Zprovoznění Loxone RS485 Extension

Návod zprovoznění a technická data RS485 Extension.

Loxone Musterkoffer

Technická data & Parametry

 • Připojení na Loxone sběrnici
 • 1x RS485 rozhraní
 • Volně nastavitelná přenosová rychlost
 • Volně nastavitelný datový formát
 • Volně nastavitelný protokol
 • Konfigurace přes konfigurační software
 • Rozměry: 35,5 x 88 x 57 mm
 • Počet zabraných modulů v rozvaděči = 2
 • 24VDC
 • Odběr cca 30mA
 • Stupeň krytí: IP20
 • Okolní teplota: 0 ... +50°C

Instalace

 • Připevnit RS485 Extension na DIN lištu
 • Po dokončení připojit napájení, ale aktivovat jej až po dokončení celé instalace (doporučujeme táhnout 24V z Miniserveru)
 • Připojit Loxone sběrnici
 • Připevnit svorky RS485 na RS485 Extension
 • Pozor: Poslední Loxone Extension je nutné zakončit 120 Ohm odporem (v balení Miniserveru)
 • Aktivovat napájení
 • Statusy LED
  Levá dioda bliká po několika sekundách zeleně pokud je RS485 extension naprogramováno. Pokud není naprogramováno, bliká oranžově.

Technický nákres

Konfigurace Loxone Extension

Přidání extension do programu

Chcete-li vložit jeden nebo více Extensionů, klikněte v Loxone Config na záložku „Periférie Miniserver“ a klepněte na tlačítko „Vyhledávání periférií“.

Vyhledání extension

Otevře se nové okno, ve kterém můžete vidět všechny dostupné Extensiony. Můžete přidat všechny zařízení pomocí příslušného tlačítka, nebo z tabulky vybrat pouze jeden Extension, zapsat jeho jméno a stisknout tlačítko „+“.

Výsledek vyhledávání extension

Identifikace zařízení

Pokud je v instalaci více stejných Extensionů a není již možné je identifikovat podle sériového čísla, existuje zde možnost je identifikovat pomocí Loxone Configu. V záložce periférie, ve stromové struktuře vyberte požadovaný Extension. Jakmile Extension označíte, nachvilku se rozbliká.

Přidání Extensionu bez fyzického připojení

Pokud není Extension připojen k Miniserveru, pak ho není možné najít zapomocí vyhledávání.

Nicméně je tu možnost přidat Extension do programování bez jeho fyzického připojení. Připojte se k Miniserveru a pokud je v něm nahraný program, dejte načíst z Miniserveru. Poté v záložce Periférie Miniserver najděte tlačítko "Jednotky". Po jeho stisknutí se rozbalí menu s Extensiony, které můžete přidat. Sériové číslo je možné vyplnit později ve vlastnostech.

 

Menu jednotky Loxone Extension

Výměna zařízení - změna sériového čísla

V případě, že chcete vyměnit extension za nový, je třeba u původního extensionu, který je přidán v programu, změnit sériové číslo dle nového extensionu.
Klikněte na původní extension ve stromové struktuře periférií a přejděte do okna Vlastnosti. Zde zadejte nové sériové číslo.

Sériové číslo

To naleznete na spodní straně Extension nebo ve vyhledávání.

DMX Extension - sériové číslo

 

Krom ručního vyplnění sériového čísla nového extensionu lze využít vyhledávání periférií.

Zapojte nové zařízení a spusťte "Vyhledávání periférií". Staré zařízení bude ve stavu "Offline". Nové ve stavu "Nepoužitý". Kliknutím vyberte dosud nepoužitý extension a v rozbalovacím menu "Nahradit zařízení" vyberte to, které chcete nahradit. Nakonec klikněte na "OK". Extension je nyní nahrazen.

Uložení programu do Miniserveru

Po vyplnění sériového čísla klikněte na záložku Miniserver a nahrajte program do Miniserveru. Po restartu (trvá cca 7 sekund) by RS485 Extension mělo blikat zeleně.

Dozvědět se více

Kontaktujte nás

Icon config
Krátká specifikace a plánek zapojení Extensionu - ENG (pdf)

Stáhnout

Icon config
Čtěte online dokumentaci  "Komunikace s RS485"

Dokumentace

Icon config
Extension EG prohlášení o shodě - DE (pdf)

Stáhnout

Icon config
RoHS prohlášení o shodě - DE (pdf)

Stáhnout