Nahoru/dolů čítač

Jednoduché počitadlo.

Loxone Musterkoffer

Funkce

Nahoru dolů čítačPři prvním spuštění je na výstupu čítače (AQ) standardní hodnota  (SV). Přivedení impulsu na vstup (C), zvýšíte či snížíte hodnotu na výstupu (AQ).

Směr čítání lze nastavit parametrem (Dir):

0 - čítač přičítá k výstupu (AQ)
1 - čítač odečítá od výstupu (AQ)

Pokud je hodnota výstupu (AQ) větší jak parametr (Von), dojde k aktivaci výstupu (Q). Výstup (Q) bude deaktivován jakmile hodnota výstupu (AQ) bude menší jak parametr (Voff).

Vstupem (R) resetujete výstupy a nastavíte je na hodnotu standardní hodnotu (SV).

Časový diagram