Detektor kouře Air - zprovoznění

Technická data a dokumentace ke zprovoznění Detektoru kouře Air.

Technická data

 • Provozní napětí: 9V baterie
 • Princip detekce: Tyndallův jev (optický)
 • Loxone Air technologie
 • Provozní frekvence: 868MHz (SRD Band Europe), 915MHz (ISM Band Region 2)
 • Výskyt alarmu: opticky (červená LED) a akustické pískání
 • Provozní teplota: -10°C do +60°C
 • Vlhkost: max 93% RH
 • Max. sledovací plocha: 60m² do 6m výšky
 • Max. rychlost vzduchu: 20 m/s
 • Citlivost: 0,15dB/m
 • Stupeň krytí: IP40
 • Rozměry (H x Ø): 56mm (včetně základny) x 110 mm
 • Norma EN 14604

Návod při montáži

Místa, kde je vhodné detektor kouře instalovat:

 • montáž na strop
 • instalace ve středu místnosti (pro optimální charakteristiky detekce)

 • vzdálenost od zdi, lampy a vedení (napětí): minimálně 50 cm

 • následující místa nejsou vhodné pro montáž:
  • prostory, v nichž vznikají za normálních podmínek husté vodní páry (např. kuchyň, koupelna, WC)
  • v blízkosti pece, krbu, kamen
  • Pokoje, kde je teplota nižší než -10 °C nebo vyšší než +60 °C
  • v blízkosti šachet

Hmoždinky a šrouby jsou zahrnuty v balení senzoru.

Proces učení

Detektor kouře Air lze naučit, pokud je aktivní v učícím režimu. Při prvním spuštěním, je-li do senzoru vložena baterie, se režim učení spustí automaticky po dobu 10 minut. Režim učeni se ukončí:

 • když "Detektor kouře Air" bude úspěšně připojen k Miniserveru
 • uplynulo 10 minut

 

Znovu učící proces:

Chcete-li naučit nový "Detektor kouře Air", potom můžete spustit režim učení kdykoliv ručně. Stiskněte učící tlačítko po dobu nejméně 5 sekund. Detektor kouře Air se zapne do režimu učení.

Učící tlačítko se nachází na desce uvnitř Smoke Detector Air. Aby tlačítko fungovalo, je potřeba odstranit vnější obal.

Chcete-li aktivovat Air Monitor, klikněte myší ve stromové struktuře Periférií na požadovaný Air Base Extension. Následně můžete aktivovat “Air Monitor” v pravém horním rohu.

Air monitor

 

Pomocí příkazu "Spustit vyhledávání", zobrazeného v monitoru, naleznete Vaše Air zařízení.

 

Air - učící režim

 

Vypište do pole "Označení" typ zařízení a klikněte na "Vytvořit zařízení".

 

Air - výsledky vyhledávání zařízení

Zařízení bude přidáno ve stromové struktuře Periférií.

Následující objekty jsou v programování dostupné:

 • 1 digitální vstup: Alarm (1, alarm aktivní)
 • 1 analogový vstup: stav nabití baterie v procentech od 0% - 100%
 • slabá baterie: v případě, že úroveň nabití baterie klesne pod 15%, je tento vstup roven hodnotě 1

Z důvodu energetické účinnosti, není trvalé spojení mezi Miniserverem a detektorem kouře, což je důvod, proč není možné ovládat zvukový signál. Pípnutí spouští Detektor kouře Air sám.

Výměna zařízení

Jestliže nahradíte Detektor kouře Air jiným, je třeba aktualizovat sériové číslo. To můžete udělat jednoduše pomocí Air Monitoru v Loxone Config.

 • Připojte nové zařízení a zapněte napájení nebo vložte baterii.
 • Vyhledejte air zařízení v učícím režimu (Postup je popsán v části "Proces učení").
 • Kliknutím označte nové zařízení a a ve vysouvacím menu vyberte zařízení, jež chcete nahradit.

Nakonec stiskněte tlačítko "Nahradit zařízení" a uložte program do miniserveru. Zařízení je nyní nahrazeno.

Aktualizace

Aktualizace na Air zařízeních se spustí automaticky na pozadí. Funkce při aktualizaci zařízení jsou zachované. Jestliže se během procesu aktualizace Miniserver nebo Air zařízení restartuje, aktualizace se spustí od začátku znovu. Aktualizace může trvat až jednu hodinu. Verze zařízení můžete kontrolovat ve “Status zařízení”.

Aktualizace Air zařízení - Config

Provoz & upozornění

Název Signalizace Červená LED
Normální provozní stav žádný tón bliká každých 40 sekund
Stav při alarmu interval 0,5 s 2x blikne za sekundu
Chyba/znečištění 3x krátké pípnutí každých 40 sekund LED vypnuto
Indikátor slabé baterie krátké pípnutí každých 40 sekund bliká každých 40 sekund s akustickou signalizací
Tichý alarm žádný tón Bliká každých 10 sekund
Aktivní paměť alarmu
Stav alarmu za posledních 24 hodin
žádný tón bliká 3x každých 40 sekund
Testovací funkce hlasitý, přerušovaný bliká 2x za sekundu

Testovací funkce

Vizuální kontrola:

 • Zkontrolujte kouřové vstupní otvory od nečistot a jestli není Detektor kouře Air mechanicky poškozen.

Kontrola funkce senzoru stisknutím na diodu:

 • pokud po úspěšném testu uslyšíte pípnutí = senzor pracuje správně

 • žádné pípnutí = zařízení není funkční


Tichý alarm

 • V případě alarmu můžete aktivovat tichý alarm stisknutím na led diodu. Detektor kouře se zastaví a po 10 minutách se vrátí do normálního režimu.