Zprovoznění Loxone Extension

Tento dokument popisuje jednoduché zprovoznění a instalaci Loxone Extension a jeho technická data.

Loxone Musterkoffer

Technická data

 • 12 digitálních vstupů 24VDC, také lze použít jako frekvenční vstup (např. senzor větru):
  • Minimální odezva: 3ms
  • Maximální frekvence: 150Hz
  • Přesnost: +/- 1Hz
  • Vstupní odpor: 10kOhm
 • 24VDC digitální vstupy mohou být zatíženy max 100mA. Nejsou vhodné k napájení pro další zařízení.
 • 4 analogové vstupy
  • 0 - 10VDC s 10 bitovým rozlišením
  • Analogové vstupy lze také použít jako digitální vstupy (až do 24VDC): < 1 odpovídá logické 0 (vypnuto);
   1 - 10V odpovídá logické 1 (zapnuto)
  • Vstupní odpor: 10kOhm
 • 8 digitálních výstupů (relé)
  • 250VAC 5A při cosφ=1, 30VDC 5A
  • (Při větším zatížení musí být použito pomocné relé)
 • 4 analogové výstupy 0...10VDC
 • Kompaktní design pro montáž na DIN lištu
 • Rozměry: 156 x 88 x 57 mm
 • Počet zabraných modulů v rozvaděči = 9
 • Nízká spotřeba energie – spotřeba přibližně 60mA
 • Napájení přes 24V síťový adaptér (k dostání jako příslušenství)
 • Ochrana proti nadměrnému napětí na relé (pokud je vyžadován vyšší spínací výkon, je možné použít pomocné relé)
 • Stupeň krytí: IP20
 • Okolní teplota: 0 ... +50°C
 • Připojení na Loxone sběrnici

Bezpečnostní vypnutí:

Pokud teplota přesáhne 87°C, budou všechny digitální výstupy vypnuty. Jakmile teplota klesne pod 72°C, výstupy se mohou opět sepnout. Hodnota teploty je aktualizována při restartování nebo při změně o 5°C.

Instalace

 • Nainstalovat Loxone Extension na DIN lištu
 • Po dokončení instalace připojit 24 V ke stejnosměrnému proudu (zapnout až po instalaci) - doporučujeme přepojit z Miniserver
 • Zapojit vstupy a výstupy
 • Připojit Loxone BUS
 • Pokud se jedná o Loxone BUS posledního Loxone Extension, je třeba zapojit do 120 Ohm terminátoru
 • Zapnout napájení
 • Vyzkoušet: Pokud po cca. 7 sekundách bliká levá dioda zeleně, je Loxone Extension nakonfigurován. Pokud ne, nakonfigurován není.

Rozměry

Konfigurace Loxone Extension

Přidání extension do programu

Chcete-li vložit jeden nebo více Extensionů, klikněte v Loxone Config na záložku „Periférie Miniserver“ a klepněte na tlačítko „Vyhledávání periférií“.

Vyhledání extension

Otevře se nové okno, ve kterém můžete vidět všechny dostupné Extensiony. Můžete přidat všechny zařízení pomocí příslušného tlačítka, nebo z tabulky vybrat pouze jeden Extension, zapsat jeho jméno a stisknout tlačítko „+“.

Výsledek vyhledávání extension

Identifikace zařízení

Pokud je v instalaci více stejných Extensionů a není již možné je identifikovat podle sériového čísla, existuje zde možnost je identifikovat pomocí Loxone Configu. V záložce periférie, ve stromové struktuře vyberte požadovaný Extension. Jakmile Extension označíte, nachvilku se rozbliká.

Přidání Extensionu bez fyzického připojení

Pokud není Extension připojen k Miniserveru, pak ho není možné najít zapomocí vyhledávání.

Nicméně je tu možnost přidat Extension do programování bez jeho fyzického připojení. Připojte se k Miniserveru a pokud je v něm nahraný program, dejte načíst z Miniserveru. Poté v záložce Periférie Miniserver najděte tlačítko "Jednotky". Po jeho stisknutí se rozbalí menu s Extensiony, které můžete přidat. Sériové číslo je možné vyplnit později ve vlastnostech.

 

Menu jednotky Loxone Extension

Výměna zařízení - změna sériového čísla

V případě, že chcete vyměnit extension za nový, je třeba u původního extensionu, který je přidán v programu, změnit sériové číslo dle nového extensionu.
Klikněte na původní extension ve stromové struktuře periférií a přejděte do okna Vlastnosti. Zde zadejte nové sériové číslo.

Sériové číslo

To naleznete na spodní straně Extension nebo ve vyhledávání.

DMX Extension - sériové číslo

 

Krom ručního vyplnění sériového čísla nového extensionu lze využít vyhledávání periférií.

Zapojte nové zařízení a spusťte "Vyhledávání periférií". Staré zařízení bude ve stavu "Offline". Nové ve stavu "Nepoužitý". Kliknutím vyberte dosud nepoužitý extension a v rozbalovacím menu "Nahradit zařízení" vyberte to, které chcete nahradit. Nakonec klikněte na "OK". Extension je nyní nahrazen.

Uložení programu do Miniserveru

Po vyplnění sériového čísla se přepněte na záložku Miniserver a zvolte možnost "Uložit do Miniserveru".

Po restartování Miniserveru (cca. 7 sekund) budou obě didody svítit zeleně.

Dozvědět se více

Kontaktujte nás

Data
Loxone Extension leták - rychlá instalace (pdf)

Stáhnout

Data
Technická data relé v Loxone Extension - ENG (pdf)

Stáhnout

Data
Stručný popis Extension - ENG (pdf)

Stáhnout

Prohlášení
IEC CB test certifikát - ENG (pdf)

Stáhnout

Prohlášení
NRTL certifikát - ENG (pdf)

Stáhnout

Prohlášení
Loxone Extension prohlášení o shodě - DE (pdf)

Stáhnout

Prohlášení
RoHS prohlášení o shodě - DE (pdf)

Stáhnout