Alarm

Realizace elektronické zabezpečovací signalizace

Loxone Programmbausteine

Základní funkce

Alarm

Blok Alarm je určen k realizaci necertifikované elektronické zabezpečovací signalizace (EZS). Všechny pohybové, okenní, dveřní a libovolné další senzory plnící v programu jiné funkce mohou být dále použity pro alarm. Blok Alarm může být z vizualizace za střežen/odstřežen nebo lze zrušit poplach. Ve vizualizace se ukládá poslední aktivace až 100 senzorů. Pro větší bezpečnost, například při ztrátě telefonu, lze na bloku aktivovat "Heslo vizualizace". Pro ovládání alarmu z vizualizace budete pak dotázáni na toto dodatečné heslo.

Základní zapojení

Na vstup (I1)(I5) připojte senzory a čidla, která chcete využít k zabezpečení domu. Tyto vstupy mají stejnou funkci. Vstupy (I3) a (I4) mohou mít speciální funkci v závislosti na parametru (Ii). Pokud je parametr (Ii) aktivní, nebudou vstupy reagovat na aktivní stav, ale na změnu stavu.

Na vstup (I1) je předpokládáno připojení pohybového senzoru. Tento vstup je pak možné deaktivovat pomocí (DisMv).
Aktuální počet aktivovaných vstupů naleznete na výstupu (AQ).
Název, datum a čas posledního aktivovaného vstupu naleznete na výstupu (TQ).

Na výstupy (Q1)(Q6) lze připojit až šest různých signalizací alarmu.

  • (Q1) digitální výstup tichého alarmu
  • (Q2) digitální výstup akustického alarmu
  • (Q3) digitální výstup optického alarmu
  • (Q4) digitální výstup interního alarmu
  • (Q5) digitální výstup externího alarmu
  • (Q6) digitální výstup dalšího alarmu

Jednotlivé výstupy mohou být časově zpožděny parametry (D1) - (D6).

Alarm lze aktivovat či deaktivovat několika způsoby. Stav alarmu (zap./vyp.) naleznete na výstupu (Q).

  • První impuls na vstup (Tr) aktivuje alarm, další jej deaktivuje
  • Impuls na (A) provede aktivaci, ale tímto vstupem nelze alarm deaktivovat.
  • Impuls na vstup (V), který vám umožní aktivaci alarmu se zpožděním, které definujete v parametru (Da). Zbývající čas do aktivace naleznete na výstupu (AQr).

Po spuštění poplachu lze použít vstup (C) pro jeho vypnutí. Alarm zůstane ale aktivní.

Vstup (R) funguje jako reset. Vrátí funkční blok Alarm do počátečního stavu.

Vstup (Dis) slouží jako dětská pojistka. Po dobu jeho aktivace nereagují vstupy (Tr), (A), (V) a (R). Aktivní nicméně zůstává potvrzení alarmu na vstupu (C). Při spuštění poplachu jej tedy můžete vypnout.

 

Základní zapojení

Pokročilé funkce

TESTOVACÍ REŽIM

Při testování senzorů pro zastřežení lze využít testovacího režimu. Spustíte jej aktivací parametru (Tm). Po dobu jeho aktivace se v případě poplachu bude spínat pouze testovací výstup (Qt).

Zpožďování

Parametr (Ti) určuje čas (s) zpoždění vstupního impulsu při současné aktivaci více detektorů.

Parametr (T2) udává dobu (s) mezi aktivací 1. a 2. detektoru pro spuštění dalšího stupně alarmu. Pokud dojde k aktivaci pouze jednoho detektoru během doby (T2), spustí se pouze tichý alarm aktivací výstupu (Q1). Pokud během doby (T2) nedojde k aktivaci 2. detektoru, tichý alarm se ukončí. Oba detektory mohou být připojeny na stejný vstup.
Čas (T2) nesmí být větší, než je u parametru (D1)! Počet aktivních hlásičů musí být >= 2. Pokud detektor dává pouze krátký impuls, pak může být parametr (Ti) použit k prodloužení impulsu. Použití parametrů syntézy umožňuje udržet počet falešných poplachů na minimu.

 

Délka poplachu

Parametrem (Dm) se nastavuje maximální délka poplachu ((Q1) - (Q6) ; 0 = bez omezení). Maximální doba trvání poplachu (Dm) musí být větší, než je nejdelší časové zpoždění (D1)-(D6))! Parametrem (Ca) se nastavuje automatické vypnutí poplachu (Q1), pokud byla nastavena maximální doba poplachu a přivedená náběžná hrana na vstup (Ca). (V opačném případě je nutné ruční vypnutí).

Příklady

1
Alarm

Blok alarm je určen k realizaci necertifikovaného EZS. Všechny pohybové, okenní, dveřní a libovolné další senzory plnící v programu jiné funkce, mohou být dále použity pro alarm. Stáhněte si jednoduchý příklad zapojení funkčního bloku Alarmu.

zip // 9.02 KB

Download