Monitorování oken

Loxone Programmbausteine

Základní funkce

Díky tomuto funkčnímu bloku je možné snadno a rychle monitorovat stav vašich oken a dveří. Mimo produkty z rodiny Loxone Air je možné na tento blok připojit samozřejmě i externí (digitální vstupy) kontakty.

Základní programování

Funkční blok je možné přidat přes rychlou volbu "F5" a vepsání názvu bloku. Pokud používáte kontakty z rodiny Loxone Air, je možné je jednoduše vybrat přímo uvnitř funkčního bloku (dvojklik na blok). Mimo je možné pro napojení ostatních kontaktů použít i vstupy bloku.

Ve funkčním bloku je možné volit i konkrétní místnosti a kategorie.
Pokud chcete určitou skupinu oken (např. konkrétní místnost) zvizualizovat, je nutné toto konkretizovat v dialogovém okně. Senzory, které jsou ve stejné místnosti budou předvybrány.

Pokud chcete přidat externí kontakty, použijte k tomu určené vstup na funkčním bloku (Iw, It[, AIw).

Na výstupech AQo, AQt a AQc je zobrazen počet otevřených/vyklopených/zavřených oken.
Výstup TQ představuje poslední narušený senzor.

Vstupy a výstupy

Vstupy

   
AIw Pozice kliky

Analogový vstup pozice kliky (např. EnOcean okenní klika)
(1 = zavřeno, 2 = vyklopeno, 3 = otevřeno, 0 = neznámo/offline)

Iw Otevřená okna/dveře Digitální vstup otevřených oken/dveří.
(0 = otevřeno, 1 = zavřeno)
It Vyklopená okna

Digitální vstup pro vyklopená okna.
(0 = zavřeno, 1 = vyklopeno)

Výstupy

   
AQo Počet otevřených oken/dveří

Určuje, kolik oken/dveří je aktuální zavřených

AQt Počet vyklopených oken Určuje, kolik okenje aktuální vyklopených
AQc Počet zavřených oken/dveří Určuje, kolik oken/dveří je aktuální otevřených
TQ Textový výstup posledního kontaktu Poslední narušený kontakt

Kontakty, které pracují v opačném režimu, je nutné znegovat. Pokud k tomu používáte jiné bloky (např. alarm), je nutné zabezpečit, aby se pracovalo s náběžnou hranou!

Vizualizace

Ve vizualizaci je zobrazeno posledních 40 záznamů.