Analogový výběrový přepínač 4-vstupy

S programovatelným čtyř vstupovým analogovým přepínačem lze prostřednictvím ovládacího vstupu volit mezi 4 analogovými hodnotami.

Loxone Musterkoffer

Funkce

Analogový výběrový přepínač 4-vstupyAnalogový výběrový přepínač vybírá hodnotu pro výstup mezi analogovými vstupy (Al1) - (Al4) pomocí parametru S.

(S) = 0 Na výstupu (AQ) je hodnota 0.
(S) = 1 Na výstupu (AQ) je hodnota (AI1).
(S) = 2 Na výstupu (AQ) je hodnota (AI2).
(S) = 3 Na výstupu (AQ) je hodnota (AI3).
(S) = 4 Na výstupu (AQ) je hodnota (AI4).

Při aktivaci (Dis) se na výstup (AQ) nastaví na hodnotu 0. Hodnota 0 se na výstupu objeví i tehdy, pokud je parametr (S) mimo interval 1-4.

Na tomto bloku lze nastavit remanenci - aktivace vstupu se symbolem baterie.