Zprovoznění DALI Extension

Návod na zapojení DALI Extension.

Loxone Musterkoffer

Technická data

 • 1x DALI Gateway
 • Nastavení přes Loxone Config
 • Připojení na Loxone Link
 • Rozměry: 35,5 x 88 x 57 mm (2 moduly)
 • Krytí: IP20
 • Provozní teplota: 0 - 55°C
 • Napájení 24VDC
 • Spínaný 16VDC zdroj pro připojená DALI zařízení
 • Spotřeba max. 3,2W při 64 zařízeních
 • IEC 62386-101:2009
 • Až 64 DALI zařízení
 • Až 16 DALI skupin

 

Technische Daten Air Base Extension - Loxone

Testovány a podporovány jsou DALI zařízení typu 0, 3 a 6.
Podporovány nejsou DALI zařízení typu 8 a DALI scény.

Instalace

 • Nainstalovat DALI Extension na DIN lištu
 • Po dokončení připojit napájecí vodiče, ale napájení zapnout až po dokončení celé instalace (doporučujeme prosmyčkovat 24V z Miniserveru)
 • Připojit Loxone sběrnici
 • Pozor: LoxBus sběrnici u posledního Loxone Extensionu je nutné zakončit 120 Ohm odporem (v balení Miniserveru)
 • Aktivovat napájení  
 • Statusy LED:
  Levá dioda bliká po několika sekundách zeleně pokud je DALI Extension přidán v programu Miniserveru a komunikuje s ním. Pokud není naprogramován, nebo připojen na LoxBus sběrnici, bliká oranžově.

 

Pokyny ke kabeláži

 • Maximální úbytek napětí mezi vysílačem a aktorem nesmí být větší než 2V.
 • Maximální délka kabelu je 300 m při použití 1,5 mm² vodičů.
 • U DALI Extensionu je možné zapojení do sběrnice, nebo do hvězdy. Kruhová topologie se nedoporučuje.
 • Při využití maximální délky kabelu, není vhodné instalovat DALI sběrnici souběžně s elektrickým vedením.

Napájení sběrnice DALI

 • Pokud použijete externí napájecí zdroj, napájení pro sběrnici DALI je potřeba vypnout ve vlastnostech DALI Extensionu.
 • Napětí na sběrnici DALI je typicky 16V.
 • Je nezbytné u externího napájení dodržet správnou polaritu.

Konfigurace DALI Extensionu

Přidání Extensionu do programu

Chcete-li vložit jeden, nebo více Extensionů, klikněte v Loxone Configu na záložku "Miniserver" a následně na tlačítko "Vyhledávání periferií". Nyní proběhne skenování sítě a vyhledají se Miniservery společně s připojenými Extensiony. Označte jeden Extension, zadejte "jméno" a klikněte na "Vytvořit zařízení", následně bude daný Extension vložen do programu. Pokud chcete vložit všechny Extensiony najednou, klikněte na tlačítko "Vytvořit všechna zařízení". V případě výměny Extensionu můžete využít funci "Nahradit zařízení".

Extension Programmierung angeschlossene Geräte - Loxone

Identifikace zařízení

Pokud je v instalaci více stejných Extensionů a není již možné je identifikovat podle sériového čísla, existuje zde možnost je identifikovat pomocí Loxone Configu. V záložce periférie, ve stromové struktuře vyberte požadovaný Extension. Jakmile Extension označíte, nachvilku se rozbliká. 

Přidání Extensionu bez fyzického připojení

Pokud není DALI Extension připojen k Miniserveru, pak ho není možné najít pomocí vyhledávání. Nicméně je tu možnost přidat Extension do programování bez jeho fyzického připojení.

Připojte se k Miniserveru a pokud je v něm nahraný program, zvolíte "Načíst z Miniserveru". Poté v záložce Periférie Miniserver najděte tlačítko "Jednotky". Po jeho stisknutí se rozbalí menu s Extensiony, které můžete přidat. Sériové číslo DALI Extensionu je možné vyplnit později ve vlastnostech.

 

Extension Programmierung ohne angeschlossene Geräte - Loxone

Výměna Extensionu - změna sériového čísla

Pokud chcete některý z Extensionů nahradit, je nutné změnit sériové číslo ve vlastnostech. Klikněte ve stromové struktuře na Extension a nechte si zobrazit okno vlastností. V položce sériové číslo uveďte číslo nového Extensionu.

Sériové číslo

Sériové číslo naleznete na spodní straně Vašeho Extensionu. Číslo se nachází pod čárovým kódem (viz. obrázek):

Seriennummer Miniserver - Loxone

Dále je též možné sériové číslo změnit přes "Vyhledávání periférií".

Spusťte vyhledávání periférií. U nově přidaného Extensionu bude nápis "Nepoužito". Označte tento Extension a v drop-down menu zvolte nahrazované zařízení. 

Nakonec nahraďte zařízení a uložte program do Miniserveru.

Vytvoření Dali zařízení

Vyberte Dali Extension ve stromové struktuře "Periférie" a klikněte na tlačítko "Dotaz na Dali zařízení.

Gerät erstellen - Loxone
Další funkce pro vyhledaná zařízení DALI:
 • "Tovární nastavení" - DALI zařízení jsou ve vyhledávání přenastaveny do továrního nastavení.
 • "Nová instalace" - Všechna zařízení DALI jsou při hledání nastaveny s novými adresami. Pokud již bylo zařízení DALI použito s krátkou adresou, bude vymazána. Všechny krátké adresy budou vymazány a znovu přiděleny.
 • "Vizuální potvrzení" - DALI zařízení se rozsvítí, když bylo vyhledáno. V případě připojení k existující DALI instalaci bude nastavení u "Vyhledávání" rovněž k dispozici pro všechna DALI zařízení.
 
Je-li instalace rozšířena o další zařízení, je potřeba vzít do úvahy rozsahy adres těchto zařízení. V těchto volných DALI adresách budou nové zařízení přiděleny. Podmínkou je, aby nově přidané zařízení ještě nemělo přiřazenou adresu, jinak dojde ke konfliktu adres. V případě pochybností by měla být prováděna kompletní reinstalace.
 
Běžně se používá funce "Nová instalace" při konfliktu adres.
 
V nové DALI instalaci použijte u vyhledávání volbu: "Nová instalace". Dali zařízením budou přiřazeny adresy a pokud budou nalezeny konfliktní adresy mezi dvěma, nebo více zařízeními, pomocí této "kompletní reinstalace" by mělo být provedeno přiřazení nekonfliktních adres.
 
 
Vyberte DALI zařízení a zadejte název. Následně klikněte na "Vytvořit zařízení".
Gerät erstellen - Loxone

DALI zařízení se následně objeví v okně "Periférie" a může být použito v programu.
Následující dvě položky jsou k dispozici:

     "Aktor" = stmívaný vstup zařízení DALI
     "Rušení" = Chybový výstup zařízení DALI


Výstup "Rušení" může být aktivní (hlásit chybu) i pokud nejsou na DALI zařízení připojená žádná světla,
nebo pokud jsou světla připojena, ale jsou poškozena.

Gerät erstellen - Loxone

Pokud kliknete na naučené DALI zařízení ve stromě Periférií, začne blikat každých 5 sekund.
Pomocí této funce snadno identifikujete dané zařízení.

Ve vlastnostech zařízení DALI můžete upravit následující parametry:

 • "Min / Max hranice" Pro dané DALI zařízení nastavíte minimální a maximální limity stmívání.
 • "Hodnota stmívání při zapnutí napájení". Tato procentuální hodnota bude nastavena, jakmile bude připojeno napájení. Lze nastavit hodnotu mezi 0-100%, nebo zachovat poslední hodnotu. Tato hodnota musí být nadefinována v rozsahu mezi Min / Max hranicí.
 • "Hodnota stmívání při systémové chybě" Tato procentuální hodnota bude zobrazena při systémové chybě. Lze nastavit hodnotu mezi 0-100%, nebo zachovat poslední hodnotu. Tato hodnota musí být nadefinována v rozsahu mezi Min / Max hranicí.
 • "Vzestup" Rychlost změny v % za sekundu. Pokud nastavíte "Skok", bude požadovaná hodnota dosažena okamžitě.

Ujistěte se, že jste po nastavení program uložili do Miniserveru, tím se změny uloží i v jednotlivých DALI zařízeních.

Vytvoření DALI skupin

Použití DALI skupin vám umožní ovládat více zařízení současně. Toho lze využít například u centrálních funkcí.

Při programování zařízení DALI ho můžete automaticky přiřadit do skupiny.

Pro vytvoření nové skupiny, musíte nejprve kliknout na "Skupiny" a následně "Senzory a aktory".
Zde vytvoříte novou skupinu, pod kterou lze poté přiřadit požadované DALI zařízení.

 

Ve vlastnostech skupiny můžete zvolit všechny naučené DALI zařízení.

Skupinový aktor lze nyní použít při programování.

DALI monitor

Pomocí DALI Monitoru můžete sledovat komunikaci mezi zařízeními a DALI Extensionem.
Pro aktivaci monitoru, zaškrtněte checkbox "Spustit a zobrazit Dali monitor"

 

V monitoru můžete vedle názvu zařízení vidět odesíláné hodnoty DALI příkazů.
Tyto příkazy jsou definovány v IEC 62386-102.

Zde je výpis nejdůležitějších příkazů:

DIRECT_ARC_POWER

    

Je odeslána hodnota dimmeru (0-255)

CMD_QUERY_X  

 

Je načtena hodnota z DALI Dimmeru

 
 
Tyto příkazy jsou používány v hledání a adresování DALI zařízení:
 

SEARCH_ADDR_H 

SEARCH_ADDR_M 

SEARCH_ADDR_L

       

 

Příkazem SEARCH_ADDR_X je nastavena aktuální default adresa.

COMPARE

 

Dotáže se Dimmeru na porovnání jeho vlastního čísla s aktuálním vyhledávaným.

WITHDRAW

 

Nalezený Dimmer je odečten z vyhledávání.

PROG_SHORT_ADR

 

Krátká DALI adresa je uložena do Dimmeru.

VERIFY_SHORT_ADR

 

Je zkontrolována krátká DALI adresa Dimmeru.

TERMINATE

 

Vyhledávání je ukončeno.
 

Více o Loxone DALI

Kontaktujte nás

 

Icon config
Příbalový leták a schéma zapojení (EN) (pdf)

Download

tl_files/loxone/design/images/icons/icon_tickmark.png
RoHS Prohlášení o shodě (pdf)

Download