Přítomnost

Tento funkční blok umožňuje vypnutí výstupu po sestupné hraně na vstupu a může být například použit se spojením s Loxone Control jako simulace přítomnosti. 

Loxone dokumentace

Základní funkce

PřítomnostJakmile je přivedena náběžná hrana na vstup (Tr), aktivuje se výstup (Q). Při sestupné hraně se aktivuje odečítání času nastaveného parametrem (T). Po vypršení nastaveného času parametrem (T), se výstup (Q) automaticky vypne. Opětovnou aktivaci výstupu (Q) provedete přivedením impulzu na vstup (Tr).

Přivedením impulzu na vstup (R) se výstup (Q) okamžitě vypne.

Na tomto bloku lze nastavit remanenci - aktivace vstupu se symbolem baterie.

Ausschaltverzögerung - Loxone

 

Tento funkční blok může být také použit jako senzor přítomnosti přímo ve Vašem počítači: