Validace

Ověřování rozsahu hodnot a sledování signálu pomocí "Validace".

Loxone Musterkoffer

Základní funkce

Validace slouží k omezení povoleného rozsahu signálu. V některých situacích se na výstupu může objevit hodnota, která by způsobila zkreslení nebo omezení správné funkčnosti systému. Validaci je vhodné  použít například pro teplotní senzory. Při závadě nebo ztrátě komunikace se senzorem se automaticky na výstupu nastaví předem definovaná hodnota.

Chcete-li použít ověřování pomocí "Validace", musíte tuto funkci ve vlastnostech příslušného vstupu nejdříve povolit.

Validace - aktivace ověřování hodnot

 

Měřená hodnota je na analogovém výstupu AQ po celou dobu, pokud je signál v rozsahu definovaném parametry Minimální a Maximální hodnota. Při překročení nastaveného rozsahu se výstup AQ nastaví na Standardní hodnotu a dojde k aktivaci výstupu Q. Ten je možné využít například pro odeslání chybového hlášení na email.

Validace analogového výstupu

 

Hodnota na analogovém výstupu AQ je po celou dobu, pokud je signál v přípustném rozsahu. Při překročení nastaveného rozsahu se výstup AQ nastaví na Standardní hodnotu a výstup Q se automaticky aktivuje.

Validace křivka