EIB/KNX datové typy

Níže naleznete použité datové typy EIB/KNX senzorů a akorů, kterými lze komunikovat s Loxone Miniserverem.

Loxone Musterkoffer
KNX/EIB Funkce
Délka
informace

 
EIS
Senzor
Rozšířený
Senzor
Aktor
Rozšířený
aktor
Přepínání
1 Bit EIS 1

vyp: x/x/x:0
zap: x/x/x:1

aus: x/x/x:0
ein: x/x/x:1

Stmívání
(pozice, ovládání, hodnota)

1 Bit,
4 Bit,
8 Bit

EIS 2    
Čas 3 Byte EIS 3    
Datum 3 Byte EIS 4    
Hodnota s plovoucí desetinnou čárkou 2 Byte EIS 5    
Relativní hodnota (vztažná) 1 Byte EIS 6 min: x/x/x:0%
max: x/x/x:255%

min: x/x/x:0%
max: x/x/x:255%

Žaluzie/ Rolety 1 Bit EIS 7        
Určení priority 1 Bit
2 Bit
EIS 8        
IEEE plovoucí destinná hodnota 4 Byte EIS 9    
16 Bit hodnota čítače 2 Byte EIS 10 min: x/x/x:0#
max: x/x/x:65535#
min: x/x/x:0#
max: x/x/x:65535#
32 Bit hodnota čítače 4 Byte EIS 11    
Řízení přístupu 1 Byte EIS 12   min: x/x/x:0%
max: x/x/x:255%
  min: x/x/x:0%
max: x/x/x:255%
ASCII zanková sada 1 Byte EIS 13   min: x/x/x:0%
max: x/x/x:255%
  min: x/x/x:0%
max: x/x/x:255%
8 bit hodnota čítače 1 Byte EIS 14   min: x/x/x:0!
max: x/x/x:255!
  min: x/x/x:0!
max: x/x/x:255!
Text 14 Byte EIS15