Prahový přepínač

Pro zabránění neustálému zapínání a vypínání spotřebičů.

Loxone Musterkoffer

Funkce

Prahový přepínačNa vstup (Al) je připojen analogový senzor. Pokud je analogová hodnota na vstupu (AI) nad hodnotou parametru (Von), výstup (Q) je aktivní do té doby dokud analogová hodnota nepřekročí hodnotu parametru (Voff).

Tímto lze např. zabránit neustálému zapínání a vypínání čerpadla. Toto rozpětí hodnot (Von) a (Voff) lze také nazvat hysterezí.

Příklady

Příklad - Prahový přepínač

V tomto případě se čerpadlo zapne pokud je hodnota vyšší než 5 (parametr (Von)). Čerpadlo zůstane zapnuté, dokud se analogová hodnota nezvýší na 8 (parametr (Voff)), pak se opět vypne.

tl_files/loxone/Content_images/icons/small/info_small.png

 

Příklady použití:
Ovládání kotle, kontrola hladiny, ovládání klimatizace, . . .