Energetický monitor

Informace o produkci a spotřebě elektrické energie přímo v Loxone vizualizaci.

Loxone Musterkoffer

Úvod

Energetický monitor

Povolením statistik u tohoto funkčního bloku můžete sledovat produkci elektrické energie fotovoltaickými články (FV), vlastní spotřebu, celkovou spotřebu elektrické energie a celkový výdělek z produkce elektrické energie.
Blok má výstupy, na kterých můžete číst denní, týdenní, měsíční, atd... spotřebu a produkci.

Funkce

Použití libovolného senzoru

Ke vstupům Energetického monitoru můžete připojit libovolný elektroměr. Ve vlastnostech blok nastavte jako Zdroj dat vstupy bloku (volba Vstupy bloku).

Zdroj dat - Vstupy bloku

Základní zapojení:

Základní zapojení

U vstupu (Ev), spotřebovaná energie, můžete parametrem (A) nastavit, zda bude vstupní hodnota přičítána (A) = 0 nebo se jedná o absolutní hodnotu (A) = 1.

Pro informaci o cenách vyrobené a spotřebované energie je třeba nastavit měnu, prodejní a nákupní cenu.
Více informací k tomuto nastavení naleznete v sekci Nastavení výpočtu cen.

Přehled o hodnotách na výstupu naleznete v sekci Hodnoty na výstupu bloku.

Komunikace přímo s FV měničem

Pro získání dat z FV měniče zvolte ve vlastnostech bloku jako zdroj dat „Fronius“ nebo „Kostal“. Dále nastavte IP-adresu a číslo zařízení.

Číslo zařízení

  • Fronius - Číslo zařízení můžete nalézt v nastavení ve webovém rozhraní měniče. Mimo to můžete využít tohoto příkazu přímo v prohlížeči. http://"IP"/solar_api/v1/GetActiveDeviceInfo.cgi?deviceClass=Inverter
  • Kostal - Číslo odpovídá adrese zařízení, kterou má přidělenou pro komunikaci po RS485. K nalezení čísla můžete také využít Kostal webové rozhraní.

 

Data budou přijímána periodicky každou minutu.

Na vstupy bloku se nic nepřipojuje.

Pro informaci o cenách vyrobené a spotřebované energie je třeba nastavit měnu, prodejní a nákupní cenu.
Více informací k tomuto nastavení naleznete v sekci Nastavení výpočtu cen.

Přehled o hodnotách na výstupu naleznete v sekci Hodnoty na výstupu bloku.

Nastavení výpočtu cen

Nejprve nastavte symbol měny. To provedete ve vlastnostech dokumentu.

Nastavení symbolu měny

Dále je třeba nastavit parametry:

(Prd) – cena za prodej energie do sítě
(Prc) – cena energie při nákupu ze sítě

 

Jestliže je produkce větší jak spotřeba, potom je výnos roven násobku produkce a ceny nákupu energie. Když je spotřeba větší než výroba, potom je výdaj roven násobku spotřeby a ceny prodeje energie.

Pokud se aktuálně nevyrábí žádná energie, příjem není žádný. Výnos se počítá pouze při výrobě.


Analogový vstup (Ed) je vstup dodávané energie do rozvodné sítě v [kWh]. V závislosti na nastavení parametru (A) se bude používat jako absolutní hodnota, nebo se bude přičítat.

 

Výstupy

Na výstupu můžete odečíst:

(AQp) Aktuální produkce (kW)
(AQp1) Dnešní produkce (kWh)
(AQp2) Produkce tento měsíc (kWh)
(AQp3) Produkce tento rok (kWh)
(AQp4) Celková produkce (kWh)
(AQc) Aktuální spotřeba (kW)
(AQc1) Dnešní spotřeba (kWh)
(AQc2) Spotřeba tento měsíc (kWh)
(AQc3) Spotřeba tento rok (kWh)
(AQc4) Celková spotřeba (kWh)
(AQi1) Dnešní zisk
(AQi2) Zisk za tento měsíc
(AQi3) Zisk za tento rok
(AQi4) Zisk celkem
(S) StatusCode měniče
(E) ErrorCode měniče