UDP

Přijímání a odesílání UDP příkazů s Loxone Miniserverem

Loxone Musterkoffer

Přijímání a odesílání UDP příkazů Miniserverem

Miniserver podporuje přijímání a odeslání UDP příkazů. Tuto volbu můžete použít k ovládání různých síťových zařízeních, které podporují UDP protokol.

Přijímání UDP příkazů Miniserverem

Miniserver podporuje přijímání UDP příkazů. Dodatečně je možné z UPD monitoru vyčíst všechny UDP příkazy a pakety.

Vytvoření virtuálního UDP vstupu

Přepněte se do panelu "Periférie Miniserveru" a přidejte virtuální UDP vstup. Tento se Vám pak zobrazí v okně periférií.

Vytvoření virtuálního UDP vstupu

Nastavení portu a adresy

Klikněte na virtuální IRTrans vstup a přepněte se do okna vlastností. Zde můžete změnit název a adresu (například adresu IRTrans modulu) a nastavit přijímající port (např. port IRTrans modulu).

Nastavení portu a adresy

UDP učící se režim

Pro usnadnění zadávání UDP příkazů je možné použít UDP učící se režim. Naleznete jej v panelu "Miniserver". Aktivujte UDP učící se režim a pozorujte pakety.

UDP učící se režim

Způsob učení

Klikněte na UDP monitor a nastavte senzor na digitální a nebo analogový.

Po přidání se bude zobrazovat v perifériích. Pokud budete odesílat pouze textová data "vstup=1" (platí pro tento příklad) z Miniserveru lxl007f, vydá UDP vstup impulz.

Způsob učení

Použitelné příkazy pro komunikaci

Proměnné Popis
\v Pomocí proměnné \v lze na virtuální vstup zaslat UDP hodnotu
\1 Hodnota bytu 1 (nejnižší)
\2 Hodnota bytu 2
\3 Hodnota bytu 3
\4 Hodnota bytu 4
\x Tato proměnná určuje dynamické HEX hodnoty
\\ \,
\. Jeden znak
\t Tab (0x09)
\b 0x20, 0x09
\r 0x0d
\n 0x0a
\d 0-9
\m A-Z, a-z, 0-9
\a A-Z, a-z

Odesílání UDP příkazů Miniserverem

Zde se dozvíte, jak pomocí virtuálních výstupů zasílat UDP příkazy.

Přidání virtuálního výstupu

Přidejte virtuální výstup kliknutím na položku v panelu periférií.

Přidání virtuálního výstupu

Zadání adresy

Zadejte adresu:
/dev/udp/192.168.1.32/7000

Aktivujte prosím možnost "Po odeslání zavřít spojení", aby bylo odesílání možné.

Zadání adresy

Přidání virtuálních příkazů

Příkaz se přidává vždy do označeného virtuálního výstupu. Označte příslušný virtuální výstup a přidejte virtuální příkaz. Virtuální příkaz naleznete v panelu "Periférie" pod možností přidání virtuálních výstupů.

Přidání virtuálních příkazů

Zadání virtuálního příkazu

Označte požadovaný virtuální příkaz a přidejte příkaz na vypnutí a nebo zapnutí.

Příkaz v poli "Instrukce při zapnutí" bude zaslán, když se virtuální vstup zapne. Naopak příkaz v poli "Instrukce při vypnutí" bude zaslán, pokud se virtuální vstup vypne. Pokud v polích není nic vyplněno, neprovede se žádná akce.

Může být odeslán libovolný telegram. Důležité je pouze to, aby jej byl příjemce schopný rozeznat.

Zadání virtuálního příkazu

Příklad Irtrans - dálkové ovládání

Zde se dozvíte více o tom, jak nastavit UDP příkazy pro dálkové ovládání přes IRTrans tak, aby správně komunikoval s Miniserverem. Tak můžete například ovládat vstupy a výstupy MIniserveru a nebo zasílat příkazy přes IrDA.

Jako první musíte přidat dálkové ovládané do klienta pro IRTrans.

Spustit IRTrans klienta

Spusťte IRTrans klienta. K tomu musíte ještě aktivovat IR Server.

Otevřít databázi zařízení

Otevřete databázi zařízení a zvolte požadované zařízení. Jako alternativa se nabízí možnost naučení vlastních příkazů. V tomto příkladu si ukážeme, jak naučit vlastní zařízení.

Přidání dálkového ovládání

Pro přidání nového dálkového ovládání zadejte prosím jeho název a klikněte na "Fernbedienung öffnen / anlegen".

Přidání IrDA příkazu

Zadejte název příkazu a klikněte na naučení příkazu.

Zaslání povelu na IRTrans

Poté, co je aktivní učící se režim, zadejte časový interval, ve který má být příkaz zaslán. K tomu si připravte Vaše zařízení, abyste mohli zaslat odpovídající signál z tlačítka.

Uložení příkazu

Po odeslání signálu se zobrazí IR kód.

Příklad Irtrans - přidání UDP příkazu

Pokud chcete Miniserver ovládat přes IRTrans, musíte ještě přidat UDP příkazy.

Vstup do databáze

Vstupte do databáze zařízení a zde již vidíte přidaná ovládání.

Zadání cílové IP a portu

Klikněte levým tlačítkem myši na požadovaný příkaz a zadejte adresu a port Miniserveru, které jste zadali při definici UDP příkazu ("UDP Befehle mit dem Miniserver versenden").

Flashování IRTrans modulu

Uložte databázi a flashněte modul.

Pod "Commands" vidíte počet přidaných IrDA příkazů a pod "Action-Commands"vidíte počet naučených UDP příkazů.

Naučení se UDP příkazů na Miniserveru

Nastavení UDP vstupu

Vytvořte virtuální vstup a nastavte adresu odesílatele a port IRTrans modulu.

Nastavení UDP vstupu

Varianta 1: zadání UDP příkazu

První možnost, jak přidat UDP příkaz je ručně přes Miniserver. Jednoduše přidáte a vyplníte povely.

Varianta 2: naučení se UDP příkazu

Druhá varianta je naučit se příkazy vlastními silami pomocí Loxone Configu. K tomu budete potřebovat UDP monitor. Vyberte vhodný příkaz a pojmenujte jej.

Naučení se UDP příkazu

Nastavení senzorů

Senzor je možné nalézt v okně periférií a může se běžně používat v programování.


Pozor - UDP příkaz je pouze krátké odeslání impulzu a je v LiveView pouze těžce postřehnutelný.

Nastavení senzorů

Ekey home/multi loxone miniserver

Požadavky na montáž a zprovoznění

Aby bylo možné systém zprovoznit, je třeba těchto zařízení:

 • ekey home/multi spol. Ekey biometric systems s.r.o.
 • ekey converter UDP RS485 spol. Ekey biometric systems s.r.o.
 • Loxone Miniserver spol. Loxone Electronics s.r.o.
 • PC s os Windows a Loxone Config

Montáž a zapojení ekey home/multi, Loxone Miniservru a ekey converter UDP RS485 svěřte proškolené osobě.

Je doporučeno nastavit statickou IP adresu pro Loxone Miniserver jakož i pro ekey converter UDP RS485, aby byla zajištěna řádná komunikace mezi zařízeními.

 

Možnost připojit motorové zámky nebo elektronické otvírače dveří

Lze připojit nejen motorové zámky, ale také elektronické otvírače dveří. Ovládat je lze čtyřmi způsoby, které jsou blíže popsány dále:

 1. Motorový zámek je připojen k systému Loxone, UDP protokol bude využit k otevírání dveří.

  Ekey 01

  V této konfiguraci ekey home/multi nemůže přímo otevírat motorový zámek. Děje se tak pomocí Loxone Miniserveru. UDP příkaz pro otevírání dveří musí být v Loxone Configu připojen na výstup motorového zámku, aby došlo k jeho otevření.

 2. Motorový zámek je připojen k systému Loxone, jedno relé z ekey home/multi spíná jeden digitální vstup systému Loxone.
  Ekey 02

  V této konfiguraci ekey home/multi nemůže přímo otevírat motorový zámek. Děje se tak prostřednictvím Loxone Miniserveru. UDP příkaz pro otevírání dveří musí být v Loxone Configu připojen na výstup motorového zámku, aby došlo k jeho otevření.

 3. Motorový zámek je připojen k ekey home/multi.
  Ekey 03

  V této konfiguraci otevírá motorový zámek ekey home/multi. UDP příkazy slouží pouze k záznamu otevírání dveří na Loxone Miniserveru, nebo díky nim mohou být spuštěny další interakce v Loxone Miniserveru. Loxone Miniserver nemůže otevírat motorový zámek.

 4. Motorový zámek je připojen k systému Loxone, relé z ekey spíná vstup systému Loxone.
  Ekey 04

  V této konfiguraci ekey home/multi otevírá motorový zámek. UDP příkazy slouží pouze k záznamu otevírání dveří na Loxone Miniserveru, nebo díky nim mohou být spuštěny další interakce v Loxone Miniserveru. Loxone Miniserver může také otevírat motorový zámek.

Konfigurace UDP převodníku

Z důvodu lepší srozumitelnosti doporučujeme použít protokol „HOME“ nebo „MULTI“. Více informací k těmto protokolům naleznete v uživatelské příručce ekey converter UDP RS485.

Konfigurace Loxone Miniserveru v Loxone Config

Nejprve je třeba přejít na „Perifirie miniserver“, kliknout na „Virtuální I/O“ a z vysouvacího menu vybrat „Virtuální UDP vstup“.

Konfigurace 01

Klikněte na nově přidaný virtuální vstup ve stromové struktuře periférií. Ve vlastnostech tohoto vstupu nastavte:

Jméno: Vámi preferovaný název pro čtečku otisků prstů.
Adresa odesílatele: Zadejte IP adresu ekey convertor UDP RS485.
UDP port Odesílací port ekey converter UDP RS485

Konfigurace 02

Nyní klikněte opět na „Periferie miniserver“, „Virtuální I/O“ a ve vysouvacím menu vyberte „Virtuální UDP příkaz“.

Konfigurace 03

Klikněte na nově přidaný Příkaz a v jeho vlastnostech nastavte „Použít jako digitální vstup“.

Konfigurace 04

Dále ve vlastnostech nově přidaného příkazu vyplňte:

Označení Uživatelské označení příkazu
Rozeznávání příkazu UDP příkaz
Logger/Mailer/Caller/Tracker Využijte pro zaznamenávání příchodů a odchodů.

Příklad

Uživateli Václavovi byl oskenován pravý ukazováček a byl přidán do paměti na pozici 1. Současně mu bylo přiděleno relé 1.

Označení Václav
Rozeznání příkazu 1_0001_7_80131014120325_1_1
Tracker Tracker "Vstupní dveře" byl nastaven na Miniserveru a přidělen k uživateli.
Zpráva při zapnutí/změně analogové hodnoty Přichází

Takovéto nastavení způsobí, že Tracker bude zaznamenávat, kdy uživatel Václav položil prst na skener.

Konfigurace 05

Konfigurace 06