveru. Pro přidání do členění periferií vyber možnost  "virtuální výstupy", následně se vpravo nahoře objeví tlačítko "Předdefinovaná zařízení". Po kliknutí na toto tlačítko se otevře seznam předdefinovaných zařízení, která je možné přidat. 

 

Poté se zobrazí následující zpráva:

Následně ve virtuálních výstupech klikni na „Loxone Music Server“ a aktualizuj IP adresu. Dávej ale pozor na to, aby Port „:7091“ zůstal nezměněn.  

Nahrání muziky na pevný disk

Music Server je možné k Vašemu PC připojit jako síťový disk. Následné nahrávání písniček je tak jednoduché a pohodlné.

Windows

Otevřete pracovní plochu, v novějších verzích Windows známo pod pojmem "Tento počítač". Klikněte pravým tlčítkem myši na okno a zvolte možnost "Přidat síťovou adresu".

Zadejte IP adresu Vašeho Music Serveru ve formátu:

\\"IP adresa"\audio

Např.:      \\192.168.1.50\audio

Nyní můžete na Váš Music Server přes síťový disk kopírovat Vaši muziku. 

OSX

Na počítačí Mac můžete Music Server přidat jako síťový disk.

Klikněte na "Finder" a "Otevřít". Zde zvolte možnost "Připojit k Serveru".

Zadejte IP adresu Music Serveru v následujícím tvaru:

smb://"IP adresa"/AUDIO

Např.:      smb://192.168.1.56/AUDIO

Text-to-speech

S funkcí Text-to-Speech, nebo-li převodu textu na řeč, je možné strojově přečíst vepsaný texst přímo z Vašich reproduktorů. Tato funkce je ideální pro rychlá a efektivní oznámení stavů a dalších informací. Nastavení jazyka se provádí automaticky dle jazyka Loxone Configu.

Podporované jsou následující jazyky:
 
Jazyk
Zkratka
Němčina
de
Angličtina     en
Španělština   es
Finština      fi
Francouzština   fr
Itaština  it
Holandština nl
Polština  pl
Ruština ru

Následující jazyky nejsou podporované a jazyk se u nich nastaví automaticky na angličtinu:

Jazyk Zkratka
Čeština en
Maďarština en
Turečtina en
Portugalština en

Textový výstup v dalších jazycích

Pokud chcete hlasový výstup v jiném jazyku, než je automaticky nastaveno, je možné k tomu použít virtuální výstup.

Příkaz vypadá následovně:

http://"IP adresa Music Serveru":7091/audio/"ID Zóny"/tts/"Zkratka jazyka"|"Požadovaný text"/"Požadovaná hlasitost"

V tomto příkladu bude přečteno "Good morning" v Zóně 3 Music Serveru na adrese 192.168.1.50 s hlasitostí 30 V anglickém jazyce:

http://192.168.1.50:7091/audio/3/tts/en|Good morning/30

Pozor na to, abyste mezi zkratkou jazyka a textem neudělali lomítko, ale PIPE ( | ).

 

Vstupy & Výstupy

Spotřeba energie:

 • Režim Standby: 0,7W
 • Aktivní provoz: 24W
Music Server - Loxone

Poznámka pro přehrávání hudby na vstupu LINE IN:

Zvuk není přenášen v reálném čase. To může způsobit zpoždění přehrávání externího zdroje v Music serveru až 3 sekundy.