Zpoždění vypnutí

Zpoždění deaktivace výstupu bloku.

Loxone Musterkoffer

Funkce

Zpoždění vypnutíPři náběžné hraně na vstup (Tr) je výstup (Q) aktivován. Po sestupné hraně na vstup (Tr) se aktivuje odpočet doby (T) - po tuto dobu bude výstup (Q) ještě aktivní. Doba (T) se vrátí na původní hodnotu s každou další náběžnou hranou na vstupu (Tr).

Je-li aktivován vstup (R), výstup (Q) je vypnut a doba (T) je vynulována do další náběžné hrany na vstup (Tr).

Na tomto bloku lze nastavit remanenci - aktivace vstupu se symbolem baterie.

Časový diagram