SR FlipFlop

Paměťový modul s dominantním vstupem SET.

Loxone Musterkoffer

Funkce

SR FlipFlopPři náběžné hraně na vstup (S) je aktivován výstup (Q). Tento stav zůstává uložen do doby, kdy vstup (S) už není aktivní a je spuštěn vstup reset (R). Vstup (S) je dominantní - pokud je vstup (S) trvale zapnutý a vstup (R) se aktivuje a následně vypne, zůstane výstup (Q) zapnutý.

Další dostupný vstup pro zapnutí a vypnutí výstupu (Q) je vstup (Tr). Změna stavu na výstupu (Q) se provádí pomocí náběžné hrany na vstup (Tr). Jedinou podmínkou je, aby vstupy (S) a (R) nebyly aktivní. V opačném případě nemá aktivace vstupu (Tr) na výstup (Q) žádný vliv.

Na tomto bloku lze nastavit remanenci - aktivace vstupu se symbolem baterie.

Časový diagram - SR FlipFlop