Simulace přítomnosti

 

Loxone Programmbausteine

Proč simulace přítomnosti?

Simulace přítomnosti se používá v době Vaší nepřítomnosti ve Vašem domě.

Pokud jste například na dovolené, světla jsou ve večerních hodinách vypnutá. To může být znamení pro nezvané hosty, kteří mohou násilně navštívit Váš dům.

Simulace přítomnosti může simulovat Vaší přítomnost ve Vašem domě a nikdo si přitom nevšimne, že právě nejste doma.

Tutoriál

Vysvětlení základních funkcí Simulace přítomnosti. (angličtina)

Nastavení režimu simulace přítomnosti

Režim simulace přítomnosti podporují funkční bloky:

  • Komfortní přepínač
  • Ovládání osvětlení
  • Tlačítko
  • Schodišťový vypínač
  • Zóna Music Serveru

Aby byl vybraný funkční blok použit v simulaci přítomnosti, je třeba jej aktivovat ve vlastnostech bloku.

Aktivace
Aktivace simulace přítomnosti
Vlastnosti bloku Ovládání osvětlení
Volby - ovládání osvětlení
Vlastnosti bloku Zóna Music Serveru
Volby - MusicServer

Po aktivaci Simulace přítomnosti se objeví ve vlastnostech bloku nová sekce "Simulace přítomnosti (ve vývoji)". Zde nastavíte, od kdy do kdy má být Simulace přítomnosti na daném bloku aktivní. V definovanou dobu se náhodně aktivují výstupy bloků. Ve vlastnostech bloku můžete nastavit minimální a maximální počet aktivací a minimální a maximální dobu aktivace.

Blok Ovládání osvětlení nabízí dále možnost vybrat, jaká scéna se bude aktivovat. Lze nastavit i aktivaci náhodné scény.

U bloku Zóna Music Server lze nastavit i "Oblíbené pro místnost" a "Hlasitost".

Aktivace režimu simulace přítomnosti

Režim simulace lze aktivovat v Uživatelských režimech. Uživatelský režim je vytvořen automaticky.

Aktivace režimu simulace přítomnosti

Uživatelský režim „Simulace přítomnosti“ může být vložen do programování jako jakýkoliv jiný uživatelský režim.

Funkční blok simulace přítomnosti