Zapnutí
se zpožděním s pamětí

Tento blok realizuje zapnutí se zpožděním s pamětí.

Loxone Musterkoffer

Po první náběžné hraně na vstup (Tr), se spustí časování bloku. Po uplynutí časového intervalu (T) je výstup (Q) aktivován. Další impulsy na vstup (Tr), nemají žádný vliv.

Je-li aktivován vstup (R), časovač se vynuluje a výstup (Q) je vypnut. Teprve po nové náběžné hraně na vstup (Tr), je restartováno měření času.

Díky aktivaci remanence (symbol baterie) bude na výstupu obnoven stav před výpadkem proudu.

Loxone funkční blok - Zapnutí se zpožděním s pamětí

 

 
Popis
Standardní hodnoty
 Vstupy:
 (Tr) Spouštěč  
   (R) Reset  0/Vyp.
 Výstupy:  (Q) Výstup  
 Parametry:  Remanence  0/Vyp.
   (T) Doba zpoždění  1