Zprovoznění Multi Extension Air

Průvodce nastavením Multi Extension Air

Loxone Musterkoffer

Technická data

 • Napájení přes 24V zdroj (k dodání jako příslušenství)
 • 12x digitálních vstupů 24VDC (lze použít jako frekvenční vstup: Minimální odezva: 1x za minutu, Maximální frekvence: 150Hz)
 • 8x digitálních výstupů (250VAC 16A pro jedno relé, max zátěž 48A)
 • 4x PWM výstupy (do 2,1A @ 24VDC na kanál), napájení 12...24VDC
 • Kompletní 1-Wire rozhraní
 • Frekvence: 868MHz (SRD - Evropa), 915MHz (ISM - Region 2)
 • Příkon <350mW
 • Provozní teplota: 0...55°C
 • Stupeň krytí: IP20
 • Připojení SMA antény
 • Kompaktní design pro montáž na DIN lištu
 • Rozměry: 156 x 88 x 57 mm
 • Počet zabraných modulů v rozvaděči = 9

 

Kvůli zahřívání by neměl celkový aktuální výkon překročit 11kW. To znamená v průměru 6A na každé z 8 relátek. (8 * 220V * 6A = ~11kW).

Celkově je to 48A. Pro ​​srovnání: Většina rodinných domů je běžně připojených přes 25A pojistky.

Bezpečnostní vypnutí:

Pokud teplota přesáhne 80°C, budou všechny digitální výstupy vypnuty. Jakmile teplota klesne pod 65°C, výstupy se mohou opět sepnout. Hodnota teploty je aktualizována při restartování nebo při změně o 5°C.

Instalace

 • Nainstalovat Multi Extension Air na DIN lištu.
 • Po dokončení instalace připojit 24 V ke stejnosměrnému proudu (zapnout až po instalaci).
 • Zapojit vstupy a výstupy.
 • Zapnout napájení.
 • Vyzkoušet: Pokud po cca. 7 sekundách bliká levá dioda zeleně, je Extension nakonfigurován správně. Pokud ne, nakonfigurován není.

Rozměry

Rozměry Multi Extension Air - Loxone

Zprovoznění Multi Extension Air

 
 
Abychom Multi Extension Air naučili, je zapotřebí ho nastavit do učícího režimu. Stiskněte po dobu 5 sekund učící tlačítko (viz. obrázek).
 
 
Učení Multi Air zařízení - Loxone

Jakmile je učící režim aktivní, pak bude LED dioda střídavě blikat červeně-zeleně-oranžově.

Aby jsme mohli Air zařízení naučit, musíme zapnout Air Monitor. Klikněte nejprve ve stromové struktuře na Air zařízení a potom v záložce Miniserver aktivujte políčko "Air Monitor".

Aktivace Air monitoru - Loxone

 

Pomocí příkazu "Spustit vyhledávání", zobrazeného v monitoru, naleznete Vaše Air zařízení.

 

Air - učící režim

 

Vypište do pole "Označení" typ zařízení a klikněte na "Vytvořit zařízení".

 

Air - výsledky vyhledávání zařízení

 

Nyní je zařízení zobrazeno ve stromové struktuře v Perifériích.

Kromě spínání digitálních vstupů a výstupů jsou v Multi Extension Air PWM výstupy a kompletní 1-Wire rozhraní.

Digitální vstupy mohou být použity i jako vstupy pro frekvenční čítače. Na tyto vstupy se může připojit například impulzní čítač pro měření energie, plynu,... Mějte na paměti, že impulzy jsou přenášeny pouze jedenkrát za minutu. Multi Extension Air není proto vhodný pro použití s kombinací se senzory větru.

Bezdrátový aktor - Loxone

Výměna zařízení

Jestliže nahradíte Multi Extension Air jiným, je třeba aktualizovat sériové číslo. To můžete udělat jednoduše pomocí Air Monitoru v Loxone Config.

 • Připojte nové zařízení a zapněte napájení nebo vložte baterii.
 • Vyhledejte air zařízení v učícím režimu.
 • Kliknutím označte nové zařízení a a ve vysouvacím menu vyberte zařízení, jež chcete nahradit.

Nakonec stiskněte tlačítko "Nahradit zařízení" a uložte program do miniserveru. Zařízení je nyní nahrazeno.

Aktualizace

Aktualizace na Air zařízeních se spustí automaticky na pozadí. Funkce při aktualizaci zařízení jsou zachované. Jestliže se během procesu aktualizace Miniserver nebo Air zařízení restartuje, aktualizace se spustí od začátku znovu.

Aktualizace může trvat až jednu hodinu.

Verze zařízení můžete kontrolovat ve "Status zařízení".

Aktualizace Air zařízení

Router

Všechny Air zařízení, které mají vlastní napájení, mohou být použity jako router. To znamená, že bezdrátové signály Air zařízení, které mají horší připojení na Air Base Extenison, budou zesíleny a dosáhne se většího rozsahu bezdrátové sítě.

Aby Air zařízení mohlo pracovat jako router, musí být ve vlastnostech příslušného zařízení tato funkce aktivní (ve výchozím nastavením je aktivní).

Router - Multi Extension Air

Všimněte si, že komunikace přes router vede občas k časovým zpožděním. To je způsobeno, že zařízení není v dostatečném dosahu routeru. Doporučujeme umístit další Air Extension v blízkosti zařízení, kde je nízký signál. Počet routerů se zobrazuje v Air monitoru ve sloupci "Hops".

PWM výstupy

Multi Extension Air obsahuje 4 PWM výstupy, které mohou být použity jako RGBW, 4 jednotlivě stmívané kanály, nebo 4 PWM výstupy s nastavitelnou frekvencí. Maximální výkon na jeden kanál je 50 W, pokud je zapotřebí vyšší výkon, můžete kanály spojit (tím získáte maximální výkon až 200 W na jednobarevný pásek).

Pro PWM výstupy můžete použít napětí mezi 12 a 24 V DC. Vezměte na vědomí, že napájení zdroje Extensionu a +24V výstupy PWM jednotky není propojeno.

Použití PWM výstupů lze nastavit ve vlastnostech Multi Extension Air kliknutím na Extension ve stromové struktuře periférií.

Použití - Multi Extension Air

RGBW:

Tato možnost je pro řízení RGBW LED pásků. Ve stromové struktuře periférií naleznete 2 druhy analogových výstupů.

 • Dimmer RGB
 • Dimmer bílá

 

Stmívatelné kanály

Pro tuto možnost můžete využít až 4 samostatně regulovatelné výstupy, které naleznete ve stromové struktuře periférií.

 • PWM 1 / Dimmer 1
 • PWM 2 / Dimmer 2
 • PWM 3 / Dimmer 3
 • PWM 4 / Dimmer 4

PWM:

Není určeno pro řízení zatížení, ale pro ovládání frekvence PWM signálu. K dispozici máte 4 samostatně regulovatelné výstupy ve stromové struktuře periférií. Nastavení frekvence lze provést ve vlastnostech Multi Extensionu Air.

 • PWM 1 / Dimmer 1
 • PWM 2 / Dimmer 2
 • PWM 3 / Dimmer 3
 • PWM 4 / Dimmer 4
PWM frekvence

Provoz PWM výstupů:

Analogová hodnota výstupu (0-100%) je výstup z modulace šířky impulzů. 
 
Příklad:
 
Analogový výstup je nastaven na PWM výstup s hodnotou frekvence 80%. Z toho vyplývá, že výstup bude zapnut 80% doby periody a 20% doby periody bude vypnut.
 
V následujících grafech jsou znázorněny průběhy periody pro 10%, 50% a 90%.:

Připojení extra 24V zdroje pro LED

Kabeláž PWM 24V

Pro LED doporučujeme použít samostatné napájení. Zapojení je vidět na obrázku. Vezměte prosím na vědomí, že maximální proud na kanál je 2,1 A (≙ 50 W na kanál při 24 VDC).

24 V stejné napajení pro Extension a LED diody

Kabeláž PWM a Extensionu 24 V

Pro LED diody můžete použít stejné napájení jako pro Extension, ale myslete na to, že zdroj musí být dostatečně dimenzován. Schéma zapojení je zobrazeno na obrázku. Vezměte prosím na vědomí, že maximální proud na kanál je 2,1 A (≙ 50 W na kanál při 24 VDC).

Připojení extra 12V zdroje pro LED

Kabeláž PWM 12V

PWM výstupy můžete ovládat také s 12 VDC, ale s maximálním výkonem 25 W na kanál. Zapojení je vidět na obrázku. Vezměte prosím na vědomí, že maximální proud na kanál je 2,1 A (≙ 25 W na kanál při 12 VDC).

1-Wire rozhraní

Na Multi Extension Air je k dispozici kompletní 1-Wire rozhraní. Stejně jako na 1-Wire Extensionu je možné připojit až 20 senzorů. 

Přehled:

Podporovaná 1-Wire zařízení

Pro přidání 1-Wire Extension klikněte v záložce "Periférie Extension" na "1-Wire Extension".
1-Wire Extension podporuje následující 1-Wire zařízení:

1-Wire zařízení
Family Code Popis

Defaultní skenovací cyklus [s]

DS1822
Econo 1-Wire Digital Thermometer

22

Teplotní senzor
Rozsah: -55°C do +85°C
Přesnost: +- 2°C od -10°C do +85°C
Rozlišení : 12 Bit popř. 0,0625°C
60
DS18B20
Programmable Resolution 1-Wire Digital Thermometer

28

Teplotní senzor
Rozsah: -55°C do +85°C
Přesnost: +- 0,5°C do -10°C bis +85°C
Rozlišení: 12 Bit popř. 0,0625°C
60
DS18S20
Parasite Power Digital Thermometer
10 Teplotní senzor
Rozsah: -55°C do +125°C
Přesnost: +- 0,5°C od -10°C do +85°C
Rozlišení: 9 Bit popř. 0,5°C
60
DS1963S
Serial Number iButton (SHA)
18 Přístupový systém 0,1
DS1990
Serial Number iButton
01 Přístupový systém 0,1
DS2438
Smart Battery Monitor
26 AD převodníky a teplotní senzory.

Teplota

Rozsah: -55°C do +125°C
Rozlišení: 13 Bit popř. 0,03125°C

60
   

Napětí VDD

Napájení
Rozsah: 0V - 10,23V
Rozlišení: 10mV

 
   

Napětí VAD

Napájení vstupního pinu AD převodníku
Rozsah: 0V - 10,23V
Rozlišení: 10mV

 
   

Napětí Vsens

Napětí na externím odporu (Rsens) pro nepřímé měření proudu
Rozsah: -0,25V - 0,25V
Rozlišení: 0,2441mV
Výpočet proudu: I = Vsens/Rsens

 
   

Tento čip je používán mnoha výrobci pro měření vlhkosti. K tomu je třeba přiřadit výstupní napětí z AD převodníku senzoru vlhkosti vstupního pinu (VAD) DS2438.
Například WireGate Multisensor "MS-THS13-BRK":

 
    humidity_uncompensated = ((VAD/VDD) - 0.16) / 0.0062
temperature_compensation = 1.0546 - (0.00216 * temperature)
humidity_compensated = humidity_uncompensated / temperature_compensation
 
    Pro přepočet [V] na vlhkost [%] se používá funkční blok "Vzorec" z kategorie "Matematika".  
Informace - 1-Wire teplotní čidla

 

Vezměte prosím na vědomí, že interval dotazování na teplotní 1-Wire čidla velmi zatěžuje sběrnici. Interval dotazování by měl být pro 1-Wire teplotní čidla nastaven nejlépe na výchozí hodnotu 60 sekund.

Kabeláž

1-wire čidla se vyznačují velice snadnou instalací. Následující pokyny pro instalaci jsou směrodatná ke správnému fungování a přenosu dat.

 • instalaci použijte kroucený datový kabel. Ideálně CAT7
 • Při parazitním zapojení doporučujeme maximální délku kabelu 100 metrů a maximálně 20 senzorů.
 • Vodiče DQ a GND se provádějí vždy jedním krouceným párem kabelu!
 • Následující možnosti instalace a topologií je možné libovolně použít. V závislosti na okolních podmínkách a celkové délce kabeláže se odvíjejí výsledné hodnoty senzorů.
Doporučení kabaleáže

 


Pro zapojování 1-Wire čidel doporučujeme použít stíněnou kroucenou dvojlinku ideálně CAT7. Zvolení správné kabeláže významně ovlivňuje vlastnosti 1-wire sběrnice. CAT7 zajistí kvalitní připojení a připraví Vaši instalaci na budoucí využití.

Možnosti zapojení

Sběrnice bez odboček

Umožňuje délku kabelu 350 m a připojit je možné až 20 senzorů.

Sběrnice s malými odbočkami

Díky použití této topologii je možné dosáhnout podobných výsledků. Délka kabelu může být až 300 metrů a použít lze také 20 čipů.

Sběrnice s většími odbočkami

Tento typ lze doporučit pouze omezeně. Umožňuje použít kabel o celkové délce 100 metrů a použít můžete 20 čipů.

Hvězdicová topologie

Je výhodná z hlediska flexibility a snadné instalace - doporučujeme v rámci Loxone standardu. Celková délka by neměla překročit 100 metrů a celkově 20 čipů.

Kruhová topologie: Topologie ring není pro 1-Wire vhodná. Pokud použijete tento druh instalace, nebude možné přijímat žádné signály.

Kabeláž 1-Wire senzoru

Jedná se o schéma zapojení teplotního čipu 1-Wire DS18B20+. Popisky pinů se mohou výrobce od výrobce lišit a doporučujeme Vám dbát na označení výrobce.

Parazitní zapojení napájení: Při parazitním zapojení se GND a VDD spojí a data připojí na Extension

Extension DS18B20+ 1-Wire teplotní čip v pouzdře
(A) DQ (2) DQ (červený) DQ
(B) GND (1/3) GND/VDD (bílý/zelený) GND/VDD

 

Dávejte prosím pozor na skutečnost, že ne všechny 1-Wire čipy jsou vhodné pro parazitní připojení. Informace o vhodnosti se dozvíte u výrobce.

Separátní zapojení: Připojení na všechny 3 piny čipu:

Extension DS18B20+ 1-Wire teplotní čip v pouzdře
(A) DQ (2) DQ (červený) DQ
(B) GND (1) GND (bílý) GND
(C) VDD (3) VDD (zelený) VDD


Pro zapojení 1-Wire čidla, doporučujeme kroucený stíněný kabel typu Cat 5e, Cat 6 nebo Cat 7. DQ a GND by měly být připojeny a taženy v páru a krouceně. Zbývající vodiče kabelu mohou být také použity například pro tlačítka.

Teplotní senzory 1-Wire lze perfektně umístit díky svým malým rozměrům za tlačítko ve zdi. Je důležité, aby potrubí, které vedou k tomu mohou být utěsněny, aby se zabránilo průvanu.

Přidání 1-Wire senzoru

Přidání Extension

Nejdříve přidejte 1-Wire Extension do programu a pak jej uložte do Miniserveru.

Přidání 1-Wire čipu/zařízení

V okně periférií označte 1-Wire Extension a klikněte na možnost "1-Wire vyhledávání".

Označte senzor, vyplňte jeho popisek a klikněte na možnost "vytvořit zařízení".

Jakmile se senzor zobrazí v okně periférií, je možné s ním pracovat.

Identifikace 1-Wire senzorů

Doporučujeme všechna čidla nejprve přidat a poté je postupně naučit. Opačný postup je přidávat a učit čidla jednotlivě.

Vyhledání 1-Wire čidla

V případě zapojení pouze jednoho čidla, nehrozí nebezpečí záměny vyhledávaných čidel.

Do programu můžete připojit všechna čidla. Změnou teplot u jednotlivých čidel identifikujete jednotlivá měřící zařízení (čidla). Změnu můžete například provést, když se senzoru dotknete prstem. Z důvodu ušetření času můžete nastavit cyklus dotazování (uvedené v sekundách) na nižší hodnotu. Poté však nastavte zpět na smysluplné hodnoty.

1-Wire čidlo - vyhledáváníNakonec nastavte cyklus dotazování na standardní hodnotu. Při měření teploty je dostačující, když se teplotní hodnoty aktualizují každých 10 minut..

Zapojení elektronické čtečky klíčů

iButton čtečka je zapojena do Loxone 1-Wire Extensionu. Bílý drát je = DATA", šedý drát = uzemění "GND".

Žlutý drát je běžně zem (GND) pro obě LED. Zelená = Zelená "green" LED, Červená = Červená "red" LED. Obě LED mohou pracovat s 24 V DC, není již potřeba žádný další odpor - je integrován přímo v produktu.

Pokud jste zakoupili iButton čtečku z našeho webshopu před rokem 2015, je nutné nainstalovat i odpovídající odpory.

Zelené LED: U = 2,1V 20mA
Červené LED: U= 1,95V 20mA
S vyšším napětím použijte správný odpor!

Od chvíle, kdy je iButton aktivní komponenta v systému, můžete připojit pouze jednu iButton čtečku pro každý 1-Wire Extension. Když by čteček na 1-Wire extension bylo více, pak by nebylo možné určit, odkud signál přichází. Maximum iButtonu pro iButton čtečku je neomezený.

Více informací na téma 1-Wire naleznete na Wikipedii.

Dozvědět se více

Kontaktujte nás

Plánek instalace Multi Extension Air - ENG (pdf)

Stáhnout

IEC CB test certifikát - ENG (pdf)

Stáhnout

NRTL certifikát - ENG (pdf)

Stáhnout

Extension EG prohlášení o shodě - DE (pdf)

Stáhnout

RoHS prohlášení o shodě - DE (pdf)

Stáhnout