Impulz v daném čase

Každý den se v určený čas sepne impulz.

Loxone dokumentace

Funkce

Impuls v daném časeVe vlastnostech funkčního bloku lze pro spuštění impulsu nastavit čas ve formátu hh:mm:ss. Ve stanovený čas se spustí impuls na výstupu (Q) a bude trvat po dobu parametru (T).
Impuls je také možné nastavit pouze pro jeden den a jeden čas.

Pokud je aktivován vstup (DisP), potom bude výstup (Q) zamčený a nespustí se žádný impuls.

Na tomto bloku lze nastavit remanenci - aktivace vstupu se symbolem baterie.