2-tlačítko

Tlačítko s oddělenými vstupy pro zapnutí a vypnutí.

Loxone Musterkoffer

Funkce

Přivedením impulsu na vstup (On) bude výstup (Q) zapnutý. Přivedením impulsu na vstup (Off) bude výstup (Q) vypnutý.

Impuls na vstupu (R) způsobí resetování výstupu (Q) na hodnotu 0 - vypnuto.

Při aktivování vstupu (Dis) se zablokují všechny vstupy funkčního bloku (dětská pojistka). K odblokování dojde až po deaktivaci vstupu (Dis).
Hodnotu výstupu je možno měnit i během režimu dětské pojistky a to prostřednictvím vizualizace.

Na tomto bloku lze nastavit remanenci - aktivace vstupu se symbolem baterie.

Příklad

Příklad 2-tlačítko