Ovládání ventilátoru na WC

Loxone Musterkoffer

Úvod

Tento funkční blok vám umožní vytvořit automatický ventilátor na záchodě nebo v koupelně, kde vám může pomoci s odvětráním vodní páry. DOdatečně lze připojit i pohybový senzor a přenechat mu logiku ovládání.
S tímto blokem snadno nastavíte zpožděné zapnutí a zpožděné vypnutí (doběh ventilátoru).

Funkce

tl_files/loxone/documentation/CZ/function_blocks/Ovladani ventilatoru na WC/Loxone ovládání ventilátoru na WC.jpgNa výstup (Qf) připojte ventilátor.

Prvním imulsem na vstup (Tr) se aktivuje výstup (Qa), což signalizuje režim zpožděného spuštění. Délku zpoždění nastavíte v parametru (Td).
Po uplynutí zpoždění se aktivuje výstup (Qf) a ventilátor začne pracovat.
Zpožděné zapnutí je v bloku implementováno pro případy, kdy na záchod či do koupelny vstoupíte pouze na chvíli a je zbytečné ventilátor zapínat. (Umytí rukou, doplnění toaletního papíru, atd. . . )

Druhým impulsem na vstup (Tr) se deaktivuje výstup (Qa), což signalizuje režim zpožděného vypnutí. Délku zpoždění nastavíte v parametru (Tfm).
Po uplynutí zpoždění se deaktivuje výstup (Qf) a ventilátor se zastaví.

Alternativně lze také použít vstup (Mv), který slouží pro vstup pohybového senzoru. Jakmile přijde náběžná hrana na vstup, sepne výstup po dobu (Tfm) - každou další náběhnou hranou je čas prodloužen.

Impuls na reset (R) nebo dvojitý klik na (Tr) zruší režim a ventilátor bude ihned vypnut.

Aktivováním vstupu (Dis) zablokujete všechny vstupy (dětská pojistka). Blok je nicméně dále možno ovládat z vizualizace.

Na tomto bloku lze nastavit remanenci - aktivace vstupu se symbolem baterie.

Příklady

Základní zapojení:

tl_files/loxone/documentation/CZ/function_blocks/Ovladani ventilatoru na WC/pir_wc_loxone.jpg