Sekvencer

Aktivace zvoleného výstupu.

Loxone Musterkoffer

Funkce

SekvencerPři každém vstupním impulzu na vstup (Tr), je aktivován další výstup. Z toho vyplývá, že výstupy (Q1)(Q8) jsou zapnuty postupně. Na výstupu (AQ) je analogová výstupní hodnotu, která je v současné době aktivní. (Např.: výstup 3 aktivní - (AQ) = 3)

Pokud nechcete, aby byli všechny výstupy zapnuty, pak lze počet přepínaných výstupů omezit parametrem (M).

Na analogový vstup (P) lze vybrat požadovanou hodnotu aktivovaného výstupu. Je-li, například, přiváděna hodnota 5 na vstupu (P), je aktivován výstup (Q5) a výstup (AQ) má hodnotu 5.

Pokud je vstup (R) aktivován, jsou výstupy nastaveny na parametr (D). Je-li parametr (D) nastaven na hodnotu 0, pak impuls na vstup (R) neaktivuje žádný výstup a na výstupu (AQ) je hodnota 0.

V případě, že je vstup (Dis) aktivován, je funkce bloku deaktivována (dětská pojistka) a výstupy se nemění (i se změnami na vstupu).

Na tomto bloku lze nastavit remanenci - aktivace vstupu se symbolem baterie.

tl_files/loxone/Content_images/icons/small/info_small.png

 

Příklady použití:
Přepnutí rádiových stanic, výběr režimů, . . .