Zprovoznění RGBW 24V Dimmer Tree

Návod na zprovozění RGBW 24V Dimmeru Tree.

Loxone Musterkoffer

Proces učení

Nejprve je nutné Dimmer připojit k Tree Extensionu a přes vyhledávání jej najít a naučit. Učení je možné vyvolat kliknutí na Tree Extension a vybráním Tree vyhledávání v kontextové nabídce v horní části.

 

 

V seznamu vyhledávání jsou vidět všechna Tree zařízení. 

Pro přidání Dimmeru do programu jej označte, vyplňte jeho název a vyberte místnost, do které náleží. Pro dokončení akce a přidání zvolte možnost Vytvořit zařízení.

 

 

Přidaný Dimmer můžete nyní vidět ve stromové struktuře periférií.
Nyní s ním můžete standardně pracovat a pomocí drag and drop jej přetáhnout na pracovní plochu.

 

Stavová dioda nejprve bliká oranžově. Poté, co Dimmer přidáte, bliká na potvrzení krátce zeleně a poté již nebliká vůbec.
Pokud dioda bliká červeně, překontrolujte kabeláž. Další podrobnosti k analýze v případě problémů naleznete zde.

Plánek zapojení

Verkabelungsskizze RGBW Dimmer DMX

Pokud se ve vlastnostech zařízení vybere použití PWM jako jednotlivé kanály Dimmeru, bude rozdělení následující:

R(red - červená) -> Dimmer 1
G(reen - zelená) -> Dimmer 2
B(lue - modrá) -> Dimmer 3
W(hite - bílá) -> Dimmer 4

PWM Dimmer by měl být umístěn co nejblíže LED pásku (resp. svítidlu). Průřez vodiče by měl být dimenzován tak, aby při 24V byl úbytek napětí max. 1V.

Úbytek napětí lze vypočítat dle následujícího vzorce:

ΔU = I · R = I · ((2 · L · ρ) / A)

I ... Proud [A]
L ... Délka vedení [m]
A ... Průřez vodiče [mm²]
ΔU ... Úbytek napětí [V]
ρ ... Specifický odpor materiálu [( Ω*m)/mm²]
 
ρ= Konstanta (0,0172 u mědi) 

Technická data

  • Napájení: 24VDC
  • Výkon/kanál: 50W (≙ 2,1A)
  • Výstupy je možné přemostit
  • Spotřeba: <150mW
  • Ovládání přes Loxone Tree
  • Provozní teplota: 0 … 55 °C
  • PWM frekvence: 123 Hz
  • Max. délka kabeláže k LED pásku: 30m
  • Rozměry: 34 x 85 x 49 mm (2 moduly)