Měření spotřeby

Inteligentní zaznamenávání spotřeby energie.

Loxone Musterkoffer

Funkce

Měření spotřeby

Vložením funkčního bloku „Měření spotřeby“ do programu můžete měřit aktuální spotřebu energie. Blok „Měření spotřeby“ je primárně určen pro měření spotřeby elektrické energie, ale lze na něj připojit i impulsní výstupy z měřičů jiných veličin.

Kromě celkové a aktuální spotřeby je možné měřit i další hodnoty spotřeby.

Funkční blok může být zobrazen ve vizualizaci.

tl_files/loxone/Content_images/icons/small/info_small.png

Příklad použití:
Měření proudu, měření výkonu, měření průtoku, měření tepla, . . .

 

 

S0 čítač na digitálním vstupu

S0 čítač (impulzní) můžete připojit přímo na digitální vstup Miniserveru nebo Extensionu. Tento vstup lze potom připojit k funkčnímu bloku na vstup (Tr).

Pomocí parametru (I) musíte u tohoto funkčního bloku nastavit, kolik čítač provede impulsů pro kWh. Tuto hodnotu naleznete v dokumentaci použitého S0 čítače.

S0 čítač

Naměřené hodnoty můžete odečíst z výstupů.

S0 čítač na digitálním vstupu jako čítač frekvence

S0 čítač můžete připojit přímo na digitální vstup Extensionu. Tento vstup je připojen k funkčnímu bloku Měření spotřeby na vstup (C).

Je důležité, aby ve vlastnostech vstupu byla zaškrtnuta volba "Čítač frekvence". (viz. obrázek níže).

Pomocí parametru (T) musíte u tohoto funkčního bloku nastavit, kolik čítač provede impulsů pro kWh. Tuto hodnotu naleznete v dokumentaci použitého S0 čítače.

Čítač frekvence

Naměřené hodnoty můžete odečíst z výstupů.

Měření spotřeby se SmartSocket Air

Pro měření spotřeby energie je potřeba připojit Smart Socket Air do el. sítě a do konfiguračního softwaru

SmartSocket Air

vložit vstupy (E) a (P) u funkčního bloku "Měření spotřeby" (jak je zobrazeno na obrázku níže). 

Více informací o Smart Socket Air naleznete zde:

Naměřené hodnoty můžete odečíst z výstupů.

Hodnoty na výstupu bloku

Na výstupů můžete odečítat:

(AQ) Analogový výstup celkové spotřeby v kWh.
(AQp) Aktuální výkon v kW vypočítán prostřednictvím (T) nebo přímo ze vstupu (P).
(AQa) Analogový výstup aktuální spotřeby v kW. Hodnota je k dispozici pouze tehdy, je-li použitý vstup.
(AQ1) Celková spotřeba v kWh.
(AQ2) Celková spotřeba za včerejší den v kWh.
(AQ3) Celková spotřeba za předvčerejší den v kWh.
(AQ4) Celková spotřeba za tento týden v kWh.
(AQ5) Celková spotřeba za předchozí týden v kWh.
(AQ6) Celková spotřeba za tento měsíc v kWh.
(AQ7) Celková spotřeba za předchozí měsíc v kWh.
(AQ8) Celková spotřeba za tento rok v kWh.
(AQ9) Celková spotřeba za předchozí rok v kWh.

Příklady

Zde si můžete stáhnout vzorový příklad pro funkční blok "Elektroměr".

2
Elektroměr

Tento příklad vzorových dat Vám ukáže, jak v konfiguračním softwaru nakonfigurovat funkční blok elektroměr a statistiku záznamů.

zip // 8.46 KB

Download

Měnič Kostal WR

Ukázkový příklad funkčního bloku, jak v konfiguračním softwaru naprogramovat komunikaci pro měnič firmy Kostal. Vzorová data jsou pro Vás k dispoizici.

zip // 10.07 KB

Download