ZÓNA MUSIC SERVERU

Loxone Musterkoffer

ZÁKLADNÍ PROGRAMOVÁNÍ

Před programování je nutné, aby byl Music Server již zapojený, zprovozněný a přidaný do Loxone Configu. Poté je možné každou zónu naprogramovat přes funkční blok “Zóna Music Serveru”.

>>> Zde naleznete nápovědu ke zptovoznění Loxone Music Serveru <<<

Music Server Zone - Loxone

Pokud dojde k přejmenování zóny, bude tato změna pro Air Play a další služby dostupná po restartu Music Serveru.

Zvuky událostí

Veškeré vstupy událostí se začínají přehrávat náběžnou hranou a přehrávají se až do sestupné hrany (hodnota 0 na vstupu).

To platí pro:

  • Alarm
  • Požární alarm
  • Zvonek
  • Budík

Pokud je soubor kratší, než doba zapnutí, bude se libovolná písnička přehrávat tak dlouho, dokud nedojde k vypnutí vstupu. 

Pokud je vzestupná hrana příliš krátká, bude zvuk události přehrán po dobu 5-ti sekund. 

Zvuky událostí naleznete na Music Serveru a je možné je nalézt v průzkumníku (Windows Explorer) na následující adrese:

\\"IP adresa Music Serveru"\Event_Sounds

 

Pokud chcete přehrát vlastní zvuk událostí, překopírujte požadovaný audiosoubor do adresáře a přejmenujte jej, aby se shodoval s nahrazovaným (např. Zvonek a "1-doorbell.mp3").

VSTUP, PARAMETRY, VÝSTUPY

VSTUPY

Power

Power

Zašle Standby (popř. WakeOnLan) příkaz na Music Server

Tr

Zap/Vyp

Zap/vyp zóny

On

Zap.

Zap. zónu

Off

Vyp.

Vyp. zónu

V+

Zesílit

Impulz zvýší hlasitost o jeden krok (parametr SV), dlouhý stisk znamená  stoupající hlasitost, dvojklik přepne oblíbenou položku v místnosti.

V-

Zeslabit

Snížení hlasitosti o jeden krok (parametr SV), dlouhý stisk pro klesající hlasitost. Dvojstisk zónu vypne.

AIv

Analogový vstup hlasitosti

Zadání analogové hodnoty hlasitosti (0 - 100%)

S+

Další vstup

Přepnutí na další zdroj

AIs

Analogový vstup zdroje

Volba přehrávaného zdroje pomocí analogové hodnoty. (Spustí se odpovídající oblíbený pro tuto zónu).

Play

Play

Play

Pause

Pause

Pause

Stop

Stop

Stop

Song+

Následující skladba

Další skladba

Song-

Předchozí skladba

Předchozí skladba

Shuffle

Shuffle

Impulz zapne/vypne náhodné opakování

Repeat

Analogový vstup opakování

0 = Vyp, 1 = Opakovat playlisty dokola, 2 = Opakovat playlisty jednou

Mv

Vstup pohybového senzoru

Zapne hudbu v zóně a pokud se nezaznamená pohyb po dobu MT, automaticky se za tento čas vypne.

T5

Kombinovaný vstup T5

Je určen pro připojení Kombinovaného tlačítka (T5), kterým disponuje pouze Touch Air, Remote Air a Touch Tree. U těchto zařízení je předdefinováno tlačítko T2 = Vol+ a T5 = Vol-

R

Reset

Impulz vypne zónu a vydá impulz na výstupu RQ

Dis

Disable

Dětská pojistka - zablokování vstupů

DisMv

Vyp. pohybový senzor

Zablokuje pohybový senzor

A

Vstup alarmu

Spustí alarm s hlasitostí Va

Be

Zvonek

Spustí zvonek s hlasitostí Vbe

Bu

Budík

Spustí budík s hlasitostí Vbu

Sleep

Režim Sleep

Zóna se po uplynutí času Ts vypne. Pokud dojde před uplynutím času k vypnutí vstupu, časovač se deaktivuje.

TTS

Hlasový výstup

Přečtení textu (maximální počet znaků 150)

 

Dvojklik na libovolný vstup (kromě V+) způsobí vypnutí zóny a vydá impulz na výstupu RQ.

 

Trojklik na vstupy bloku “Zóna Music Serveru” kompletně vypne zónu a vydá impulz na výstupu RaQ.

 

PARAMETRY

Tdc

Dvojklik [s]

Maximální časový rozestup mezi dvěma kliky pro zaznamenání vícestisku

Sv

Krok hlasitosti

Udává, jak je velká procentuální změna při impulzu na V+ nebo na V-

Rf

Čas do prvního opakování

Vstup musí být zap. minimálně po dobu Rf, aby se příkaz opakoval.

Rr

Interval opakování

Jakmile je vstup delší než čas parametr Rf, bude se příkaz opakován každých Rr sekund.

MT

Timeout čas [s]

Zóna se po čase parametru MT vypne (bez pohybu)

TH

Doba aktivace [s]

Při aktivaci vstupu "Mv" bude zóna zapnuta po dobu [s] parametru "TH". Pokud je "TH" nastaven na hodnotu 0, zóna se zapne, ale již nedojde k automatickému vypnutí.

Ti

Deaktivace po vypnutí zóny [s]

Tento parametr slouží k dočasné blokaci pohybového senzoru po vypnutí zóny. To znamená, že můžete vypnout zónu a opustit místnost, aniž by pohybový senzor zónu opětovně aktivoval.

Vm

Maximální hlasitost

Maximální hlasitost zóny

Vd

Standardní hlasitost

Standardní hlasitost zóny

Va

Hlasitost alarmu

Hlasitost při alarmu

Vbe

Hlasitost zvonku

Hlasitost zvonku

Vbu

Hlasitost budíku

Hlasitost budíku

Vt

Hlasitost TTS

Hlasitost hlasového výstupu

Ts

Sleeptime [s]

Při impulzu na vstup Sleep bude zóna po uplynutí času Ts vypnuta

VÝSTUPY

Qp

Digitální výstup zap/vyp

Zapnuto, pokud je zóna zap.

AQv

Analogový výstup hlasitosti

Aktuální hodnota hlasitosti 0-100%

AQr

Zbývající čas>

Zbývající čas předtím, než se zóna vypne (Sleep Timer)

RQ

Výstup dvojkliku (reset)

Při dvojkliku vydá impulz (zpravidla pro vypnutí dalších komponent)

RaQ

Výstup trojkliku (reset)

Při trojkliku vydá impulz (zpravidla pro vypnutí dalších komponent)

Nastavení v App

Další nastavení se provádí v Loxone Smart Home App.

 

 

V Loxone App zvolte příslušný přehrávač a pro větší zobrazení klikněte na ikonku.

 

 

V tomto náhledu jsou v přehrávači k dispozici veškeré běžné funkce.

Kliknutím na menu v pravém horním menu se dostanete do pokročilých možností a nastavení. 

 

 

Zde je možné nastavovat požadovanou zónu.

Jednotlivé možnosti budou popsány v textu níže.

SKUPINA ZÓN

Do skupiny zón je možné přidat více zón. Výsledkem bude, že ze zón ve skupině bude hrát ten samý zdroj hudby.

Upozorňujeme, že z technických důvodů není možné dávat do skupin UPnP zóny. Není možné je správně časově sesynchronizovat.

Oblíbené (Mísntost/z'pna)

V každé místnosti (reps. zóně) je možné definovat své oblíbené. Díky tomu je možné mít v dětském pokoji předdefinované dětské písničky a v obývacím pokoji oblíbenou muziku.

Zde se ukládají pouze oblíbené pro tu danou místnosti. 

Oblíbené

Zde jsou oblíbené, které jsou dostupné pro všechny místnosti a je možné je zvolit.

Knihovna

Ve Vaší osobní knihovně naleznete playlisty, alba a tituly. Můžete zde také volit hudbu pro Vaše oblíbené.

Playlisty

V tomto menu jsou vidět všechny seznamy skladeb.

Audioslužby

Na tomto místě je možné spravovat Vaše internetové služby - Spotify, Google Play Music ..

Internetová rádia

Díky internetu máte k dispozici řadu rádiových stanic. Abyste pohodlně našli tu svou, je možné pohodlně třídit pomocí místa nebo žánru.

Line In

U Music Serveru je také možné pro přehrávání hudby použít vstup LINE IN.

Nastavení

Zde je možné provádět další nastavení. Můžete zde například volit defaultní hlasitost, Line In nebo např. zpoždění při zapnutí.

POZOR: Přijímaný zvuk nebude přehrán v reálném čase. Může dojít ke zpoždění od zdroje k Music Serveru ve výši až 3 sekund.