Příklad vizualizace

Rozšíření stávající EIB instalace o Loxone Miniserver a získání vizualizace pro iPhone, iPad, Android a webový prohlížeč.

Loxone Musterkoffer

Vizualizace světel

Všechny KNX/EIB programovací bloky mohou být zobrazeny přímo ve vizualizaci. K tomu je potřeba označit programovací blok a v jeho vlastnostech zaškrtnout checkbox "Použít ve vizualizaci".

Pro správné zobrazení stavu ve vizualizaci je potřeba připojit senzor se skupinovou adresou stavu aktoru/světla na vstup bloku "S".

KNX/EIB nastavení - vizualizace světel

Vizualizace senzorů

Pro vizualizaci dat z EIB senzorů, jako teplota nebo rychlost větru, použijte "KNX/EIB senzor".

Pro vytvoření senzoru stiskněte na klávesnici "F4" a vyhledejte "KNX/EIB senzor". Dvojklikem na požadovaný objekt jej přidáte do programu. Skupinovu adresu a další nastavení můžete upravit v okně Vlastnosti.

KNX/EIB nastavení - Vizualizace senzorů

Ve vlastnostech senzoru je potřeba vybrat příslušný datový typ EIB, přiřadit EIB adresu a nastavit požadované možnosti zobrazení.

Nastavení EIB v ETS

Snímek z ETS a konfiguračního softwaru Loxone Config představuje vizualizaci hodnot senzoru teploty z EIB meteostanice.

ETS nastavení v Loxone Configu - vizualizace senzoru teploty