Zprovoznění EnOcean

Návod jk zapojit a zprovoznit EnOcean Extension.

Loxone Musterkoffer

Technická data & parametry Loxone EnOceanu

 

 • Připojuje se na Loxone sběrnici
 • 1x EnOcean vysílač
 • Lze připojit max. 128 EnOcean zařízení
 • Nastavení přes Loxone Config
 • Napájení 24VDC
 • Rozsah provozu pro bezdrátové osvětlení:  cca. 30m
 • Rozměry: 35,5 x 88 x 57 mm
 • Počet zabraných modulů v rozvaděči = 2
 • Odběr: 30mA
 • Stupeň krytí: IP20
 • Okolní teplota: 0 ... +50°C

Instalace

 • Nainstalovat EnOcean Extension na DIN lištu
 • Po dokončení připojit napájení, ale aktivovat jej až po dokončení celé instalace (doporučujeme táhnout 24V z Miniserveru)
 • Připojit Loxone sběrnici
 • Pozor: Poslední Loxone Extension je nutné zakončit 120 Ohm odporem (v balení Miniserveru)
 • Aktivovat napájení
 • Statusy LED
  Levá dioda bliká po několika sekundách zeleně pokud je EnOcean extension naprogramováno. Pokud není naprogramováno, bliká oranžově.

Technický nákres

Konfigurace Loxone Extension

Přidání extension do programu

Chcete-li vložit jeden nebo více Extensionů, klikněte v Loxone Config na záložku „Periférie Miniserver“ a klepněte na tlačítko „Vyhledávání periférií“.

Vyhledání extension

Otevře se nové okno, ve kterém můžete vidět všechny dostupné Extensiony. Můžete přidat všechny zařízení pomocí příslušného tlačítka, nebo z tabulky vybrat pouze jeden Extension, zapsat jeho jméno a stisknout tlačítko „+“.

Výsledek vyhledávání extension

Identifikace zařízení

Pokud je v instalaci více stejných Extensionů a není již možné je identifikovat podle sériového čísla, existuje zde možnost je identifikovat pomocí Loxone Configu. V záložce periférie, ve stromové struktuře vyberte požadovaný Extension. Jakmile Extension označíte, nachvilku se rozbliká.

Přidání Extensionu bez fyzického připojení

Pokud není Extension připojen k Miniserveru, pak ho není možné najít zapomocí vyhledávání.

Nicméně je tu možnost přidat Extension do programování bez jeho fyzického připojení. Připojte se k Miniserveru a pokud je v něm nahraný program, dejte načíst z Miniserveru. Poté v záložce Periférie Miniserver najděte tlačítko "Jednotky". Po jeho stisknutí se rozbalí menu s Extensiony, které můžete přidat. Sériové číslo je možné vyplnit později ve vlastnostech.

 

Menu jednotky Loxone Extension

Výměna zařízení - změna sériového čísla

V případě, že chcete vyměnit extension za nový, je třeba u původního extensionu, který je přidán v programu, změnit sériové číslo dle nového extensionu.
Klikněte na původní extension ve stromové struktuře periférií a přejděte do okna Vlastnosti. Zde zadejte nové sériové číslo.

Sériové číslo

To naleznete na spodní straně Extension nebo ve vyhledávání.

DMX Extension - sériové číslo

 

Krom ručního vyplnění sériového čísla nového extensionu lze využít vyhledávání periférií.

Zapojte nové zařízení a spusťte "Vyhledávání periférií". Staré zařízení bude ve stavu "Offline". Nové ve stavu "Nepoužitý". Kliknutím vyberte dosud nepoužitý extension a v rozbalovacím menu "Nahradit zařízení" vyberte to, které chcete nahradit. Nakonec klikněte na "OK". Extension je nyní nahrazen.

Uložení programu do Miniserveru

Po vyplnění sériového čísla klikněte na záložku Miniserver a nahrajte program do Miniserveru. Po restartu (trvá cca 7 sekund) by EnOcean Extension mělo blikat zeleně.

Naučení EnOcean senzoru

Zapnout EnOcean monitor

Aktivujte EnOcean Monitor v záložce "Miniserver" pod položkou "EnOcean Monitor"

Naučení tlačítka

V monitoru klikněte na možnost "Učit". K tomu, abyste tlačítko identifikovali, je nutné jej stisknout.

Označte tlačítko a zadejte "Označení" a "Typ". Poté klikněte na možnost "Naučit senzor".

Senzor nyní naleznete v kategorií periférií.


Tlačítko z našeho Eshopu (Číslo produktu: 200057) je „4-tlačítko (neoddělené 2-tlačítko)“.

Naučení okenního senzoru

Pomocí magnetického kontaktu okenního senzoru změňte aktuální stav, aby jej bylo v monitoru možné identifikovat.

Označte okenní kontakt a vyplňte "Označení" a "Typ", Poté klikněte na možnost "naučit senzor".

Naučení pohybového senzoru

Několikrát zmáčkněte učící tlačítko na senzoru, abyste jej identifikovali.

Označte pohybový senzor a vyplňte "Označení" a "Typ", Poté klikněte na možnost "naučit senzor".

Pohybový senzor z našeho obchodu (Číslo produktu: 200060) slouží
jako "Senzor světla, přítomnosti a teploty".

Naučení EnOcean aktoru

Bezdrátový přepínač

Přepněte se do záložky „Miniserver“ klikněte na položku senzory a aktory a přidejte EnOcean aktor.

Naučení se může lišit výrobce od výrobce. Toto naučení je demonstrováno
na aktoru z našeho Eshopu (Číslo produktu 200137).

Uložte program do Miniserveru.

 

Naučení zařízení

Označte přidaný aktor a klikněte na záložku "Miniserver" a na možnost "Naučit zařízení".

 • Stiskněte tlačítko na aktoru. (LED bliká červeně)
 • V Loxone Configu klikněte na „OK“. (LED svítí červeně)
 • Pro potvrzení stiskněte znovu tlačítko. (LED zhasne)
 • Uložte program do Miniserveru

Podporovány jsou následující senzory

Loxone EnOcean Extension podporuje mnoho bezdrátových senzorů založených na technologii EnOcean.

Senzor přítomnosti

 • 0 - nepřítomnost
 • 1 - přítomnost

Okenní kliky

 • 0 - zavřeno
 • 1 - otevřeno
 • 2 - přivřeno

Senzor vlhkosti

 • 0 až 100%

Kontakt

 • 0 - kontakt rozpojen
 • 1 - kontakt spojen

Senzory světla, teploty a přítomnosti

 • Typ 1 - 0 až 510 Lux, 0 až +51°C
 • Typ 2 - 0 až 1020 Lux popř. 0 až +51°C
 • Typ 3 - 0 až 1530 Lux popř. -30 až +50°C

Senzor světla

 • Typ 1 - 300 až 60000 Lux
 • Typ 2 - 0 až 1024 Lux

Pokojový regulátor

EEP číslo lze získat u prodejce/výrobce.

EEP 07-10-01/A5-10-01

 • Senzor teploty: 0 až + 40°C
 • Regulátor: 0 až 255
 • Ventilátor: 0 až 255
 • Přítomnostní spínač

EEP 07-10-02/A5-10-02

 • Senzor teploty: 0 až + 40°C
 • Regulátor: 0 až 255
 • Ventilátor: 0 až 255
 • Snímač dne/noci

EEP 07-10-03/A5-10-03

 • Teplotní senzor: 0 až + 40°C
 • Regulátor: 0 až 255

EEP 07-10-04/A5-10-04

 • Teplotní senzor: 0 až + 40°C
 • Regulátor: 0 až 255
 • Ventilátor: 0 až 255

EEP 07-10-05/A5-10-05

 • Teplotní senzor: 0 až + 40°C
 • Regulátor: 0 až 255
 • Přítomnostní přepínač

EEP 07-10-06/A5-10-06

 • Teplotní senzor: 0 až + 40°C
 • Regulátor: 0 až 255
 • Senzor dne/noci

EEP 07-10-07/A5-10-07

 • Teplotní senzor: 0 až + 40°C
 • Ventilátor: 0 až 255

EEP 07-10-08/A5-10-08

 • Teplotní senzor: 0 až + 40°C
 • Ventilátor: 0 až 255
 • Senzor přítomnosti

EEP 07-10-09/A5-10-09

 • Teplotní senzor: 0 až + 40°C
 • Ventilátor: 0 až 255
 • Senzor dne/noci

EEP 07-10-0A/A5-10-0A

 • Teplotní senzor: 0 až + 40°C
 • Regulátor: 0 až 255
 • Vstupní kontakt

EEP 07-10-0B/A5-10-0B

 • Teplotní senzor: 0 až + 40°C
 • Vstupní kontakt

EEP 07-10-0C/A5-10-0C

 • Teplotní senzor: 0 až + 40°C
 • Senzor přítomnosti

EEP 07-10-0D/A5-10-0D

 • Teplotní senzor: 0 až + 40°C
 • Senzor dne/noci

EEP 07-10-10/A5-10-10

 • Teplotní senzor: 0 do + 40°C
 • Senzor vlhkosti: 0 do 100%
 • Regulátor: 0 do 255
 • Senzor přítomnosti

EEP 07-10-11/A5-10-11

 • Teplotní senzor: 0 až + 40°C
 • Senzor vlhkosti: 0 až 100%
 • Regulátor: 0 až 255
 • Senzor dne/noci

EEP 07-10-12/A5-10-12

 • Teplotní senzor: 0 až + 40°C
 • Senzor vlhkosti: 0 až 100%
 • Regulátor: 0 až 255

EEP 07-10-13/A5-10-13

 • Teplotní senzor: 0 až + 40°C
 • Senzor vlhkosti: 0 až 100%
 • Senzor pohybu

EEP 07-10-14/A5-10-14

 • Teplotní senzor: 0 až + 40°C
 • Senzor vlhkosti: 0 až 100%
 • Senzor dne/noci

EEP 07-10-15/A5-10-15

 • Teplotní senzor: -10 až + 41,2°C
 • Regulátor: 0 až 63

EEP 07-10-16/A5-10-16

 • Teplotní senzor: -10 až + 41,2°C
 • Regulátor: 0 až 63
 • Senzor pohybu

EEP 07-10-17/A5-10-17

 • Teplotní senzor: -10 až + 41,2°C
 • Senzor pohybu

EEP 07-10-18/A5-10-18

 • Senzor světla: 0 až 1000 lux
 • Regulátor teploty: 0 až + 40°C
 • Teplotní senzor: 0 až + 40°C
 • Ventilátor: 0 až 7
 • Senzor pohybu

EEP 07-10-19/A5-10-19

 • Senzor vlhkosti: 0 až 100%
 • Regulátor teploty: 0 až + 40°C
 • Teplotní senzor: 0 až + 40°C
 • Ventilátor: 0 až 7
 • Senzor pohybu

EEP 07-10-1A/A5-10-1A

 • Vstupní napětí: 0 až 5V
 • Regulátor teploty: 0 až + 40°C
 • Teplotní senzor: 0 až + 40°C
 • Ventilátor: 0 až 7
 • Senzor pohybu

EEP 07-10-1B/A5-10-1B

 • Vstupní napětí: 0 až 5V
 • Senzor světla: 0 až 1000 lux
 • Teplotní senzor: 0 až + 40°C
 • Ventilátor: 0 až 7
 • Senzor pohybu

EEP 07-10-1C/A5-10-1C

 • Senzor světla: 0 až 1000 lux
 • Senzor jasu: 0 až 1000 lux
 • Teplotní senzor: 0 až + 40°C
 • Ventilátor: 0 až 7
 • Senzor pohybu

EEP 07-10-1D/A5-10-1D

 • Feuchtigkeitssensor: 0 bis 100%
 • Feuchtigkeitsregler: 0 bis 100%
 • Temperatursensor: 0 bis + 40°C
 • Lüfterregler: 0 bis 7
 • Anwesenheitsschalter

EEP 07-10-1E/A5-10-1E

 • Vstupní napětí: 0 až 5V
 • Senzor světla: 0 až 1000 lux
 • Teplotní senzor: 0 až + 40°C
 • Ventilátor: 0 až 7
 • Senzor pohybu

Vypínač

 • 0 - vypnuto
 • 1 - zapnuto

2 vypínač (nerozdělený)

 • 0 - vypnuto
 • 1 - zapnuto

2 vypínač

 • 0 - vypnuto
 • 1 - zapnuto

4 vypínač

 • 0 - vypnuto
 • 1 - zapnuto

2 tlačítko

 • 0 - nestisknuto
 • 1 - stisknuto

4 tlačítko (nerozdělené)

 • 0 - nestisknuto
 • 1 - stisknuto

4 tlačítko

 • 0 - nestisknuto
 • 1 - stisknuto

8 tlačítko

 • 0 - nestisknuto
 • 1 - stisknuto

Senzory teploty a vlhkosti

 • 0 až +40°C, 0 až 100%

Teplotní senzory

Typ 1 -40 až0°C
Typ 2 -30 až+10°C
Typ 3 -20 až+20°C
Typ 4 -10 až+30°C
Typ 5 0 až +40°C
Typ 6 +10 až+50°C
Typ 7 +20 až +60°C
Typ 8 +30 až +70°C
Typ 9 +40 až +80°C
Typ 10 +50 až +90°C
Typ 11 +60 až +100°C
Typ 12 -60 až+20°C
Typ 13 -50 až +30°C
Typ 14 -40 až +40°C
Typ 15 -30 až +50°C
Typ 16 -20 až +60°C
Typ 17 -10 až +70°C
Typ 18 0 až +80°C
Typ 19 +10 až +90°C
Typ 20 +20 až +100°C
Typ 21 +30 až +110°C
Typ 22 +40 až +120°C
Typ 23 +50 až +130°C

Podporovány jsou následující aktory

Loxone EnOcean podporuje následující aktory, založené na EnOcean technologii.

Dimmer

 • 0 až 100%

4BS Telegramm EEP A5:38:08

Relé

 • 0 - relé otevřeno
 • 1 - relé zavřeno

RPS Telegramm EEP F6-02-01 (digitální výstup)

Aktor žaluzií

RPS Telegramm EEP F6-02-01

Univerzální aktor

RPS Telegramm EEP F6-03-01

Aktor

4BS Telegramm EEP A5:20:01

Dozvědět se více

Kontaktujte nás

Icon config
Plánek zapojení EnOcean Extension - DE (pdf)

Stáhnout

tl_files/loxone/design/images/icons/icon_tickmark.png
Extension EG prohlášení o shodě - DE (pdf)

Stáhnout

tl_files/loxone/design/images/icons/icon_tickmark.png
RoHS prohlášení o shodě - DE (pdf)

Stáhnout