Ovládání sauny

Loxone Musterkoffer

Základní funkce

Ovládání saunyPomocí funkčního bloků “Ovládání Sauny” , můžete optimálně saunu automatizovat. Topení je možno jednoduše ovládat pomocí spínacích topných těles nebo řízením analogovým signálem 0-10V.

V tomto bloku je také integrován modul přesýpacích hodin, větrání, sušení i bezpečnostní vypnutí, když zapomenete saunu vypnout.

Funkční blok “Ovládání sauny” lze prakticky zobrazit ve vizualizaci a může být využit při cestě domů. Sauna tak může být po příjezdu domů připravena k činnosti.


Při výběru teplotního senzoru se ujistěte o jeho rozsahu teplot!
Vhodné teplotní snímače naleznete v našem webshopu.


Nezapomeňte na to, že proti přehřátí by měla být nainstalována tepelná ochrana.

Základní programování

Na vstup Al bloku ovládání sauny je připojeno teplotní čidlo.

Výstupy AQ (analogový 0-10V) a Q1, Q2 a Q3 (pro L1, L2 a L3) jsou spojeny s příslušnými výstupy, které využívají saunová kamna. Pokud jsou kamna připojena pouze na jednu fázi (Q1), nastavte parametr M na hodnotu 1.

K výstupu Qf je připojen ventilátor.

Ovládání sauny - funknční blok Loxone

Vstupy

Tr

Spouštěč sauny Zap./Vyp. sauny

T

Požadovaná teplota  Analogová hodnota požadované teploty

AI

Aktuální teplota Analogová hodnota aktuální teploty sauny

Tf

Spouštěč ventilátoru Zap./Vyp. ventilátoru

Tc

Spouštěč přesýpacích hodin Zapnutí přesýpacích hodin

D

Dveřní kontakt Digitální vstup dveřního kontaktu (tento vstup zobrazuje stav dveří pouze ve vizualizaci)

Ab

Teplota lavice  Analogový vstup aktuální teploty lavice

P

Pohybový senzor Digitální vstup pro pohybový vstup

R

Reset Vypne všechny výstupy

Dis

Deaktivace Zablokuje všechny vstupy (dětská pojistka)

Parametry

Tc

Korekce teploty

Odchylka skutečné teploty sedadla (pokud je vybaveno senzorem)

Td

Teplota sušení

Potřebná teplota sušení

Tn

Doba vysoušení

Doba chodu ventilátoru, aby bylo dosaženo teploty sušení

Tt

Čas přesýpacích hodin

Doba trvání přesýpacích hodin. Začíná s každým novým impulsem na vstup Tc. Čas se zobrazuje na výstupu AQt

To

Teplota bezpečnostního vypnutí

Po překročení bezpečnostní teploty je aktivován výstup Qe

Ts

Čas pro bezpečnostní vypnutí

Po uplynutí této doby se sauna automaticky vypne

P

PWM perioda

Doba periody PWM v sekundách

V

Zesílení

Zesílení v případě odchylky teploty

M

Počet fází

Slouží k nastavení počtu fází (Vypnuto = 3 fáze, Zapnuto = 1 fáze)

Výstupy

AQ

Analogový výstup pro kamna

Řízení sauny 0-10V

Q1

Digitální výstup pro kamna Digitální výstup pro fázi 1

Q2

Digitální výstup pro kamna Digitální výstup pro fázi 2

Q3

Digitální výstup pro kamna Digitální výstup pro fázi 3

Qa

Stavový výstup sauny Zapnuto, když je sauna aktivní

Qf

Digitální výstup pro ventilátor Digitální výstup ventilátoru

AQt

Čas přesýpacích hodin Doba běhu přesýpacích hodin

Qd

Stavový výstup vysoušení Zapnuto, když je vysoušení aktivní

Qe

Chybový výstup Stav chyby (bezpečnostní vypnutí)

AQs

Stav požadované teploty Zobrazuje aktuální cílovou teplotu

Qte

Stavový výstup konce přesýpacích hodin Pošle impuls po uplynutí doby přesýpacích hodin

Qta

Stavový výstup přesýpacích hodin Zapnuto, když jsou přesýpací hodiny aktivní