Virtuální
vstup & výstup

Loxone Musterkoffer

Virtuální vstup

Virtuální vstup slouží jako komponenta pro ovládání periférií přes vizualizaci. To znamená ovládání přes iPhone, iPod, iPad, Android, browsers, webové služby, ....

Virtuální vstup lze použít jako digitální nebo analogový. Jeho podobu je možné vybrat v okně vlastností. Standardně je virtuální vstup nastaven jako digitální.

Použití virtuálního vstupu v digitální podobě

např. pro spínání osvětelní, žaluzií, audia...

Použití virtuálního vstupu v digitální podobě

Použítí v analogové podobě

Použítí v analogové podobě

Validace

Validaci lze použít v případě, že chcete omezit zobrazované hodnoty (platí pro vizualizaci). Minimum a maximum zadávaných hodnot lze určit příslušnými volbami v okně vlastností a sekci validace. Pokud se na vstupu objeví jiná hodnota, než je deklarovaná rozsahem minima a maxima, objeví se na výstupu (Q) krátký impulz a na druhém výstupu bloku se objeví standardní hodnota. Pokud tedy napojíte výstup (Q) na mailer, budete informování o tom, že se překročily minimální nebo maximální povolené hodnoty.

Zobrazení

V této sekci lze měnit počet desetinných míst, typ zobrazení nebo zobrazované jednotky. Dbejte také pokynů v dolní nápovědě okna:

Virtuální vstup vizualizace zobrazení

Citlivost

Minimální změna: Udává minimální změnu (až do 10% rozsahu). Tato změna se aplikuje na validovanou hodnotu.
Minimální interval: Specifikuje minimální interval mezi dvěma změnami (v sekundách). např. pro 80ms zadejte 0,08

Průměrná hodnota

Vypočítává průměrnou hodnotu za danou periodu.

Příklad použití

Zadání požadovaných hodnot, stmívání, regulace hlasitosti

Virtuální výstup

Virtuální výstup se používá pro ovládání síťových zařízení. Tyto zařízení, které Miniserever ovládá, by měly podporovat síťové protokoly (tcp, udp, http, wol).

Vlastnosti

Ve vlastnostech virtuálního výstupu musí být v adrese zadán typ protokolu, adresa a port. Před zadanou adresou se zadávají protokoly http, tcp nebo wol (například tcp://192.168.1.199:23):

Vlastnosti virtuálního vstupu

 

Telnet připojení nepodporuje ověřování a výzvu k zadávání hesla.

Ovládání zařízení přes UDP

Pokud chcete ovládat zařízení přes UDP, musíte zadat do adresy protokol, podobně jako v následujícím obrázku:

Ovládání zařízení přes UDP

Wake On LAN

S Miniserverem můžete nastartavovat Váš počítač pomocí příkazu "Wake on LAN". Chcete-li tak provést, musíte zadat adresu 'wol://'.

Wake On LAN

Pro vytvoření virtuálního výstupu zadajte do pole "Instrukce při zapnutí" MAC adresu Vaší síťové karty.


Před uspěšném spuštění počítače (Wake on LAN), musí být tato funkce nastavena v BIOSu Vašeho pošítače.

Virtuální výstup wake on LAN

Příklad, jak aktivovat "Wake on LAN" ve vlastnostech síťového ovladače.

Příklad, jak aktivovat "Wake on LAN" ve vlastnostech síťového ovladače.

Odeslání SNMP zprávy

SNMP se používá hlavně v datových centrech pro kontrolu a vyhodnocování jednotlivých zařízení.
Miniserver umí odesílat tzv. SNMP Traps ("past na událost"). Tyto příkazy jsou posílány přes UDP na portu 162.

V prohlížeči se zadává adresa SNMP jako:

snmp://"ServerIP" nebo /dev/snmp/"ServerIP"


Přijímání SNMP zpráv není v současné době podporováno.