Komparátor

Kontrola, zda se rozdíl dvou analogových hodnot nachází v definovaném rozsahu.

Funkce

tl_files/loxone/documentation/CZ/function_blocks/Komparator/Komparator.png

Na analogové vstupy (AI1) a (AI2) připojte kontrolované signály.

Časový diagram

 

Výstup (Q) je aktivován, jakmile je hodnota vstupu (AI1) větší jak parametr (Von). Jeho vypnutí následuje pokud rozdíl hodnot vstupů (AI1) a (AI2) klesne pod hodnotu parametru (Voff).

tl_files/loxone/Content_images/icons/small/info_small.png

 

Příklady použití:
Regulace hladiny, kontrola hladiny, . . .